Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

Van levensbelang

Lutz Jacobi

portretfoto lutz jacobiDe strijd voor schoon drinkwater is bij uitstek een sociaaldemocratische strijd.
Schoon drinkwater is essentieel voor onze gezondheid en daarom van levensbelang. Tegelijkertijd is schoon drinkwater de afgelopen decennia minder vanzelfsprekend geworden. Door onder andere winningen en boringen is onze bodem de afgelopen jaren meer en meer aangetast. Daarnaast wordt het steeds drukker onder de grond. Allerlei belangen strijden om voorrang: kabels, leidingen, zout- en gaswinning en ga zo maar door. Hierbij lijken we het allerbelangrijkste soms uit het oog te verliezen: 60 procent van ons drinkwater komt uit het diepe grondwater en 40 procent uit het oppervlaktewater.
Waterbedrijf Vitens luidde een paar weken geleden de noodklok: het kost steeds meer moeite om ons drinkwater aan de  hoge Nederlandse kwaliteitsstandaard te laten voldoen. Sterker nog, meer dan de helft van de drinkwatervoorzieningen voldoet op dit moment al niet meer aan de normen voor de basiskwaliteit! Vervuiling van het water door industrieën, (dier-)geneesmiddelen, overbemesting en chemische bestrijdingsmiddelen zorgen ervoor dat zuivering van het water steeds moeilijker, ingewikkelder en duurder wordt. En dat het steeds moeilijker wordt om, zelfs met ingewikkelde technologie, het water te zuiveren.
Voldoende zoet water voor onze drinkwatervoorziening, maar ook voor de landbouw en de industrie is van levensbelang. Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur & Milieu vindt dat zelf ook, maar wilde het aanvankelijk niet wettelijk borgen. Daarom heeft de PvdA in een motie specifiek gevraagd om drinkwater te benoemen als nationaal belang in de Structuurvisie Ondergrond (Strong).
Van nationaal belang betekent : ‘een onderwerp dat nationale baten en/of lasten heeft, de doorzettingsmacht van provincies en gemeenten overstijgt, provincie- of landsgrensoverschrijdend is en waarbij internationale verplichtingen zijn aangegaan.’
Om te voorkomen dat er strijd kan ontstaan met de Structuurvisie Schaliegas, hebben we ook een motie ingediend om de positie van drinkwater daarin vast te leggen. Daarmee is drinkwater gelijkwaardig geworden aan andere nationale belangen, zodat het niet zonder meer onder het vloerkleed kan worden geschoven! Tenslotte moet de wettelijke bescherming van ons drinkwater later ook nog  in de nieuwe Omgevingswet worden opgenomen.
Water is kwetsbaar, daar moet je geen onnodige risico’s mee nemen. Het is zo essentieel en van levensbelang dat Nederland volgens mij als geheel als waterwingebied aangewezen zou moeten worden. Net zoals in Duitsland het geval is. Het kabinet gaat op verzoek van de PvdA hierover in overleg met de watersector.
We werken met betrekking tot ons drinkwater al jarenlang vanuit het principe van ‘end-of-pipe maatregelen’ (maatregelen die genomen worden om het milieu te verbeteren nadat afvalstoffen zijn geloosd). De ontwikkelingen en vooruitgang die dit op vele terreinen met zich meebrengt is goed, maar moeten ondergeschikt zijn aan schoon drinkwater, omdat dat een levensvoorwaarde voor ons allemaal is. Solidariteit en  bewustzijn zijn hiervoor noodzakelijk. Schoon drinkwater is kwetsbaar, wordt ernstig bedreigd en is niet vanzelfsprekend! Wij moeten hierin als sociaaldemocraten in de Tweede Kamer, provincies, gemeenten en waterschappen het verschil maken.

Uit publicatie Lokaal Bestuur, Jaargang 38 nr. 10 Oktober 2014
Reageer

Verder in deze uitgave van Lokaal Bestuur
Jaargang 38 nummer 10 oktober 2014:

Lees deze artikelen in Lokaal Bestuur:

download pdf word nu abonnee