Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

Uit het dagboek van een lijsttrekker

Leo Jongen, Marjan van Giezen, Roel Vogelzang

stembus nbb foto 747527 4820x3282De afgelopen maanden hielden de lijsttrekkers in Leidschendam-Voorburg, Opsterland en Kerkrade voor Lokaal Bestuur een verkiezingsdagboek bij. In deze  laatste aflevering blikken zij terug op de uitslag. De campagne verliep prima, maar het resultaat op 19 maart was  op veel plaatsen in ons land teleurstellend. Geldt dat ook voor deze drie gemeenten? Hoe verklaren de drie lijsttrekkers de verkiezingsuitslag in hun gemeente?  En  hoe gaat het nu verder?

Foto Nationale Beeldbank

 

ENERGIE VOOR TIEN!
Marjan van Giezen, lijsttrekker PvdA Leidschendam-Voorburg


Kort voor de stemlokalen open gaan, zijn de polls niet positief voor ons. Er wordt winst voor de lokale partijen voorspeld. Niet omdat die het zoveel beter doen, maar omdat de mensen een afkeer lijken te krijgen van de politiek door te veel graaiende bestuurders,  ruziënde raadsleden en gekissebis over de kleur van een plantenbak terwijl de uitkeringen omlaag gaan. Eén ding is duidelijk, burgers kijken niet meer op tegen politici, en al helemaal niet tegen raadsleden.  We merkten het ook op straat. We werden niet of nauwelijks aangesproken op wat de PvdA landelijk doet, het ging veel meer om de politiek in het algemeen. Mensen noemen een probleem, je reageert daarop, en ze zeggen ‘ach ja, mooie woorden, maar zo werkt het toch nooit’. Een gelatenheid die sluipenderwijs is overgegaan in een afkeer van de politiek.
Dan is het woensdagavond. Het is gezellig druk in het gemeentehuis. Tout Leidschendam-Voorburg loopt er rond. Onze oudste kandidaat is er ook. Ze is vandaag 91 geworden. Leunend op een rollator maar met een geest zo scherp als glas. Ze wordt toegezongen. Als de uitslag binnen is, blijkt Gemeentebelangen de grootste partij te zijn, met een kleine 200 stemmen meer dan de VVD. Wij verliezen 2 van onze 5 zetels, en worden daarmee een kleine partij. De coalitiepartners VVD en CDA gaan elk ook 2 zetels terug, D66 wint als enige coalitiepartij 2 zetels. Twee zetels verlies voor ons dus, één meer dan verwacht. Wij verzamelen ons om de rolstoel van Jacob, ook één van onze kandidaten. We houden ons groot, maar de verslagenheid is groter. De politieke verhoudingen in Leidschendam-Voorburg zijn vanavond volledig omver gegooid.  De langdurende dominantie van de VVD, die met 10 zetels de grootste partij was, is ten einde. Maar het college ook. En wij dus.
Donderdagavond komt de nieuwe fractie voor het eerst bijeen. Alles is anders, dat beseffen we. Maar dat biedt ons ook kansen. We kunnen heel hard blijven roepen dat we op landelijk beleid afgestraft zijn. Dat de economische crisis te lang duurde voor de mensen. Dat de PvdA onherkenbaar was door samen met de VVD in het kabinet te zitten. Maar wat heeft het voor zin om te wijzen naar wat een ander anders zou moeten doen? Het enige waar we zelf iets aan kunnen doen, is ons lokale gezicht. Nog meer naar buiten, nog meer naar de mensen. Tijdens de fractievergadering komt de energie weer terug. De teleurstelling blijft, maar het venijn is verdwenen. We hebben nog steeds 3 mensen in de raad. Een sterke fractie, met ervaring, en een brede steunfractie met veel kennis op verschillende terreinen. En we hebben energie voor tien! In de stilte van de nacht zie ik thuis achter mijn pc e-mails van mensen die ons een hart onder de riem steken, van organisaties waarmee we veel contact hebben gehad, van burgers uit de buurt. En zelfs van totaal onbekenden. Er begint een nieuwe periode, met nieuwe kansen. Om met Diederik te spreken: we zijn overwonnen maar niet verslagen!

Leidschendamvoorburg.pvda.nl

 

THE DAY AFTER…
Roel Vogelzang, lijsttrekker PvdA Opsterland

Op de ochtend van de verkiezingen heb ik de PvdA-vlaggen die we in de campagne gebruikt hebben teruggebracht naar onze afdelingssecretaris. Er zou vanavond vast geen reden voor feest zijn, en de vlag halfstok hangen leek mij een tikkeltje pathetisch. Het voorgevoel bleek te kloppen. De gemeenteraadsverkiezingen 2014 in één zin samengevat: ‘hard gewerkt en toch verloren’. Met veel plezier en optimisme heb ik de afgelopen maanden via dit dagboek verslag gedaan van onze campagne. Natuurlijk gingen we het redden met een goed programma, prachtig materiaal, een paar mooie verkiezingsdebatten en een enthousiaste groep mensen. Zes zaterdagen waren we met gemiddeld vijftien mensen op straat. Ik ben trots op die ploeg en hun inzet! Lutz Jacobi en Jacques Monasch hielpen ons. Friezen zijn nuchter en die zouden toch best door hebben dat onze grootste lokale partij, Opsterlands Belang, met haar mantra ‘Weg met Den Haag, kies LOKAAL’ , een te simpele voorstelling van de werkelijkheid gaf? Niets blijkt minder waar op de avond van de verkiezingsuitslag. Ik had rekening gehouden met het verlies van 1 van onze 5 zetels. Bij de voorlopige uitslag zijn dat er 2, maar de volgende dag blijkt dat door de lijstverbinding met Opsterlanders (GroenLinks) 1 zetel alsnog toevalt aan de PvdA. De schok van de verkiezingsavond wordt dan ineens weer lichte euforie. Wij blijven de tweede partij in Opsterland met 4 zetels. Overal in Fryslân bleef de PvdA gelijk of verloor ze maximaal 1 zetel. Afgezet tegen het landelijk beeld is dat positief.
Natuurlijk moeten we op zoek naar de oorzaken. Politici weten dat de kiezer altijd gelijk heeft. De euforie over de uitkomst van de landelijke verkiezingen van 12 september 2012 was groot. Een sterke PvdA zou er mede voor zorgen dat ons land sociaal bleef. Ik heb groot respect voor PvdA-bewindslieden als Lodewijk Asscher, Jeroen Dijsselbloem en Martin van Rijn. Zij namen en nemen verantwoordelijkheid voor belangrijke PvdA- thema’s als zorg, wonen en werk. Maar dat wordt niet gezien in het land. Geen campagne kan op tegen gebrek aan vertrouwen. En helaas, ik moet het toch zeggen, het vertrouwen in Diederik was weg, zelfs in Fryslân. Oneerlijk, want het was juist Diederik die bij de landelijke verkiezingen van 2012 het minste aan de kiezers beloofde. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Op straat werden we  toch regelmatig geconfronteerd met de ‘JSF-draai’ van de PvdA en de strafbaarstelling van illegalen, terwijl dit niets met lokale politiek te maken heeft.
Maar het is nu eenmaal zoals het is. We zullen het hier vier jaar mee moeten doen. De collegeonderhandelingen gaan nu beginnen. Wij zullen ons inzetten voor een stabiele coalitie die verantwoord omgaat met alle uitdagingen die op de gemeente afkomen. Inhoudelijk zullen we elkaar wel kunnen vinden, denk ik. Dan rest slechts de vraag: hebben onze collegapartijen voldoende vertrouwen in ons? Want politiek zal steeds meer gaan over vertrouwen. En terecht!

opsterland.pvda.nl

 

PIJNLIJKE NEDERLAAG!
Leo Jongen, lijsttrekker PvdA Kerkrade

Op de eerste plaats wil ik die afdelingen in het land feliciteren die een goed resultaat hebben behaald!
De weken voor de verkiezingen zat de sfeer er bij ons goed in. Het team was enthousiast, de bereidheid om mee te werken was groot en de campagne was strak georganiseerd. Hoewel er op straat vaker werd verwezen naar het Haagse beleid, waren er niet veel negatieve geluiden. De laatste zaterdag voor de verkiezingen hebben we met een team van ongeveer 30 mensen met een Engelse dubbeldekker nog alle wijken bezocht. Daarnaast gebruikten veel van onze kandidaten hun eigen netwerk in verenigingen, kennissen en familiekring. Met een beleid van Kerkraadse signatuur hoopten we de (negatieve) landelijke tendens/prognoses te kunnen compenseren.
Toen op woensdagavond rond 22.00 uur de eerste verkiezingsresultaten binnen kwamen,  bleek dat we ongeveer halveerden ten opzichte van 2010. We hadden nog hoop dat het beeld in de loop van de avond zou wijzigen, maar dat bleek niet het geval. De teleurstelling was dan ook groot toen duidelijk werd dat we maar 4 van onze 8 zetels overhielden. Als lijsttrekker heb ik - vergeleken met die van de andere partijen - goed gescoord: 1101 stemmen. Alleen de lijsttrekkers van de winnende plaatselijke partij en van de SP hadden er meer. Het aantal stemmen van de individuele kandidaten was - ondanks hun tomeloze inzet - teleurstellend. De uitslag is als volgt: Burgerbelangen 8, Ons Kerkrade 4, PvdA 4, CDA 4, SP 3, Lokaal Alternatief 2, VVD 2, Ouderenpartij 1 en GroenLinks 1. De plaatselijke partijen hebben 15 van de 29 zetels. Van de landelijke partijen is de SP de grote winnaar: van 1 naar 3 zetels.
Drie dagen na de verkiezingen krijg ik in Kerkrade veel te horen dat wij ‘afgerekend’ zijn op het landelijke beleid. Dat is erg jammer, omdat de PvdA in Kerkrade in de achterliggende jaren veel betekend heeft voor Kerkrade en haar inwoners. Dat wordt echter niet meer gezien op het moment dat de landelijke PvdA - uiteraard samen met de VVD - ingrijpende negatieve maatregelen neemt of wil nemen, met name op het sociale terrein. Denk alleen al aan de zorg en de ontslagen in die sector. Het vele goede werk dat veel PvdA-wethouders verrichten, is overvleugeld door het Haagse beleid. Willen wij in de toekomst plaatselijk nog een rol van betekenis spelen, dan zal de landelijke PvdA zich moeten realiseren dat ze een andere weg moet inslaan. Dat er minder geld is en dat niet alles overeind kan worden gehouden, daar zijn de inwoners zich wel van bewust, maar het gaat om de keuzes die gemaakt worden. Bovendien moet je in een tijd dat rigoureuze hervormingen noodzakelijk zijn dat niet met twee partijen oppakken. Daar moet je een breder draagvlak voor creëren. Nu zijn alle negatieve maatregelen die ‘Den Haag’ neemt de schuld van de PvdA en de VVD!
In Kerkrade zal de PvdA, naar het zich laat aanzien, wel weer aan het college kunnen deelnemen. Wij pakken onze verantwoordelijkheid op en gaan weer  aan de slag. Wij blijven geloven in onze partij!

 

www.pvdakerkrade.nl

 

Uit publicatie Lokaal Bestuur, Jaargang 38 nr. 4 April 2014
Reageer

Verder in deze uitgave van Lokaal Bestuur
Jaargang 38 nummer 4 april 2014:

Lees deze artikelen in Lokaal Bestuur:

download pdf word nu abonnee