Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

Uit het dagboek van een lijsttrekker

Leo Jongen, Marjan van Giezen, Roel Vogelzang

Nog maar twee maanden, dan gaat Nederland naar de stembus om nieuwe gemeenteraden te kiezen. Hoe bereiden we ons als PvdA voor op die verkiezingen? Wat gaan we doen om straks een mooie uitslag te krijgen? Drie lijsttrekkers uit verschillende windstreken houden voor Lokaal Bestuur tot en met de verkiezingen een dagboek bij. Daarin dit keer ook aandacht voor het thema werk.

Werk werkt, maar...
Marjan van Giezen, lijsttrekker PvdA Leidschendam-Voorburg

2014 is begonnen, en daarmee onze campagne! Het leuke van campagnetijd is dat je vooral ‘buiten’ bezig bent. Helaas horen we van steeds meer mensen dat ze hun baan kwijt zijn. En het zijn niet alleen de ouderen, ook jongeren vinden steeds moeilijker werk. Er is zoveel keus op de arbeidsmarkt dat ervaring doorslaggevend wordt. En hoe krijg je ervaring zonder baan? Speerpunt in ons verkiezingsprogramma is daarom jeugdwerkloosheid. Want jongeren zonder werk is jeugd zonder toekomst. Werk werkt…maar je moet het wel hebben.
In Leidschendam-Voorburg (73.000 inwoners), is het aantal jongeren met een opleiding maar zonder werk het afgelopen jaar gestegen van 370 tot 426. En het aantal jongeren dat zijn baan verloren heeft, is gestegen van 100 naar 146. Gemiddeld voor onze regio, maar daarom niet minder schrijnend. Ik hoor het ook van jongeren die nu een studie moeten kiezen: ‘wat heeft het voor zin, een baan vind ik toch niet’.
Bij de Kadernota heeft de PvdA-fractie een 10-punten Plan van Aanpak Jeugdwerkloosheid gepresenteerd, gericht op samenwerking tussen gemeente, bedrijfsleven en onderwijs. Bij de begrotingsbehandeling in het najaar is unaniem een PvdA-motie aangenomen om als gemeente zelf een flink aantal stages aan te bieden. Deze maand organiseren we een avond over jeugdwerkloosheid met de Ambassadeur Jeugdwerkloosheid van Den Haag, Jane Kuldipsingh. Jane doet ontzettend goed werk om jongeren individueel naar werk te leiden (zie Twitter, @poweredbyjane) We nodigen ondernemers, MBO’s, wethouders en jongeren uit om te praten over wat nodig is voor een goede match tussen werk, stages/leerplekken en onderwijs. Eén van de knelpunten is volgens ondernemers dat er te weinig aansluiting is tussen onderwijs en ondernemers. Als ze vooraf weten welke jongeren wanneer uit het onderwijs stromen, kunnen ze gerichtere stageplaatsen aanbieden. Leidschendam-Voorburg heeft onlangs een Jongeren Loopbaan Centrum opgericht, waarin jongeren begeleid worden naar stage of baan. We hopen zo de contacten tussen jongeren en ondernemers te versterken. Mochten wij meedoen in de coalitieonderhandelingen, dan zal aanpak van de jeugdwerkloosheid een belangrijke inzet worden.
Een mooi voornemen dus voor het nieuwe jaar en voor onze verkiezingen. De campagne is volop begonnen. Nieuwjaarsrecepties overal, en aftrapbijeenkomsten vanuit de PvdA. Allemaal leuk en aardig, maar daarmee bereiken we natuurlijk niet de mensen op straat. Daarvoor gaan we zelf op pad. Afgelopen maand hebben we twee keer een avond/nacht meegelopen met een wijkagent en buurtpreventieteams. We hebben veel jongeren op straat aangetroffen, al dan niet in vrolijke staat. Knap om te zien hoe de politie met deze jongeren weet om te gaan! We zijn ook bezig met een nieuw afvalbeleid, en hebben in een paginagrote advertentie onze inwoners gevraagd om hun mening. En ondanks (of dankzij?) de kerstvakantie stromen de reacties binnen. Mensen voelen zich betrokken bij hun buurt. Of het nu gaat om afval, groenonderhoud of de winkels in hun buurt, mensen zijn mondig en willen graag hun mening geven.
Ook organiseren we als fractie een verrassings-afscheidstournee voor onze wethouder Gregor Rensen. Leuke bijeenkomsten met organisaties waarmee hij veel te maken heeft gehad. Staat hij opeens tegenover honderden vrijwilligers van de welzijnsorganisaties. Prachtige reacties! In februari houden we een judo-clinic, waarbij we tegelijkertijd onze Do Velema, WK-judokampioene <21 jaar willen helpen op weg naar de Olympische Spelen. Genoeg leuke activiteiten voor de boeg, in het besef dat we nu voor de belangrijkste twee maanden staan. We zijn er klaar voor!

Leidschendamvoorburg.pvda.nl

 

SAMEN WERKT!
Roel Vogelzang, lijsttrekker PvdA Opsterland

Nieuwjaarsdag. Nog ruim tien weken tot de verkiezingen. Het kriebelt al maanden. We zijn met een enthousiaste ploeg van allemaal optimisten al twee zaterdagen bij elkaar geweest. Hoe gaan we campagne voeren? Veel de straat op of toch vertrouwen op de sociale media? Wat zijn onze speerpunten? In onze buurgemeenten Heerenveen en Leeuwarden waren in november herindelingsverkiezingen. Ondanks de lage opkomst deed de PvdA het prima. Op onze ledenvergadering in december hebben Betty van de Ven en Jurjen Meijer uit Heerenveen ons geholpen bij de campagnestrategie. Opsterland telt zestien dorpen. We hebben per dorp een flyer gemaakt met de speerpunten voor dat dorp. Op die flyer een ‘gezicht’ van een contactpersoon die gedurende vier jaar aanspreekpunt van de PvdA voor dat dorp blijft. De foto’s zijn gemaakt. Onze slogan is ‘samen werkt’, dus staan we ook als team op de verkiezingsposter. We zijn een lijstverbinding aangegaan met Opsterlanders (dat is hier  de naam van GroenLinks). We hebben besloten om gedurende twee maanden toch veel te gaan canvassen en in de dorpen met mensen in gesprek te komen. Kiezers moet je verdienen. We gaan heel erg ons best doen om de onverschilligheid, het niet gaan stemmen, te keren. De gemeente wordt voor burgers steeds belangrijker, zeker nu zij verantwoordelijk wordt voor het regelen van de zorg (met de daarbij behorende verantwoordelijkheid voor budgetten).
Natuurlijk willen we terug in het college en verantwoordelijkheid nemen, maar dat is ook maar een middel. Onze idealen zijn belangrijker dan het pluche. Hoe groter en sterker we worden, hoe meer we ons kunnen inzetten voor werk, zorg en wonen.  Onze twee belangrijkste inhoudelijke speerpunten zijn: goede zorg dichtbij mensen en voorzieningen in onze dorpen. Dit zijn ook bij uitstek de punten waar onze verkiezingsslogan ‘samen werkt’ goed bij past. Samenwerken loont. Als je vertrouwen hebt in je burgers zijn ze tot heel veel in staat. Dat bewijs wordt in onze gemeente dagelijks geleverd door de verenigingen voor Plaatselijk Belang, de WMO-steunpunten, het Sociaal Team en door heel veel vrijwilligers en mantelzorgers. Een (bestuurs)krachtige gemeente regelt niet maar faciliteert vooral burgerinitiatieven en verleidt maatschappelijke partners om samen oplossingen te vinden. Democratie is dan niet het spel in de gemeenteraad maar vooral de samenwerking met burgers op straat en in de dorpen. Echte democratie gaat over de kracht en zeggenschap van de gemeenschap (bij ons heet dat mienskip). Mienskip was ook het dragende thema waarmee Leeuwarden (maar eigenlijk heel Fryslân) werd verkozen tot culturele hoofdstad van Europa.
Dit themanummer van Lokaal Bestuur gaat over werk. Speelt dat bij ons een belangrijke rol?  Ja en nee. Werk is ontzettend belangrijk voor mensen. Onlangs ging een grote kozijnenfabriek in Gorredijk failliet. Een harde klap voor de werkgelegenheid. En we zullen als gemeente Opsterland ook nog veel voor de kiezen krijgen als het gaat om het vinden van oplossingen voor mensen binnen de sociale werkvoorziening en mensen met een arbeidshandicap. Maar we zijn en blijven een plattelandsgemeente en zijn dus onderdeel van een regionale arbeidsmarkt, waarbij onze buren Heerenveen en Drachten een grote rol spelen. Ook hier geldt weer: samen werkt! 

opsterland.pvda.nl

 

Werk aan de grens
Leo Jongen, lijsttrekker PvdA Kerkrade

Afgelopen maand is veel voorbereidend werk verricht voor de campagne. Ons campagneteam bestaat uit vijf personen en de taken zijn goed verdeeld. We hebben na de verkiezingen van 2010 de campagne geëvalueerd en deze gegevens gebruikt voor de huidige campagne.
In het zuiden moeten we rekening houden met carnaval en uit ervaring weten we dat de campagne na carnaval kan losbarsten en dan het meeste succes heeft. We bezoeken wel  vier weken voor de verkiezingen de weekmarkten in Kerkrade, omdat die druk bezocht worden.
Vorige keer schreef ik dat we waarschijnlijk 50 kandidaten op de lijst krijgen. Helaas hebben zich enkele kandidaten teruggetrokken. Onze definitieve lijst bestaat uit 43 enthousiaste mensen! Elke kandidaat kan zijn eigen flyer laten maken met een persoonlijke boodschap - het format is wel uniform - en ook visitekaartjes krijgen. Uiteraard ontbreken de rozen  niet.  Voor de gehele campagne in Kerkrade worden er 6000 besteld. De eerste twintig kandidaten krijgen een eigen poster met foto. De kandidaten  doen mee aan de groepsactiviteiten en promoten daarnaast in hun eigen netwerk de PvdA.
De bestaande driehoeksborden in Kerkrade worden gebruikt voor een poster van de lijsttrekker. Daarnaast worden in het plaatselijke weekblad, dat goed wordt gelezen, advertenties geplaatst over onze speerpunten en waarom de PvdA een goede keuze is.
Eén van onze speerpunten is het bevorderen van de werkgelegenheid. De werkloosheid in onze regio is hoog. Door onze grensligging kijken we ook naar het aanbod in Duitsland. Op dit moment is er in de aan Kerkrade grenzende Duitse regio een tekort aan werknemers voor de zorg en kinderopvang. Bovendien is de uitbreiding van de Technische Universiteit van Aken (5 kilometer van Kerkrade) een kans. We zullen nog meer naar de mogelijkheden moeten kijken aan de Duitse kant. Grensoverschrijdende samenwerking is - zeker gezien de ideale ligging van Limburg - één van de mogelijkheden om de werkloosheid in onze regio aan te pakken. Daarvoor is het wel belangrijk dat goede advisering, bijvoorbeeld via de grensinformatiepunten, blijft bestaan en verder  wordt ontwikkeld. Uiteraard wordt binnen de regio ook samengewerkt bij het verder ontwikkelen van bijvoorbeeld het Chemelotterrein  (o.a. (DSM/Sabic), de Healthcampus bij de Universiteit Maastricht alsmede in Heerlen bij Abp/CBS/AZL.  De problemen rond de werkloosheid kun je als stad niet alleen aanpakken, dat moet je op een grotere schaal doen en uiteraard met een visie.

www.pvdakerkrade.nl

 

 

 

Uit publicatie Lokaal Bestuur, Jaargang 38 nr. 2 Februari 2014
Reageer

Verder in deze uitgave van Lokaal Bestuur
Jaargang 38 nummer 2 februari 2014:

Lees deze artikelen in Lokaal Bestuur:

download pdf word nu abonnee