Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

Uit het dagboek van een lijsttrekker

Marjan van Giezen, Leo Jongen, Roel Vogelzang

Over drie maanden gaat Nederland naar de stembus om nieuwe gemeenteraden te kiezen. Hoe bereiden we ons als PvdA voor op die verkiezingen? Wat gaan we doen om straks een mooie uitslag te krijgen? Drie lijsttrekkers uit verschillende windstreken houden voor Lokaal Bestuur tot en met de verkiezingen een dagboek bij.

Het Interbellum
Marjan van Giezen, lijsttrekker PvdA Leidschendam-Voorburg

Hebben jullie dat ook? Die rare periode tussen de laatste raadsvergaderingen en de gemeenteraadsverkiezingen? De grote dossiers zijn langzamerhand allemaal afgerond of in de finale fase van besluitvorming. De meeste partijen hebben hun kandidatenlijsten rond, waardoor sommige raadsleden al weten dat ze niet terugkomen. En dat is soms te merken.
Er rest ons nog één begrotingsbehandeling. Daarin staat weinig nieuw beleid. Veel extra geld is er niet, over de drie D’s is nog weinig duidelijkheid. Het gevecht in de arena dooft langzamerhand uit. De strijd verplaatst zich naar buiten. Veel organisaties nodigen ons uit om langs te komen. Inwoners klagen over wat niet bereikt is. Partijen roepen trots wat wel bereikt is. Kortom, de spanning van de naderende campagne.
Ook de werkzaamheden van onze fractie verplaatsen zich naar buiten. Zo zijn we laatst op bezoek geweest bij een kinderopvangorganisatie. We waren ook bij het Offerfeest in het wijkcentrum, bij een groot judotoernooi met onze eigen WK-kampioen junioren Do Velema, en bij het hospice, dat met inzet van sponsors een prachtige nieuwe huisvesting heeft gerealiseerd. Op een staf van vier mensen werken hier 80 vrijwilligers. Over de inzet van vrijwilligers heeft onze gemeente niets te klagen. Veel organisaties weten heel veel vrijwilligers aan zich te binden, een knappe prestatie! Onze welzijnsorganisatie, WoeJ, werkt zelfs met 600 vrijwilligers. Met de komende decentralisatie van de zorg moeten we deze mensen meer dan koesteren!
Ons campagneteam bestaat uit de huidige fractie en de nieuwe kandidaten. We hebben een leuke startbijeenkomst gehad, om elkaar beter te leren kennen. Je merkt gelijk het verschil. De sfeer is er, er is nieuwe deskundigheid bij gekomen en de energie spat ervan af! We hebben ook veel publiciteit gehad, met eerst de nieuwe lijst en mijn lijsttrekkerschap. Had ik vorige keer al verteld dat ik ook parttime-gymjuf ben? Afgelopen week kwam Jens, een heerlijke knul van 5, in de gymles trots naar me toe met in zijn knuistjes een verfomfaaid krantenknipsel. ‘Juf, je staat in de krant’. Hij trots, maar ik ook. Dan voel je echt dat je midden in de maatschappij staat.
Ook veel publiciteit voor onze wethouder, Gregor Rensen, die heeft aangekondigd na maart 2014 te zullen stoppen. Acht jaar wethouder is genoeg, vindt hij. We zullen hem missen! Het betekent ook dat we de campagne ingaan zonder ‘het’ gezicht van onze wethouder van onder andere sociale zaken en sport. Onderwerpen die goed zijn voor de bekendheid onder de inwoners. Een goede tip voor de collegeonderhandelaars straks: zorg voor een portefeuille met tenminste één publiekstrekkend onderwerp! Iets waar je regelmatig voor buiten op de velden loopt, overwinningen viert en mooie momenten mag meemaken. Maar we lopen vooruit. Eerst de campagne in, dan goede verkiezingen en daarna pas kijken of we een bijdrage kunnen leveren aan coalitieonderhandelingen. De campagne is begonnen!
www.Leidschendamvoorburg.pvda.nl

 

(B)ROODNODIG
Roel Vogelzang, lijsttrekker PvdA Opsterland

Onze ledenvergadering stelde op 4 september jl. niet alleen de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen vast, maar ook ons verkiezingsprogramma 2014-2018. Ik maakte deel uit van de commissie verkiezingsprogramma. De voorbereiding deden we al vóór de zomervakantie in een aantal interactieve bijeenkomsten, waar ook niet-PvdA-leden mochten meepraten. De opdracht van het bestuur was: maak een kort maar krachtig programma. Geen oneindige wensenlijst, maar een soort lokaal manifest, waarin we onze belangrijkste punten benoemen, maar vooral ook een kompas dat we kunnen gebruiken bij het dagelijkse politieke handwerk. Volgens mij (en onze ledenvergadering) zijn we daar goed in geslaagd. Het verkiezingsprogramma heeft als titel (B)roodnodig. Daarmee geven we aan dat hetnodig is dat we de nieuwe raadsperiode weer mee gaan doen in het dagelijks bestuur. De PvdA heeft sinds de Tweede Wereldoorlog onafgebroken deel uitgemaakt van het college van B&W. Bij de vorige raadsverkiezingen verloren we twee zetels (van 7 naar 5). We waren daarmee niet meer de grootste partij en er ontstond een coalitie van drie partijen (Opsterlands Belang, CDA en ChristenUnie). Dat was wel even slikken, maar de fractie heeft zich de afgelopen jaren gedragen als een constructieve oppositiepartij. Dat is ook niet zo moeilijk in onze gemeente want over 80 procent van alle zaken zijn we het hier gewoon eens. De titel geeft ook aan dat mensen die slachtoffer zijn of worden van de recessie (onzekerheid, geen werk, minder inkomen) wel recht hebben op een fatsoenlijk bestaan. Daarom is onze sociale paragraaf (samenredzaam) ook de kern van ons programma. Als er ergens in Nederland mensen zijn die weten wat onderdrukking en uitbuiting is, dan is dat hier wel. Ons programma kent naast de sociale paragraaf maar twee andere hoofdstukken: Vitaal platteland en Modern besturen. Het programma telt slechts acht bladzijden en een bijlage. In die bijlage hebben we een aantal mensen aan het woord gelaten. Twee verhalen zijn ontleend aan de voettocht van Jan Schuurman Hess door Nederland. Ons programma kun je vinden op onze website.
Onze campagnecommissie staat onder leiding van Wim Buding. We zijn druk bezig met het draaiboek. We spitsen de campagne toe op de periode 1 januari 2014 tot aan de dag van de verkiezingen. Ik heb de top 10 van onze lijst uitgenodigd voor een nadere kennismaking en het ‘ophalen’ van campagne-ideeën. Daarnaast hebben we ook een inhoudelijk thema gekozen. In november hebben we gepraat met Lutz Jacobi en collega’s uit onze buurgemeente Heerenveen over het opzetten van een zorgcoöperatie in Fryslân. Ook heeft de huidige fractie overlegd met werkers en gebruikers van dagbesteding in de zorg over de toekomstige ontwikkelingen. Ook bij deze bijeenkomst was Lutz Jacobi aanwezig. Lutz is een icoon in deze streek (met een column in onze plaatselijke krant) en we maken graag gebruik van haar deskundigheid en haar vermogen mensen enthousiast te maken voor sociaaldemocratische idealen.
www.pvdaopsterland.pvda.nl

 Vuur Kirchroa
Leo Jongen, lijsttrekker PvdA Kerkrade

Al sinds 8 jaar houdt de fractie elke maand spreekuur in een wijk in Kerkrade. Dit wijkspreekuur houden wij vóór het tweede  fractieoverleg in de maand. Het wordt bekend gemaakt in het plaatselijke weekblad  én we flyeren in de wijk waar het spreekuur plaatsvindt. Los van de vraag hoe het spreekuur wordt bezocht, zien de mensen dat de PvdA in hun wijk aanwezig is en wordt de gelegenheid geboden om met de fractieleden in gesprek te gaan. Door de continuïteit van deze aanpak is en blijft de PvdA Kerkrade herkenbaar, niet alleen in verkiezingstijd. Daarnaast bezoeken wij recepties van verenigingen en maatschappelijke instellingen. Wij vinden het belangrijk dat wij bij verenigingen en instellingen ons ‘PvdA-gezicht’ laten zien. De PvdA-fractie is één van de weinige die in Kerkrade zichtbaar is bij deze recepties, waar veel inwoners aanwezig zijn. Ook legt de fractie bij de dodenherdenking op 4 mei altijd een krans en wordt op 1 mei traditioneel een bezoek gebracht aan een zorginstelling, waar de fractie trakteert op vlaai en koffie. Dit alles in verband met de permanente campagne.  Het continu aanwezig én herkenbaar zijn is één van de speerpunten van de PvdA in Kerkrade.
Net als bij de verkiezingen in 2010, gaan we de komende gemeenteraadsverkiezingen in met het motto ‘PvdA Kerkrade, vuur Kirchroa’. We geven dus een lokale invulling/touch aan de aanpak. De ervaring heeft geleerd dat dit werkt, zeker als je moet concurreren met vier plaatselijke lijsten.
Begin dit jaar hebben het bestuur en de fractie ingezet op het werven van nieuwe leden en personen die zich kandidaat willen stellen voor de lijst. De landelijke wervingsactie heeft ons daarbij prima geholpen. Sinds februari is onze afdeling gegroeid van 100 leden naar maar liefst 150 leden dit najaar. Een resultaat waar wij allemaal trots op zijn. Tijdens de druk bezochte ledenvergadering in oktober zijn de eerste twintig kandidaten van de lijst vastgesteld en heeft het bestuur mandaat gekregen voor de verdere invulling. Daar waar het in het verleden moeilijk was om 30 kandidaten op de lijst te plaatsen, gaan we nu al richting 45 personen en zal waarschijnlijk het maximale aantal van 50 worden gehaald. Wij gaan ervoor!
www.pvdakerkrade.nl

 

 

 

Uit publicatie Lokaal Bestuur, Jaargang 37 nr. 12 December 2013
Reageer

Verder in deze uitgave van Lokaal Bestuur
Jaargang 37 nummer 12 december 2013:

Lees deze artikelen in Lokaal Bestuur:

download pdf word nu abonnee