Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

Trouw aan de mensen en de idealen

Kirsten Verdel

Het is alweer twee maanden geleden dat Nelleke Vedelaar door de leden werd gekozen als nieuwe voorzitter. Hoe kijkt zij aan tegen het voorzitterschap? En vooral hoe denkt ze de PvdA er weer bovenop te helpen? 

Zijn er al zaken die je in de eerste maanden hebben verrast? 

'Wat me vooral zal bijblijven, is het ongelooflijk warme welkom dat ik heb gehad. De gesprekken met medewerkers op de gang, bij de koffieautomaat en op weg naar de trein leverden me echt een goed gevoel op. Iedereen heeft een flinke klap moeten verwerken. Ruim twee derde van de organisatie is verdwenen, dus we moeten het nu met minder doen. We zijn noodgedwongen bezig met het omvormen van de organisatie. Gelukkig zijn de 27 mensen die nu op het partijkantoor zitten ongelooflijk krachtig. We zullen het samen met de partij en de afdelingen moeten doen. Mijn eerste bezoek was aan de afdeling Rotterdam. Sindsdien stromen de uitnodigingen binnen. Allemaal willen ze kennis maken en het gesprek aangaan over lokale vraagstukken. Daar moet het in de partij ook echt over gaan, vind ik.’

Waar wil je de komende maanden op richten?

‘In mijn manifest had ik vijf belangrijke punten. Ik ben nu aan het werken aan een agenda die richting geeft aan de middellange termijn. De PvdA moet vooral een partij zijn die in contact staat met het lokale: met afdelingen en lokale mensen. Hun vraagstukken gaan we omzetten in politieke actie. Dat is ook de strategie die de Tweede Kamerfractie hanteert. Zij zeggen nu: “Er komt geen plan meer zonder mensen.” Dat betekent dat een actie voor beter onderwijs per definitie met leraren wordt uitgevoerd. Een actie over betere zorg pakken we samen op met mensen uit de zorg. Gezamenlijk kunnen we tot een beter resultaat komen.’

'We weten prima waar we voor staan' 

En andere speerpunten?

‘We willen in netwerken werken aan het behalen van resultaten, bijvoorbeeld in samenwerking met de milieubeweging en vakbonden. Daarvoor zullen we echt moeten breken met zakelijk links. Van oudsher is de PvdA een partij van de collectieve oplossingen en minder van de markt. Toch lag de nadruk de laatste jaren te vaak op de markt. Dat moet anders, we moeten kleur bekennen en het belang van het collectief echt voorop zetten.

Mensen helpen met het opzetten van collectieve initiatieven als de coöperaties in de zorg of wonen En daarbij zullen we ook naar onszelf moeten kijken. De PvdA hoort een warm nest te zijn. Je bent onderdeel van een familie. Daarom wil ik ervoor zorgen dat ook de leden die minder naar voren treden gehoord worden. Niet alleen meer luisteren naar de grootste schreeuwers. Discussies mogen best zwaar inhoudelijk, maar als we met zijn allen met een rotgevoel naar huis gaan, doen we iets verkeerd. De PvdA mag van mij best een gezelligere club worden.’

Hoe kijk je aan tegen de nieuwe rol van de PvdA als ‘slechts’ één van de linkse middenpartijen?

‘Ik denk dat die rol ideologisch niet zoveel anders is dan in het verleden. De PvdA is de PvdA. Paul Depla is na de verkiezingsnederlaag in maart op zoek gegaan in de partij naar de vraag of we onze idealen zijn kwijtgeraakt. Dat zijn we niet. We weten prima waar we voor staan, maar we hebben wel een nieuwe positie gekregen en we zijn afgestraft op het compromis dat teveel als ons standpunt is verkocht. Dus dat is wel echt volkomen anders: we moeten opnieuw de verbinding maken.’ 

'Ik vind het geen bedreiging om samen te werken, zolang we dat doen op positieve links-progressieve punten'

In wat onderscheidt de PvdA zich van de SP en GroenLinks? Kan samenwerking met hen niet ook een bedreiging zijn voor de PvdA?

‘Ik vind het geen bedreiging om samen te werken, zolang we dat doen op positieve links-progressieve punten. Samenwerken om de dividendbelasting van tafel te krijgen bijvoorbeeld is goed, omdat we daarmee geld vrij kunnen maken voor goede zorg in de wijk, voor goed basisonderwijs, voor een wettelijk minimum loon voor iedereen, en voor goed en betaalbaar wonen. We onderscheiden ons door het feit dat we een sociaal-democratische partij zijn. Wij zijn een brede volkspartij.‘ 

Wat is er mis gegaan de afgelopen jaren?

‘In tijden van zware crises hebben we onvoldoende kunnen laten zien dat we het wilden opnemen voor middengroepen en mensen met lagere inkomens. Het land staat er zonder enige twijfel stukken beter voor. De economie groeit en er zijn veel meer banen. Maar als mensen niet meer zeker zijn van hun werk of inkomen door flexbaantjes, of van een toekomst waarin je perspectief kunt bieden aan jezelf en aan je kinderen, dan heb je als PvdA nog een hoop werk te verzetten.’

Hoe moet de politiek inhoudelijke samenwerking op links op lokaal niveau vorm krijgen?

‘Lokaal moet je net zoals landelijk kijken waar je resultaten kunt halen op sociaal progressieve politiek. Doe dat waar de energie goed is.’

'We hebben minder mensen op het partijbureau. dus we zijn genoodzaakt meer aan de mensen in de vereniging te vragen'

En hoe kijk je dan aan tegen de vele ruzies die juist bij lokale fracties uitbreken als men tot politieke inhoudelijke samenwerking probeert te komen?

‘Ik denk dat er ook veel succesvolle samenwerkingsverbanden zijn. Dat verschilt natuurlijk erg per gemeente. We hebben allemaal onze eigen politieke idealen, maar je kunt daar pragmatisch in zijn. Hoe groter je het maakt, hoe principiëler de discussie is en hoe ingewikkelder het wordt. Houd het bij praktisch uitvoerbare ideeën.’

Hoe wil je nieuw leven in de vereniging krijgen? Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat lokale politici beter ondersteund worden, terwijl er nu minder mankracht is op het partijbureau?

‘Door de energie in de regio te benutten. We hebben minder mensen op het partijbureau, dus we zijn genoodzaakt meer aan de mensen in de vereniging te vragen. De oude werkwijze van zelf bedenken en uitvoeren, kan niet meer. We zijn daarom bezig met het inrichten van vier regionale actiecentra. Daarin wordt de politieke programmering georganiseerd, wisselen we ideeën uit en geven we opleidingen vorm. En met Club Rood geven we invulling aan het delen van inspiratie, informatie en kennis. Dit gebeurt met muziek, ontmoetingen en een borrel aan de bar.

In Rotterdam komt één van die actiecentra. We brengen de grote vraagstukken in kaart en kijken of we bijvoorbeeld ervaringen kunnen uitwisselen met de ombudsteams. Belangrijk is ook dat we iemand van de Tweede Kamerfractie koppelen aan dat centrum. Voor Rotterdam is dat Gijs van Dijk.’

'De oude werkwijze van zelf bedenken en uitvoeren, kan niet meer'

Merk je dat de sfeer in de partij is veranderd ten opzichte van maart?

‘Ik krijg een hele positieve vibe mee. De afgelopen weken slaat de balans positief door: er zijn weer meer aanmeldingen dan opzeggingen. Ook veel jongeren melden zich aan. Wat we horen van mensen die al eerder lid zijn geweest en nu terugkomen, is dat ze het gevoel hebben dat de PvdA weer herkenbaarder wordt. En dan was er natuurlijk de goede uitslag bij de herindelingsverkiezingen. Niet alleen Lutz deed het fantastisch, ook in de andere gemeenten was het
feest. In Zevenaar zijn we er zelfs een zetel op vooruit gegaan. Dat is niet alleen bemoedigend, het maakt veel nieuwe energie los. Ik spreek natuurlijk veel mensen die volgend jaar campagne gaan voeren en die hebben er echt zin in. Heel mooi om te zien.’

Het is dus niet zo dat het ‘merk’ PvdA uitgewerkt is?

‘Nee, helemaal niet. Er is niets mis met het merk, maar je moet er wel trouw aan blijven.’

Wat wordt de inzet voor de gemeenteraadsverkiezingen?

‘We richten ons op lokale thema’s. De analyse van Paul Depla komt er in de kern op neer dat de PvdA zorgt dat je er op kunt vertrouwen dat je een zekere baan hebt, een betaalbaar huis en goede zorg in de buurt. Dat zijn grote vraagstukken die juist lokaal spelen.’

Wil je organisatorische of procedurele veranderingen doorvoeren? Wil je bijvoorbeeld iets wijzigen aan de wijze waarop congressen georganiseerd zijn?

‘Het mag allemaal wel wat vrolijker. Het nieuwe congres begint wat mij betreft met muziek, moet vooral het Club Rood-gevoel
neerzetten en moet geen motiemarathon zijn. Belangrijke thema’s als de arbeidsmarkt kan je op een betere manier bespreken dan via een motie. Probeer het ook eens lokaal en regionaal op te pakken. Dat gesprek over de arbeidsmarkt kan je beter voeren met experts, raadsleden, wethouders en de Kamerleden. Ik denk dat dat uiteindelijk veel meer energie en ideeën oplevert dan een motie op het congres. Van een statutenpartij naar een ideeën- en actiepartij. Op het congres kunnen dan nog steeds besluiten worden voorgelegd, maar de sfeer is compleet anders. Een soort jaarlijkse familiedag.’

Hoe wil je met de Tweede Kamerfractie samenwerken? Hoe zie je jouw rol daarin?

‘De voorzitter en het partijbestuur zijn verantwoordelijk voor allerlei verenigingszaken, maar we stippelen ook de politieke koers op de lange en middellange termijn uit. Daarvoor is een goede band met de Tweede Kamer essentieel. Dus samenwerken zonder op elkaar stoel te gaan zitten.’

'Samen met al die afdelingen moeten we de al aanwezige energie de ruimte geven en verder stimuleren'

Vullen jij en Lodewijk elkaar aan? Of is er ook sprake van botsende belangen, overtuigingen over een andere koers of andere valkuilen?

‘We kennen elkaar pas een paar maanden, dus we zijn nog een beetje aan het aftasten. Het is vooral van belang dat duidelijk is wie waar over gaat. We hebben bovendien afgesproken dat we wel allebei een positie in kunnen nemen, maar elkaar niet gaan verrassen. Inhoudelijk ben ik erg enthousiast over het alternatieve regeerakkoord, maar ik kijk ook naar ons verkiezingsprogramma. Dat is onze leidraad en daar kijken we scherp naar. Volgens mij gaat dat goed.’

Wanneer vind je dat je partijvoorzitterschap succesvol is geweest? Op het bereiken van welke doelstellingen kunnen de partijleden je aan het eind van je zittingsperiode afrekenen?

‘We hebben een lange adem nodig. Als we met kleine stapjes dichtbij de basis van de PvdA kunnen blijven en het vertrouwen van de kiezer weten te herwinnen, dan is het goed gegaan. Samen met al die afdelingen moeten we de al aanwezige energie de ruimte geven en verder stimuleren. Wanneer dat lukt ben ik blij. Dat zit ‘m niet per se in extra leden, of in regeringsdeelname. Dat gaat wat mij betreft echt over kwaliteit: trouw zijn aan onze idealen en aan onze mensen.’

 

Afbeelding: Werry Crone | Hollandse Hoogte

Uit publicatie Lokaal Bestuur, Jaargang 41 nr. 4
Reageer

Gerelateerde artikelen:

Jacqueline Kalk

Hebzucht in een digitaal jasje

Lees artikel

Jan Chris de Boer

Lokale kwesties, geen anticampagne en uit de bubbel

Lees artikel

Marjolein Wessels

Flexwerkers en mensen met arbeidsbeperking de dupe van kabinet

Lees artikel

Verder in deze uitgave van Lokaal Bestuur
Jaargang 41 nummer 4 :

Lees deze artikelen in Lokaal Bestuur:

download pdf word nu abonnee