Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

Stilte voor de storm

Jacqueline Kalk

jaqueline_kalk.jpgEigenlijk is dit een heel bijzondere periode. Over ongeveer drie maanden worden in alle afdelingen de kandidatenlijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. In een aantal gemeenten gebeurt dit al wat eerder omdat zij gaan herindelen. Kandidaten weten straks of zij hoog op de lijst staan en of ze dus kans maken in de gemeenteraad te worden gekozen. De lijst geeft vooral een idee wie wij als partij geschikt vinden om ons te vertegenwoordigen in de raad en eventueel ook in het college.
De nieuwe raadsperiode wordt cruciaal. Gemeenten hebben immers vanaf 2015 veel meer taken en bevoegdheden dan ooit te voren. En dat binnen het sociale domein, het domein wij als PvdA graag zao graag over gaan en waarop wij ons willen onderscheiden. Juist daar willen we onze uitgangspunten vorm en inhoud geven: de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten, solidariteit en rechtvaardigheid, iedereen telt mee en doet naar vermogen mee.
Zeker in deze tijd van bezuinigingen is het belangrijk dat er in de raad en in het college voor de PvdA mensen aan de knoppen zitten die zich goed bewust zijn van onze sociaaldemocratische uitgangspunten. Je moet er toch niet aan denken dat in deze tijd, waarin heel veel taken in het sociale domein naar de gemeenten gaan, alleen partijen aan het roer staan die uit zijn op een zo klein mogelijke overheid, of die alleen voor één specifieke doelgroep of één specifiek belang opkomen. Want op basis van welke uitgangspunten treed je de jeugdzorg tegemoet als je enige bestaansgrond het tegenhouden van windmolens is?
Voor raadsleden en wethouders zal het in de komende periode nóg belangrijker zijn dan tot nu toe dat zij kunnen terugvallen op hun eigen partij. Voor veel van de nieuwe taken zijn de regionale samenwerkingsverbanden belangrijk. Dan is het goed om je collega-raadsleden van de PvdA te kennen en je werkwijze en de instrumenten die je wilt inzetten, met elkaar te kunnen afstemmen. De decentralisatiebijeenkomsten zijn daarvoor een goed hulpmiddel. Je kunt op die manier gebruik maken van elkaars kennis. En als je in de oppositie zit, kun je een beroep doen op de PvdA-wethouder uit een gemeente in dezelfde regio. Ook het feit dat je kunt afstemmen met onze vertegenwoordigers in de Eerste en Tweede Kamer en in het kabinet helpt je bij het maken van de juiste keuzes op lokaal niveau.
Maar voor onze nieuwe raadsleden en wethouders is misschien het allerbelangrijkste dat zij lef en moed durven te combineren met een sociaal hart. Lef en moed zijn nodig om alle uitdagingen tegemoet te treden, het sociale hart om uiteindelijk de juiste keuzes te gaan maken. Laten we elkaar daar zoveel mogelijk bij helpen.

 

Uit publicatie Lokaal Bestuur, Jaargang 37 nr. 9 September 2013
Reageer