Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

Sociaal-economische gezondheidsverschillen zijn onaanvaardbaar

Nico Bernts, Fuusje de Graaff, Pouwel van der Siepkamp, Guus Schrijvers & Paul van der Velpen

De werkgroepen Zorg van de PvdA en GroenLinks hebben de nota Onaanvaardbare Gezondheidsverschillen: oorzaken, gevolgen en kansen om die te verkleinen  opgesteld. Hierin staan voorstellen die raadsleden en wethouders kunnen helpen bij het bestrijden van (de gevolgen van) sociaal-economische gezondheidsverschillen.

Hieronder volgt een korte samenvatting:

 • Spreek uit dat sociaal-economische verschillen in gezondheid en levensverwachting onaanvaardbaar zijn. Hoger opgeleiden leven gemiddeld 72 jaar in goede gezondheid, laagopgeleiden slechts 53 jaar. Ga daarbij uit van het principe van gelijkwaardigheid. Grote verschillen in gezondheid en inkomen resulteren in sociaal ongezonde samenlevingen, waarin meer geweld, verslaving en overgewicht voorkomt;
 • Werk een beleidslijn uit die deze verschillen verkleint. Zorg dat projecten en initiatieven elkaar versterken en bijdragen aan een cultuuromslag, waarbij er naast eigen verantwoordelijkheid ook gewerkt wordt aan een collectieve verantwoordelijkheid voor de omgeving van burgers. Ingrediënten van die beleidslijn kunnen zijn:
  • Het verbeteren van de toegankelijkheid voor laaggeletterden van voorzieningen waar iedereen recht op heeft;
  • Adequate inkomensondersteuning en armoedebeleid;
  • Een aanpak ter verbetering van de leefsituatie van jonge kinderen (de eerste 1000 dagen van een kind zijn cruciaal voor de gezondheid als volwassene);
  • Het terugdringen van roken, alcoholgebruik en ongezond eten;
 • Tref maatregelen om milieurisico’s (bijvoorbeeld blootstelling aan fijnstof) te verkleinen;
 • Ga ook met supermarkten, scholen en woningbouwverenigingen in gesprek. Zij kunnen meehelpen aan het verbeteren van een gezonde omgeving voor burgers;
 • Wees selectief in de inkoop van gezondheidspreventie. Ga goed na welke interventies succesvol zijn en koop alleen deze in;
 • Gun kwalitatief goede welzijns-, onderwijs, huisvestings-, en zorgorganisaties het werk voor langere tijd, zodat duurzame samenwerking kan ontstaan;
 • Maak met deze organisaties afspraken over hun bijdrage aan het verkleinen van gezondheidsverschillen. 

De werkgroepen zorg van de PvdA en GL hebben voor raadsleden schriftelijke voorbeeld vragen en voorbeeldmoties opgesteld. Die de vragen vind je hier en de moties download je via deze link.  

 

Wil je hier graag over in gesprek met de werkgroep? Neem dan contact op met Nico Bernts (bernts@planet.nl, 06 23580394) en (fuusdegraaff@wxs.nl, 06 25378039).

 

Afbeelding: Hans van Rhoon | Hollandse Hoogte

 

Uit publicatie Nieuwsbrief, 9 februari 2020

Gerelateerde artikelen:

Jacqueline Kalk

Column Jacqueline: Stientje is stil, liberaal stil

Lees artikel

Maarten Labots

Waarom de basisbaan een heel goed idee is

Lees artikel

Jurjen Sietsema

De dreigende verdozing van het landschap

Lees artikel