Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

Samenwerken binnen de rode familie

Harriët van Domselaar

 

Op de foto: PvdA’ers uit verschillende bestuurslagen op werkbezoek bij een boer die veel overlast ondervindt van muizen. Van links naar rechts: Chris van Beek (bestuurslid gewest Fryslân), Henni van Asten (Statenlid en lijsttrekker voor Wetterskip Fryslân), Hans Konst (gedeputeerde), Wigle Sinnema (voormalig wethouder Súdwest Fryslân), Jacques Monasch (Tweede Kamerlid) en Sicco Hylkema (gedupeerde boer). Foto provinsje Fryslân

Wat is in de politiek belangrijker dan samenwerken, elkaar op de hoogte houden en blijven praten over problemen en de bijbehorende oplossingen? Toch schort het daar vaak aan, ook tussen partijgenoten in de verschillende bestuurslagen. Aan de vooravond van de Statenverkiezingen peilde Lokaal Bestuur in de provincies Brabant en Fryslân wat de PvdA doet aan het verstevigen van die contacten.

Wie: Antoinette Knoet-Michels
Wat: Statenlid in Brabant

 

samenwerken binnen rode familie antoinette knoet michelsIn Brabant worden sinds 2011 de lijnen met leden en afdelingen aangehaald, wat door alle betrokkenen als positief wordt ervaren. In het campagneteam voor 18 maart trekken de Staten en de waterschappen gezamenlijk op.

‘Bij onderwerpen die zowel provincie als gemeente betreffen - en dat zijn er heel wat - hanteren we korte lijnen, en dat werkt. Als er iets speelt in een regio vragen we daar altijd naar het standpunt van onze leden. Dat lukt met de ene afdeling beter dan met de andere. In steden gaat het gemakkelijker dan in dorpen, waar één afdeling vaak over meerdere gemeenten gaat. De PvdA is bovendien in heel veel gemeenteraden in onze provincie ‘verstopt’ in een combinatie met andere partijen. Dan heb je veel minder zicht en invloed op de ingenomen standpunten.’

Volksvertegenwoordiger

‘Als woordvoerder landbouw heb ik, voordat we een beleidsnota vaststellen, veel contact met leden. Later ook met gemeenteraadsleden die informatie en advies willen over wat we als provincie afspreken over de veehouderij en over de manier waarop we als PvdA in Brabant op alle plekken een gelijk geluid kunnen laten horen. Via afdelingen heb ik de weg naar diverse keukentafels gevonden. Heel waardevol. Je bent tenslotte volksvertegenwoordiger. Provinciale Staten staan te vaak te ver van de maatschappij. Het is aan de politiek zelf om daar verandering in te brengen. De nieuwe partij Lokaal Brabant doet 18 maart ook mee aan de verkiezingen. Daar moeten we alert op zijn en blijven.’

‘Je hebt elkaar echt nodig op bijvoorbeeld ruimtelijke thema’s, zoals mobiliteit. Minimaal is er toch altijd het gezamenlijk belang dat we elkaar niet tegenspreken, en dat we, waar dat onontkoombaar is, dan in ieder geval wel van elkaar weten waar de verschillen in onze afweging liggen. Zodat je niet door anderen tegen elkaar uitgespeeld kunt worden. Meer positief geformuleerd: het helpt de besluitvorming en versterkt de betogen als we elkaars info kunnen gebruiken. Bij de Ruit, een geplande rondweg om Eindhoven - een wens van werkgeversorganisaties - heeft dat in samenwerking met onze fractievoorzitter en lijsttrekker Stijn Smeulders prima gewerkt. Die weg moest grotendeels door natuurgebied komen te liggen, en daar was uiteraard veel op tegen. Dankzij goede PvdA-contacten met de leden in de gemeenten en de fractie van de Tweede Kamer, is het dossier uiteindelijk gaan kantelen. Er wordt nu eerst aandacht besteed aan andere zaken, zodat er betere afwegingen gemaakt kunnen worden. Niet alleen provinciaal, maar ook lokaal.’

Aanwezig zijn

‘De eerste jaren van de afgelopen Statenperiode hebben we als fractie geprobeerd ook op vergaderingen van afdelingen aanwezig te zijn. Aanvankelijk lukte dat, maar uiteindelijk zat de agenda ons toch vaak in de weg. Daarom heb ik ervoor gekozen om in de voorbereiding van provinciale punten de afdelingen te horen en erbij te betrekken. Is de lijn eenmaal gelegd, dan zoek je elkaar gemakkelijk op. Aan het begin van de Statenperiode heb ik al ‘mijn’ afdelingen bezocht om kennis te maken. Een tweede ronde maken is me niet gelukt, met uitzondering van de keren dat we op basis van een bepaald thema of onderwerp elkaar opzochten. We weten elkaar in ieder geval te vinden; daar gaat het om. Ik hoop dat dat zo blijft. Het is voor beide kanten nuttig.’

Openheid en in gesprek blijven zijn, net als in een gewone familie, van groot belang

Wie: Henni van Asten
Wat: Statenlid in Fryslân en lijsttrekker Wetterskip Fryslân

samenwerken binnen rode familie henni van astenIn Fryslân gaan vertegenwoordigers van Staten en Tweede (en soms Eerste) Kamer iedere maand bij een gemeente op werkbezoek. De campagne voor 18 maart wordt gezamenlijk gevoerd met de kandidaten voor Provinciale Staten en het Wetterskip Fryslân

‘Ik ben in de jaren negentig acht jaar raadslid geweest in Deventer en weet dus uit ervaring dat de samenwerking met de Staten per provincie nogal verschilt. Misschien is het in Overijssel nu ook beter geregeld hoor, maar in mijn tijd was het enige Statenlid dat ik weleens zag de vrouw van onze fractievoorzitter. Hier in Fryslân voeren we een gezamenlijke permanente campagne. We grijpen alles aan om de samenhang binnen onze partij te benadrukken. Als Statenfractie hebben we allemaal contact met een paar afdelingen. Je gaat dan bijvoorbeeld naar ledenvergaderingen en op werkbezoek met de raadsfractie en leert elkaar daardoor beter kennen. Ook op je eigen beleidsterrein heb je vaste aanspreekpunten. Dat is heel handig.’

Overzichtelijk

‘De kring van actieve PvdA’ers in een afdeling is meestal erg overzichtelijk. Steunfractieleden zijn vaak lid van het afdelingsbestuur. Je kent dus al gauw de vaste gezichten en weet bij wie je moet zijn als je naar regionale informatie zoekt. Wat dat betreft blijkt onze werkwijze ‘PvdA foar Fryslân’ eenvoudig en succesvol. We gaan één keer per maand op een vrijdagmiddag op werkbezoek bij een gemeente. Dat wordt georganiseerd door de raadsfractie. Voor die bijeenkomsten worden niet alleen Statenleden uitgenodigd, maar ook enkele leden van het gewestelijke bestuur. Onze Friese Tweede Kamerleden Lutz Jacobi en Jacques Monasch zijn vaak aanwezig, net als Eerste Kamerlid Janny Vlietstra. En wanneer we alle gemeenten gehad hebben, beginnen we weer van voren af aan.’

‘We starten zo’n vrijdagmiddag met een lunch met B&W op het gemeentehuis, waar we bespreken wat er in die gemeente speelt. Begin februari waren we in de gemeente Súdwest Fryslân. Na het gesprek met het college hebben we ons in Heeg laten voorlichten over de toekomst van de ouderenzorg. In Idzega bezochten we - soppend door het land - een agrariër die heel veel overlast ondervindt van een muizenplaag. Het is heel goed om ter plaatse situaties te gaan bekijken en met de betrokkenen te praten.’

Verantwoordelijkheden

‘Zelf ben ik woordvoerder verkeer en vervoer en ik ga altijd samen met iemand uit de raadsfractie kijken als er ergens een verkeersprobleem is. Soms nemen we in de provincie een ander besluit dan onze raadsfractie zou willen; daar ontkom je niet aan. Je hebt nu eenmaal verschillende belangen en verantwoordelijkheden. Maar als je elkaar kent is het gemakkelijker communiceren. We voelen ons hier in Fryslân - en dat is echt niet overdreven hoor - de Rode Familie.’

 ‘Wanneer wij als Statenfractie uiteindelijk geen prioriteit geven aan bijvoorbeeld een rondweg die een van onze raadsfracties wel graag wil, moet je dat kunnen beredeneren. Net als in een gewone familie moet je blijven praten. Ook als je bewoners spreekt, hoorzittingen bezoekt of aan keukentafels zit, kun je het hoe en waarom uitleggen. Openheid en in gesprek blijven zijn van groot belang.’

Lijsttrekker Wetterskip

‘Laatst waren we in het Woudagemaal in Lemmer. Daar hebben alle geledingen van de PvdA elkaar ontmoet en gesproken over - hoe kan het ook anders? - water. Dat heeft mijn bijzondere interesse. Voor de komende Statenverkiezing sta ik niet meer op de lijst, maar ik ben wél lijsttrekker voor Wetterskip Fryslân. Ik heb nu twaalf jaar in de Staten gezeten, dus het is tijd voor wat nieuws. En ja, ik weet het: het waterschap is natuurlijk wel iets heel anders. De provincie heeft een open huishouding en daar kun je je met veel verschillende zaken bezighouden, terwijl het waterschap als functionele overheid afgebakende taken heeft. Maar er is genoeg te doen. Klimaatverandering, innovatie, duurzaamheid, maar ook een sociaal gezicht en werkgelegenheid zijn belangrijke uitdagingen voor de toekomst. Wij hebben daar als PvdA ideeën over en plannen voor.’

‘Ik heb als Statenlid veel contacten gelegd, die ik straks goed kan gebruiken in het waterschap. En ik ga mijn uiterste best doen om er ook hier voor te zorgen, dat we als Rode Familie blijven samenwerken. De PvdA heeft in Wetterskip Fryslân, dat de hele provincie en een klein stukje Groningen bestrijkt, weliswaar droge voeten als eerste prioriteit, maar het is ook van groot belang dat we opkomen voor mensen met lage inkomens, social return en werk door duurzame innovatie. Dus ja, er is heel veel te doen.’

Vertrouwen

‘Voor de campagne van 18 maart hebben we gekozen voor een gezamenlijke strategie. Inwoners moeten weten dat ze zowel voor Provinciale Staten als voor het waterschap naar de stembus moeten. In de Staten zijn we met elf leden en twee gedeputeerden op dit moment de grootste. In het waterschap bestaat de PvdA-fractie uit drie mensen en hebben we een dagelijks bestuurder. We gaan er alles aan doen om in de Staten de grootste te blijven en in Wetterskip Fryslân de grootste te wórden. Daarvoor gaan we een mooie campagne - dicht bij de mensen - voeren. We hebben er alle vertrouwen in dat de kiezers in onze provincie de PvdA trouw blijven.’

Openheid en in gesprek blijven zijn, net als in een gewone familie, van groot belang

ZEVEN TIPS VOOR SAMENWERKING

Samenwerken kan op vele manieren en het kan ook heel leuk en inspirerend zijn. Onze redactieleden Lobke Zandstra (raadslid in Den Haag) en Ruud Fokkens (tot de verkiezingen Statenlid in Drenthe) geven je een paar tips:

• Organiseer een jaarlijks ontmoetingsmoment
Gewestelijke vergaderingen zijn meestal niet zo populair. Daar komen vooral afgevaardigden op af namens de afdelingen. Organiseer daarom een evenement dat interessant is voor raadsleden en actieve leden, en sluit af met een borrel of buffet.
http://www.pvdazuidholland.nl/nieuws/nieuws_item/t/programma_toogdag_2014

• Ondersteun regionaal overleg
Veel raadsleden zijn razend druk met het werk in hun eigen gemeente. Sommige onderwerpen spelen in de hele regio of zijn grensoverschrijdend. Laat raadsleden daarom ook eens over hun gemeentegrens heenkijken.

• Ga samen fietsen
Fietsen doen we bijna allemaal. Fietsroutes verbinden gemeenten met elkaar. Het is belangrijk dat routes op elkaar aansluiten. Fietspaden zijn een ideaal onderwerp om in regionaal verband op te pakken: ga samen fietsen!http://www.pvdazuidholland.nl/nieuws/nieuws_item/t/fietsen_langs_de_kennisas_van_zuid_holland_met_het_sciencepad

 • Nodig anderen bij jou uit
Het allerleukste in het politieke vak is dat je op zoveel verschillende plekken mag langskomen. Het organiseren van een goed werkbezoek kost veel tijd. Neem anderen werk uit handen, en nodig ze uit bij de door jou georganiseerde werkbezoeken.

• Houd openbare fractiebijeenkomsten
Organiseer als Statenfractie openbare fractiebijeenkomsten op locatie, eens in de twee of drie maanden, verspreid over de regio. Maak er een bijeenkomst over een actueel thema van en laat betrokkenen daar iets interessants over zeggen. Geef raadsfracties ook een rol.

• Overleg met Kamerleden
Nodig hiervoor raadsfracties en je ‘eigen’ Kamerlid uit. Discussieer over een actueel thema.

• Tast zelf eens in de buidel
 Raadsfracties willen meestal best iets organiseren, maar zijn beducht voor de financiële gevolgen. Vaak zitten ze zelf niet zo goed bij kas. Over het algemeen beschikken Statenfracties over meer budget. Laat daarom als Statenfractie vooraf weten dat je de organisatiekosten van een bepaalde bijeenkomst waar de Statenfractie bij betrokken is, (deels) voor jouw rekening wilt nemen. Zo neem je mogelijke drempels en aarzelingen weg om iets te organiseren.

Meer weten? Mail naar lobkezandstra@gmail.com of RuudFokkens@canaldigitaal.nl

Uit publicatie Lokaal Bestuur, Jaargang 39 nr. 1 Maart 2015
Reageer

Gerelateerde artikelen:

Jan Chris de Boer

Samenwerking tussen afdelingen: mooi, maar zeker niet zaligmakend

Lees artikel

Jurjen Sietsema

Van Waarde in de provincie

Lees artikel

Verder in deze uitgave van Lokaal Bestuur
Jaargang 39 nummer 1 maart 2015:

Lees deze artikelen in Lokaal Bestuur:

download pdf word nu abonnee