Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

Raads- en Kamerleden samen op de bres in de strijd tegen kinderarmoede

Harriët van Domselaar

Te midden van alle heisa rondom de ‘pleur op’ van premier Mark Rutte, is het een beetje ondergesneeuwd, maar op Prinsjesdag maakte staatssecretaris Jetta Klijnsma bekend gemeenten jaarlijks € 100 miljoen extra te geven voor de bestrijding van kinderarmoede. En dat is nodig ook: maar liefst 400.000 kinderen groeien op in armoede.

Dat extra geld is natuurlijk nog maar het begin. Het is aan gemeenten zelf om de armoedebestrijding vorm te geven. En dan maakt het nogal wat uit of je als kind in Leeuwarden of Rotterdam opgroeit. Want hoewel beide gemeenten met relatief veel armoede kampen, houden ze er een volkomen ander beleid op na. In het door Leefbaar gedomineerde Rotterdam botst PvdA-raadslid Carlos Gonçalves bijna dagelijks met het college. ’Wij hebben als PvdA armoede onder kinderen als speerpunt, maar elk voorstel wordt weggestemd. De coalitie heeft een meerderheid van slechts één stem, dus houden ze elkaar krampachtig vast.’ En dat blijft niet zonder gevolgen. Terwijl de individuele inkomenstoeslag (voor mensen die langdurig moet rondkomen van een laag inkomen, red.) overal in het land tussen de € 300 en € 400 is, is die in Rotterdam geslonken tot € 50.

Geoormerkt geld

Gelukkig is de € 100 miljoen in tegenstelling tot eerdere financiële injecties nu geoormerkt, stelt Gonçalves. ‘Het moet dus daadwerkelijk worden besteed aan waar het voor bedoeld is. Dat wil zeggen: de kinderen die door de financiële situatie van hun ouders niet mee kunnen doen in de maatschappij. In Rotterdam gaat dat om een kwart van het totaal. Dat is echt heel veel. Des te schrijnender is het dat we als PvdA zo weinig voor die mensen hebben kunnen doen.’

Niet alleen in Rotterdam is de praktijk weerbarstig. Kinderarmoede staat ook in andere gemeenten niet altijd even hoog op de agenda. Om raadsleden te ondersteunen is in Rotterdam, Leeuwarden, Almere, Utrecht en Groningen een pilot gestart. Kamerleden, die in één van de betreffende gemeenten wonen, worden daarin gekoppeld aan raadsleden. In Rotterdam is dat Duco Hoogland. Met zijn kennis van de landelijke politiek en lokale omstandigheden hoopt hij van waarde te zijn. ‘Iedere gemeente kent een eigen problematiek, en dus is het raadzaam om samen op te trekken. € 84 miljoen komt via het gemeentefonds bij de gemeenten terecht. Omvang en verdeling moeten gemeenten zelf aangeven. Maar het geld alleen is niet zaligmakend. Het gaat erom dat het juist terechtkomt. Dus daar waar de nood het hoogst is en waar de doelgroep er direct baat bij heeft. Input van maatschappelijke organisaties is daarbij meer dan welkom. Vandaar dat we meteen al op bezoek gaan bij organisaties als Stichting Leergeld, Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds. We zoeken de samenwerking letterlijk op.’

In Rotterdam is de individuele inkomenstoeslag €50, het landelijk gemiddelde is boven de €300

Collega Lutz Jacobi, die in Leeuwarden mee gaat doen met de pilot, onderschrijft dat. ‘Er ligt nu geld op de plank, dus ik zou zeggen hup… aan de slag ermee. Maar dan wel zo concreet mogelijk en zorg ervoor dat er onderweg niks blijft hangen.’ Hoewel het armoedebeleid in Leeuwarden beter op orde is dan in Rotterdam en de PvdA maar liefst drie wethouders heeft, is ook Mohammed Benmhammed blij met de hulp van Jacobi. ‘Ik ken haar overigens goed. We werken al jaren prima samen. Maar door een intensivering van de band met de Tweede Kamer zal de problematiek alleen maar beter kunnen worden aangepakt. Lutz kan het kabinet toch beter in de gaten houden.’

Bijna tien jaar actieve armoedebestrijding

Armoede is in Leeuwarden een hardnekkig probleem. ‘In onze gemeente leeft nog steeds 1 op de 6 kinderen in armoede. Toen ik in 2006 begon was er nauwelijks aandacht voor minima. Daar schrok ik flink van. Ik besloot er meteen werk van te maken. Het beleid is niet alleen driemaal ten goede gewijzigd, maar doordat we regelmatig de verschillende knelpunten met een soort “fine-tuning” in beeld hebben gebracht, konden we daarop anticiperen en maatwerk leveren.’

‘Samen met de toenmalige wethouder Marco Florijn hebben we als fractie veel goede dingen kunnen regelen. Zoals de oprichting van een “formulierenbrigade”. Deze brigade, die voornamelijk uit vrijwilligers bestaat, helpt arme burgers, die door alle regeltjes en voorwaarden de weg kwijt raakten en daardoor geen idee hadden waar ze voor in aanmerking kwamen. Zij wijzen hen op de voorzieningen en bieden hulp bij het invullen van de vaak ingewikkelde formulieren. Daarnaast kunnen minima nu alle informatie vinden op een speciaal voor hen in het leven geroepen website. En aangezien dat moeilijk gaat zonder computer en internet hebben we voor ruim 700 arme gezinnen een computer geregeld.’

Geen toegang tot het internet lijkt misschien een luxeprobleem, maar leidt wel tot een isolement. En dat is problematisch, vindt Jacobi. ‘Veel armoede blijft onzichtbaar en merk je pas als een kind niet mee kan op schoolreis of niet kan trakteren bij zijn of haar verjaardag. En ja natúúrlijk zou het beter zijn als de oorzaak van armoede meteen weggenomen wordt, maar dan verzand je in eenzelfde discussie als over de noodzaak van voedselbanken. Daar los je op korte termijn niets mee op. We moeten liefst vandaag al in actie komen. Dat zal vanwege de verschillende omstandigheden in iedere gemeente of regio op een andere manier moeten, maar zonder het benutten van je netwerken en mogelijkheden lukt het niet. Dat lijkt me duidelijk.’


Ook in jouw gemeente werk maken van de strijd tegen kinderarmoede? Lees op hier hoe je het onderwerp op de agenda kan zettenAfbeelding: Robin Utrecht

Uit publicatie Lokaal Bestuur, Jaargang 40 nr. 3 November 2016
Reageer

Gerelateerde artikelen:

Jurjen Sietsema

Kinderarmoede bestrijden: het kan, maar extra geld is welkom

Lees artikel

Marjolein Moester, Bülent Aydin, Lia Roefs, Joey van Aken & Floor Bink

De € 100 miljoen van Klijnsma: oormerken of niet?

Lees artikel

Gadiza Bouazani, Petra Verhoef, Raymond van Praag & Marian Beuke

Taaleis in de bijstand: nuttig of symboolpolitiek?

Lees artikel