Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

PvdA wil waterschap democratischer maken

Initiatief van de maand

groote wielen 17Provinciale Staten van Brabant hebben een voorstel van de PvdA-fractie aangenomen om het aantal niet rechtstreeks gekozen bestuurders van waterschappen te verminderen. Het gaat om de zogeheten geborgde zetels. Die vertegenwoordigen in de besturen van de waterschappen de belangen van bedrijven, landbouw en natuur. Maar zij worden in tegenstelling tot de andere bestuurders niet rechtstreeks door burgers gekozen. Van de huidige waterschapsbesturen worden in de meeste waterschappen zeven tot negen leden aangewezen door de genoemde belangenorganisaties. Dit is zo geregeld in de Waterschapswet. Op initiatief van de Statenfractie in Brabant wordt het aantal geborgde zetels nu teruggebracht tot zeven, het wettelijke minimum. Rob Bots, de fractievoorzitter van de PvdA in het Brabantse waterschap Aa en Maas, had dit voorgesteld. Henk Leenders, de fractievoorzitter van de PvdA in de Staten, nam het idee over en diende het in bij de Staten. Die gingen ermee akkoord. Alleen het CDA stemde tegen.
Bij de waterschapsverkiezingen, die in maart volgend jaar samen met de provinciale verkiezingen worden gehouden, kunnen nu dus twee zetels meer worden gekozen dan tot nu toe. Dat geldt niet alleen voor Aa en Maas maar ook voor de andere Brabantse waterschappen: Brabantse Delta en de Dommel. Rob Bots heeft via het PvdA Waternetwerk opgeroepen om ook in andere provincies het aantal geborgde zetels terug te brengen. In Drenthe en Overijssel is inmiddels een initiatiefvoorstel ingediend. Een mooi voorbeeld van samenwerking van PvdA’ers in de waterschappen en andere bestuurslagen. Bots hoopt dat andere provincies zullen volgen. In sommige provincies (Noord-Holland en Utrecht) is het aantal geborgde zetels overigens al op het minimum gesteld.
Het bestaan van geborgde zetels is veel PvdA’ers een doorn in het oog omdat het niet democratisch is. Maar ook anderen zijn er kritisch over. De journalist Theo Dersjant, die onlangs een boek schreef over de bestuurscultuur bij het waterschap Rivierenland, noemt de waterschappen zelfs een ‘nepdemocratie’. Hij vindt dat ze nog steeds ‘boerenrepublieken’ zijn, waarin de agrariërs het voor het zeggen hebben. Agrariërs hoeven steeds minder bij te dragen aan de waterschapskosten, terwijl de burgers steeds meer gaan betalen. Burgers betalen nu 90 procent van alle lasten, maar hebben slechts twee derde van het aantal zetels in de algemene besturen van waterschappen. De PvdA vindt dat wie het meest betaalt, ook het meest te vertellen moeten hebben. De PvdA komt op voor het publieke belang. Speerpunt is gezond en vitaal water in de stad en dorpen.

Uit publicatie Lokaal Bestuur, Jaargang 38 nr. 6 Juni 2014
Reageer