Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

PvdA-wetten

John Kerstens

john kerstensTijdens de ledenraadpleging in Den Bosch op 20 september jl. was het een hot item: hoe krijgen we beter over het voetlicht dat de PvdA wel degelijk het verschil maakt in dit kabinet met de VVD en tijdens de grootste crisis in bijna tachtig jaar? We kunnen weliswaar (te) vaak niet het verschil maken tussen ‘slecht zonder’ en ‘fantastisch dankzij’ onze bemoeienis, maar wel tussen slecht en fatsoenlijk. Soms doordat we de scherpe kantjes van VVD-beleid weten af te vijlen, dikwijls omdat voorstellen en wetten wel degelijk een PvdA-kleur of -stempel hebben. Dat verschil, klein of groot, maak je alleen door verantwoordelijkheid te nemen.

Als ik naar mijn eigen portefeuille kijk, krijgen we de komende tijd veel nieuwe wetten waarmee de PvdA haar gezicht kan laten zien. Echte PvdA-wetten, durf ik wel te zeggen. In de eerste plaats de Wet aanpak schijnconstructies. Met een versterkte ketenaansprakelijkheid en door het met naam en toenaam noemen van werkgevers die herhaaldelijk in de fout gaan, wordt er een nieuwe stap gezet in het aanpakken van uitbuiting, oneerlijke concurrentie en verdringing op de arbeidsmarkt. Een wet waar ik zelf al om heb gevraagd in mijn tijd als voorzitter van FNV Bouw en waar ik nu nogmaals om vraag in de Kamer. Sterker: de eerste motie die ik als kersvers Kamerlid indiende, ging erover. Het was dan ook mooi om onlangs met Lodewijk Asscher op het Plein toegejuicht te worden door mijn oude bond. En terecht: want deze PvdA-minister gaat verder in het aanpakken van misstanden dan al zijn voorgangers.

Onlangs is ook de Quotumwet bij de Kamer ingediend (voluit de ‘Wet banenafspraak arbeidsbeperkten en quotum’). Onlosmakelijk verbonden met de  Participatiewet die op 1 januari aanstaande in werking treedt. Deze wet wil iedereen de mogelijkheid geven om zich via werk te ontwikkelen. Ook als zij daar een beetje of zelfs heel veel extra hulp bij nodig hebben. Met de Quotumwet stimuleren we werkgevers om hun verantwoordelijkheid te nemen, want maatschappelijk verantwoord ondernemen gaat verder dan Max Havelaarkoffie schenken en kringlooppapier gebruiken. Het betekent ook dat je iedereen een kans geeft in je bedrijf. De Quotumwet verplicht werkgevers om in zee te gaan met mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, als ze hun eigen afspraken uit het sociaal akkoord niet nakomen (minstens 125.000 extra plekken). Tegelijkertijd moet de wet het vooral ook mogelijk maken dat werkgevers hun afspraken uit het sociaal akkoord na kunnen komen. Confronteer ze niet met vier meter papier, vijf loketten of zes goedbedoelende ‘werkgeversconsulenten’ die om de beurt op de stoep staan met een kaartenbak vol mensen. Maar ga met werkgevers aan de slag om te zien hoe zij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk zouden kunnen helpen. Allemaal zaken waar wij in de gemeente aan moeten trekken: zorg dat je een beeld hebt van de groep mensen om wie het gaat, zoek werkgevers en vakbonden op (die kun je beter aan tafel hebben dan aan de poort) en kijk of je de sociale werkplaats een rol kunt geven bij de invulling van de banenafspraak. Als verbindende factor tussen alle relevante spelers heeft de PvdA als geen ander een voortrekkersrol om deze wet te laten slagen.

Ten slotte ligt de nieuwe Wet Normering Topinkomens inmiddels ook voor in de Kamer. De norm voor bestuurderssalarissen in de (semi-) publieke sector wordt verder teruggebracht: van de ‘Balkenende-norm’ naar een ministerssalaris. Een alleszins fraai salaris, passend bij het dienen van de publieke zaak. Onze belastingcenten moeten naar excellent onderwijs, fijn wonen en goede zorg gaan en niet naar torenhoge salarissen van onderwijsbestuurders, zorgbazen en corporatiedirecteuren. Door het stellen van Kamervragen heb ik een tijdje geleden helderheid weten te scheppen in de discussie die was ontstaan over de vraag of lagere overheden van subsidie-ontvangende instellingen (bijvoorbeeld in de zorg) mogen eisen dat die zich aan de Wet Normering Topinkomens houden. Dat mogen ze. Sterker: dat móeten ze ook eisen, vind ik. Ga niet in zee met instellingen waarvan de top zich niet aan de wet houdt. Een mooie gelegenheid voor onze lokale mensen om ook hier het verschil te maken, al is het maar omdat CDA, D66 en VVD minder voelen voor een lokale vertaling. Ik help graag een handje!

John Kerstens is Tweede Kamerlid, woordvoerder onderkant arbeidsmarkt, handhaving SZW, internationale arbeid

 

Uit publicatie Lokaal Bestuur, Jaargang 38 nr. 11 November 2014
Reageer