Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

Opzij, opzij, opzij

Jacqueline Kalk

 

jacqueline.jpgDe gemiddelde leeftijd van het PvdA-raadslid is 53 jaar, wethouders zijn gemiddeld 55 en onze burgemeesters 59 jaar, zo is elders in dit nummer te lezen. Henk Krol, partijleider van 50+, zou er jaloers op zijn als al deze lokale helden van zijn partij zouden zijn. Maar wat zeggen deze cijfers?
Het ligt er aan hoe je dit bekijkt. Leeftijd zegt niets over de kwaliteiten die je hebt om je taak als raadslid, wethouder of burgemeester te vervullen. Sterker nog, een bepaalde mate van levenswijsheid en ervaring is handig om een goede volksvertegenwoordiger of bestuurder te zijn. Leeftijd zegt wél iets over de uitstraling die je als partij hebt.
Bij ons stokt de doorstroming. En dat is zeer zorgelijk. We hebben maar één vrouwelijk raadslid onder de 25 en geen vrouwelijke wethouders onder de 35. Bij de mannen ligt dat niet veel anders. Dat betekent ook dat het voor onze partij een reëel gevaar is dat onze kweekvijver opdroogt.
Daar is niet één specifieke oorzaak voor. Er is minder interesse in politiek, mensen zijn niet meer bereid om veel vrije tijd te besteden aan een taak waar geen einde aan komt, mensen hebben het druk, enzovoorts. Maar dat is niet het enige. Het heeft er ook mee te maken of er lokaal plaats wordt gemaakt voor een nieuwe generatie politici. Veel van onze raadsleden en wethouders zitten in een tweede, derde, vierde of vijfde termijn. Een enkeling zelfs nog veel langer. Zij vinden de politiek nog steeds geweldig. En dat is het ook. Wat is er nu leuker dan dat het hele dorp je kent en over alles wat jij in de politiek doet een mening heeft. Je bent bijna een bekende Nederlander en het vult je vrije tijd ook nog op een zinvolle manier.
Maar dat is niet het enige wat telt. Nadat je twee of drie termijnen raadslid of wethouder bent geweest, zijn er ook andere dingen waar je aan moet denken. Bijvoorbeeld: is elke dag een uitdaging voor je, of denk je ‘we moeten maar weer’? Denk je bij de zoveelste nota: ‘dit heb ik wel gezien’ of blijf je nieuwsgierig? Als dezelfde burger voor de tiende keer bij je voor de deur staat, vind je dat dan nog leuk? Kijk ook eens om je heen. Hoeveel kandidaten voor een politieke functie heb je in de loop van de jaren zien afhaken? Zijn er echt geen waardige opvolgers voor je? Natuurlijk kan niemand dit zo goed doen als jij, en natuurlijk moet een fractielid met ambitie nog heel veel leren. Dus toch nog maar een periode doorgaan? Als je dit herkent moet je alert zijn. Dit is het verslavende effect van de politiek. Tegenwoordig hebben we een maximum van drie termijnen voor politieke functies, tenzij de Algemene Ledenvergadering anders vindt. Maar ook andere factoren kunnen een rol spelen in je afweging of je je voor een volgende termijn weer beschikbaar stelt. Zeker voor wethouders. Hoe zijn je perspectieven op de arbeidsmarkt? Blijf jezelf voorhouden dat een politieke functie per definitie tijdelijk is. Het is niet iedereen gegeven om na twintig jaar actieve politiek nog steeds een inspiratiebron voor je omgeving te zijn. Het risico dat je narrig en zuur bent geworden is groter. Vraag je in deze periode af of jij bijdraagt aan het toekomstbestendig houden van de PvdA in je eigen gemeente. Staat er een nieuwe generatie klaar? Maak dan plaats.
Het klinkt misschien niet zo aardig, maar als we niets doen aan verjonging en doorstroming, dan is de gemiddelde leeftijd in 2017 nog vier jaar ouder. Nog meer jongeren zijn dan afgehaakt en wij zijn dan met stip gestegen op de lijst van 50+

Uit publicatie Lokaal Bestuur, Jaargang 37 nr. 6 Juni 2013
Reageer