Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

Nieuwe gedeputeerden willen uit ivoren toren

Harriët van Domselaar

De uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen was bedroevend. Toch weet de PvdA in vijf van de acht provincies haar plek in het provinciebestuur te behouden. In Limburg is Eric Geurts de nieuwkomer. De Brabantse PvdA levert, na vier jaar oppositie, met Erik van Merrienboer, weer een gedeputeerde. Vol optimisme en vertrouwen vertellen deze twee nieuwe gedeputeerden over hun drijfveren en plannen in het provinciebestuur.

‘Wat heb ik toch een mooi vak.’Eric Geurts (45) vertelt als nieuwe gedeputeerde van de provincie Limburg enthousiast over het rondje Noord- en Midden-Limburg dat hij onlangs maakte. Niet omdat de provincie nieuw voor hem is, maar vooral omzich nader te oriënteren op zaken als openbaar vervoer, plaatselijke tradities en de verschillen en overeenkomsten per gebied, stad en dorp. Als wethouder van de gemeente Brunssum heeft hijal met deze onderwerpen te maken gehad, maar nu kijkt hij door ‘provincie-ogen’ en dat is toch anders: breder, gevarieerder.’

‘Er is bijvoorbeeld met acht gemeenten een mobiliteitsoverleg geweest. Dit gaf veel helderheid over de wensen en mogelijkheden per regio. Het nieuwe college zit net in het zadel, dus dit is natuurlijk nog maar de start. Maar een goed begin is het halve werk. Goed met elkaar communiceren is de meest onderschatte taak van bestuurders en politici. Contact houden met de mensen waar het om gaat en hen betrekken bij de plannen en voornemens. Zo verlies je elkaar niet uit het oog.’

Budgetten
‘Natuurlijk ben ik altijd afhankelijk van de beschikbare budgetten. Er is twaalf miljoen beschikbaar voor mijn portefeuille recreatie en toerisme. Daarbinnen wordt gekeken wat er mogelijk en wenselijk is en hoeveel speelruimte er is. Weinig mensen beseffen dat Limburg een behoorlijk waterrijk gebied kent. Daar moeten we dus meer in investeren. Een opvallend groot deel van de Nederlandse vakantiegangers heeft aangegeven dat Limburg hun favoriete bestemming is. Er zijn hier dan ook bijna 37.000 mensen werkzaam in deze sector. Wat dat betreft is de portefeuille recreatie en toerisme niet uitsluitend een feestportefeuille, maar ook een grote verantwoordelijkheid.
De A van de PvdA kan hier bovendien flink worden opgepoetst. Ik wil daarmee aan de slag. Zeker in samenhang met mijn andere portefeuille stedelijke ontwikkeling. Dat wordt evengoed een heel gepuzzel, maar daar hou ik wel van. Dan kan ik mijn creativiteit kwijt. We kunnen oude gebouwen bijvoorbeeld een nieuwe invulling geven ener dan voor zorgen dat dit gepaard gaat met nieuwe werkgelegenheid en nieuw ondernemerschap.’

Je moet weten wat er in de samenleving speelt. Vertrouwen krijg je niet zomaar

Ivoren toren
‘Ik was negen jaar wethouder in Brunssum, maar merk nu al dat mijn functie als gedeputeerde een geheel andere is. Zowel inhoudelijk als ook in praktische zin. Ik ben al veel op pad geweest. Op werkbezoeken, maar ook ter oriëntatie. Ik wil de provincie van binnen en buiten leren kennen. Mijn verantwoordelijkheid ligt nu breder. Uiteraard werk ik veel samen met de gemeentebesturen. Als wethouder miste ik het contact met de provincie, dus dat wil ik echt anders doen. Niet in een ivoren toren zitten en plannen bedenken achter een bureau, maar de provincie in om contact te maken met lokale bestuurders en met de bevolking. Ik ben bij de meeste van de 33 gemeenten al langs geweest om kennis te maken. Je moet weten wat er in de samenleving speelt. Vertrouwen krijg je niet zomaar.’

In de genen
‘Alhoewel ik onderdeel uitmaak van een zeer brede coalitie - zeven gedeputeerden van vijf verschillende partijen - probeer ik toch stevig in het zadel te zitten. Met als een van mijn doelstellingen: ruimte scheppen door regels in te perken. Het is een fijn gevoel dat ik daar als gedeputeerde meer invloed op kan uitoefenen dan dat ik dat kon als wethouder. Besturen doe je tenslotte vanuit een passie. De sociaaldemocratie zit in mijn genen, dus dat hoop ik vanuit de basis uit te kunnen werken in Limburg. Als wethouder dacht ik vaak: dat zou ik graag anders zien. Ik voel altijd de drang om dingen te veranderen. Zo wil ik ondernemers stimuleren om in Limburg te blijven door als provincie te investeren in hun bedrijven en projecten. Bovendien staan er naar mijn mening teveel mensen langs de kant. Onze jeugd moet na een opleiding in de regio aan het werk kunnen. Dat klinkt misschien wat idealistisch, maar als je er zelf niet in gelooft, hoef je er niet eens aan te beginnen. Ik ben er met hart en ziel mee bezig en heb er alle vertrouwen in dat dat tot resultaten zal leiden. Ik wil graag toegankelijk zijn voor de mensen waar het om gaat en mijn kiezers niet teleurstellen, maarik besef ook dat ik dat niet alleen kan.’

Erik van Merrienboer (49) heeft zelf niet onderhandeld over het Brabantse coalitieprogramma. Hij kwam, naar eigen zeggen, ‘vanachter het gordijn tevoorschijn’.Begin dit jaar werd hij gepolst voor een eventuele collegefunctie, maar de verkiezingsuitslag beloofde verre van een rechtstreeks ticket. Uiteindelijk liepen de onderhandelingen,met name tussen het CDA en de SP, stuk op de zogenoemde ‘ruit’ rond Eindhoven (een rondweg die door kwetsbaar natuurgebied zou gaan lopen, red.) en kwam de PvdA in beeld. Het verzoek om gedeputeerde te worden,was dus een grote verrassing voor de toenmalige provinciale topambtenaar.

‘Ik was gemeenteambtenaar en werd in 2006 wethouder en regiobestuurder in Eindhoven. Dat heb ik vier jaar gedaan. Vervolgens werd ik weer ambtenaar, maar nu van de provincie Noord-Brabant, eerst als directeur economie en mobiliteit en later als directeur strategie en beleid. Ik zeg weleens gekscherend “aan mijn vooropleiding kan het niet liggen”, met ervaring op diverse plekken en in verschillende organisaties. Qua werkwijze veranderde er veel. Er zijn zeker verschillen tussen een grote stad en de provincie en - natuurlijk - tussen een ambtelijke of een bestuurlijke rol. Maar zelf verander je niet. Ik mag me nu met sommige dingen meer en met andere dingen minder bemoeien. Bij de start is dat voor iedereen even wennen. Maar dat is snel voorbij.’

Slimste regio
‘Onze fractie was verklaard tegenstander van de hierboven genoemde rondweg om Eindhoven. Het alternatief voor deze ‘ruit’ vinden we als PvdA vooral in het verruimen van de capaciteit, de betrouwbaarheid en de veiligheid van de A58 en A67. En Eindhoven is natuurlijk niet voor niets de slimste regio van Nederland. We gaan, mede dankzij Brainport (samenwerkingsverband tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen, red.), voor een slimme oplossing zorgenin onze zoektocht naar optimale mobiliteit. Daarin kunnen alle huidige collegepartijen - zonder het CDA dus - zich vinden.
Ik ga mijn best doen om een bijdrage te leveren aan de versterking van de economie en aan de veerkracht van de arbeidsmarkt. Als gedeputeerde kan ik daar zelf direct invloed op uitoefenen. Met de mooie portefeuille ruimte en financiën kom ik bovendien voortdurend in aanraking met de andere portefeuilles. Samen kunnen we de maatschappelijke opgaven centraal stellen. Strategisch inzicht is mij niet vreemd en ik heb veel ervaring met netwerken in en voor Brabant. Ik ben een echte teamspeler. Dat is nog belangrijker geworden nu we de kleinste partij in het college zijn.’

Heldere blik
‘Vroeger was de provincie vooral een uitvoeringsorgaan van rijksbeleid. Gelukkig is dat sterk veranderd. Brabant neemt met overtuiging een eigen verantwoordelijkheid voor economische structuurversterking, arbeidsmarkt en onderwijs. Ook cultuur is voor ons een belangrijke opgave geworden. Maar je moet als provincie wel een duidelijke markering aanbrengen: hoe ver reikt onze verantwoordelijkheid? Breng dat ook goed en duidelijk naar buiten door als provinciebijvoorbeeld wel in het sociale domein actief te zijn, maar mét een heldere blik op wat je wilt bereiken en wat jouw rol is.
Voor mij zijn taalvaardigheid, leefbaarheid, zorg en gezondheidsbeleving allemaal onderwerpen waar onze provinciale aandacht naar uit moet gaan. Zeggen dat iets niet jouw taak is, is te gemakkelijk. Voor de effectiviteit van nagenoeg alle provinciale opgaven is het belangrijk om juist sociale veerkracht, actief burgerschap en de daartoe benodigde emancipatie centraal te stellen.'

Het zijn de verdiensten van krachtige PvdA-bestuurders in steden en provincie waaraan ik me schatplichtig voel

Veranderkracht
'Een van de heetste hangijzers in Brabant is de intensieve veehouderij. En dat zal voorlopig ook wel zo blijven. De balans tussen veehouderij, wonen en leven op het platteland is momenteel niet optimaal. De erfenis van de Q-koorts weegt zwaar door in onze provincie. In het mozaïek van Brabant zie je dat ook in het landelijk gebied een grotere verwevenheid van functies is ontstaan, het plattelandis bijvoorbeeld ook steeds meer in trek als woongebied. Dan wordt zoiets als duurzame mestverwerking een noodzakelijke maar ook ingewikkelde opgave. Toch geloof ik in de veranderkracht van de boeren en van andere partijen in de keten. Iedereen is zich bewust van de ontwikkelingen en velen willen verduurzamen. Tegelijkertijd moeten we beseffen dat de traditionele gouden driehoek-met dominante posities voor banken en land- en tuinbouworganisaties-minder makkelijk vernieuwing kan realiseren, omdat er vanuit steeds meer hoeken invloed uitgeoefend wordt. De bijdrage van vernieuwende retailers en de marktmacht van consumenten verdient actieve steun, zonder dat we ons verschuilen achter Europees landbouwbeleid. Economische innovatie en ook de decentralisatie van het natuurbeleid biedt mogelijkheden, zeker in combinatie met de toenemende belangstelling van private investeerders voor een groene economie.
Toch is het niet altijd makkelijk om deze roep om verduurzaming te vertalen naar beleid en regelgeving. Ik hou er rekening mee dat er voor de zwaarste transitiegebieden in Brabant specifieke wetgeving nodig is om positieve ontwikkelingen een stevige steun in de rug te geven. Vergeet niet dat, ondanks het groeiende aantal bedrijfsbeëindigingen, 80% van de Noordoost-Brabantse economie gerelateerd is aan agrofood. Dat maakt de transitieopgave fors en voor niemand vrijblijvend.'

Schatplichtig
‘Het is bemoedigend dat de traditionele industrieën en ambachten, zoals textiel, leer en suikerbieten, weer zichtbaar worden en waardering krijgen. Zij krijgen van ons dan ook de nodige steun. Er is in de industrie nu eenmaal behoorlijke groei nodig om volwaardige werkgelegenheid te creëren. Een, vooral voor de PvdA, belangrijk streven.
Een eigen profiel,een herkenbare rol van de provincie en goede samenwerking met het Brabants stedelijk netwerk zijn van groot belang. Alleen dan kunnen wegrote maatschappelijke opgaven aanpakken. Het zijn in belangrijke mate ook de verdiensten van krachtigePvdA-bestuurders in onze steden en provincie waaraan ik me schatplichtig voel. Deze bestuurlijke en ambtelijke samenwerking is ook vereist bij de grote opgave in mijn portefeuille ruimte en financiën. Het is mijn missie om te zorgen voor een sterke, praktijkgerichte omgevingsvisie, waarbij de overheid richting burgers en bedrijven ook echt als één overheid acteert. Een prachtige uitdaging om het Brabantse netwerk van intensief samenwerkend lokaal én provinciaal bestuur naar een next level te tillen.’

 

Uit publicatie Lokaal Bestuur, Jaargang 39 nr. 3 September 2015
Reageer