Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

Lokaal Bestuur vier keer in de bus en 20 keer digitaal

Jan de Roos

Na veel onderzoek, wikken en wegen heeft het Centrum voor Lokaal Bestuur de knoop doorgehakt. Lokaal Bestuur, dat je tot nu toe tien keer per jaar in de bus kreeg, verschijnt voortaan vier keer per jaar in druk. Daarnaast ontvang je 20 keer per jaar een beknopte digitale editie. Deze digitale uitgaven worden opgenomen in onze nieuwsbrief CLBNieuws.  

Er zijn drie redenen voor deze verandering:
• De inkomsten van het CLB zijn vooral sinds het forse verlies bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart van dit jaar sterk verminderd. We moeten de kosten terugbrengen zonder dat dit ten koste gaat van de activiteiten voor onze leden. Minder gedrukte edities van Lokaal Bestuur levert een aanzienlijke bezuiniging op vormgevings-, druk- en verzendkosten op.
• Onderzoek wijst uit dat steeds meer lezers van Lokaal Bestuur de voorkeur geven aan digitale edities.
• Het CLB wil een betere verbinding tot stand brengen tussen Lokaal Bestuur en onze bestaande digitale activiteiten (nieuwsbrief, website en ledenplatform). Door de digitale edities een plaats in CLBNieuws te geven, kunnen die dwarsverbindingen worden gerealiseerd. Het betekent ook dat we actueler kunnen zijn en de discussies tussen onze leden beter kunnen aanzwengelen. Bovendien kunnen we in digitale edities via links gemakkelijker verwijzen naar andere informatie die voor onze leden interessant is. Ook kan eenvoudiger een koppeling worden gemaakt met een discussieplatform via MijnCLB.

Dikkere nummers

De redactie van Lokaal Bestuur en het CLB-bestuur hebben ingestemd met de nieuwe opzet. Als kwartaalblad zal Lokaal Bestuur wat dikker worden: 16 tot 20 pagina’s. Tot nu toe telden de nummers meestal 12 pagina’s. In 2015 zullen de gedrukte edities verschijnen in februari, juni, september en november. Het eerste kwartaalnummer, dat eind februari op de mat ligt, zal in het teken staan van de Staten- en waterschapsverkiezingen, die op 18 maart worden gehouden.

Ook digitaal herkenbaar

In iedere nieuwsbrief zijn minstens drie digitale artikelen te vinden, dit kunnen onder andere achtergrondartikelen over een actueel item zijn, een column of reacties op een dilemma of stelling. De digitale edities maken deel uit van CLBNieuws maar hebben een vormgeving die aansluit bij de gedrukte versie. Zo blijft Lokaal Bestuur ook digitaal herkenbaar.
De eerste digitale versie verschijnt medio januari volgend jaar. In principe zal er, met uitzondering van de vakantieperioden, om de twee weken een editie van CLBNieuws verschijnen. De redactie van Lokaal Bestuur zal ook de kwaliteit van de digitale uitgaven bewaken en onderwerpen daarvoor aandragen en bespreken.

Even wennen

Uiteraard zal de nieuwe opzet met de mengvorm druk/digitaal voor iedereen even wennen zijn. Onze inzet is, de band met jou als lezer te behouden. Uit lezersonderzoek blijkt steeds weer, dat het blad erg goed gelezen en gewaardeerd wordt. Voor ons een stimulans om ervoor te zorgen dat dit zo blijft!  

Uit publicatie Lokaal Bestuur, Jaargang 38 nr. 12 December 2014
Reageer

Verder in deze uitgave van Lokaal Bestuur
Jaargang 38 nummer 12 december 2014:

Lees deze artikelen in Lokaal Bestuur:

download pdf word nu abonnee