Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

Jongste PvdA-lijsttrekker

Rik Dekker (23)

p1315180

Een mooier Sinterklaascadeau had hij niet kunnen wensen. ‘Gisteravond gekozen als lijsttrekker van PvdA Lopik!’, twitterde hij op 5 december. ‘Loop al een week te springen van enthousiasme. Heel veel zin in de campagne.’ Als ik hem vertel dat hij bij de komende gemeenteraadsverkiezingen ook nog eens de jongste van alle PvdA-lijsttrekkers is, straalt Rik Dekker. ‘Het is natuurlijk vreselijk spannend om als 23-jarige tot lijstaanvoerder te worden gekozen, terwijl je geen ervaring hebt als raadslid. Doodeng eigenlijk. Maar gelukkig loop ik hier al vier jaar mee als schaduwfractielid, dus een onbeschreven blad ben ik nou ook weer niet.’

Plattelandsgemeente

Rik woont nog bij zijn ouders thuis, in een nieuwbouwwijk aan de rand van Lopik. De 14.000 inwoners tellende gemeente ligt net boven de biblebelt en is landelijk bekend door de grote zendmast, al staat die sinds de herindeling van 1989 op het grondgebied van IJsselstein. Rik studeert rechten in Amsterdam. Zijn vriend Robert woont in Utrecht. Samenwonen zit er (nog) niet in. ‘Als ik straks wordt gekozen, ben ik natuurlijk aan Lopik gebonden. Het is hier erg moeilijk om een starterswoning te vinden - bouwen voor jongeren is één van de PvdA-speerpunten. En Robert vindt Lopik maar een gat. Ik vind dat dat nogal meevalt. We zijn een echte plattelandsgemeente. Er zou meer openbaar vervoer mogen zijn, maar verder hebben we redelijke voorzieningen, ook op het gebied van recreatie.’
Als ik vraag of zijn ouders ook politieke bondgenoten zijn, begint hij te lachen. ‘Nee, bepaald niet. Ze begrijpen niet wat ik toch met die PvdA heb.’ Riks vader is een notaris die om gezondheidsredenen moest stoppen met zijn werk, zijn moeder is huisvrouw. ‘Als we het over politiek hebben, loopt het gauw te hoog op, dus we hebben afgesproken om dat niet te vaak te doen. Waar ik wel blij mee ben, is dat mijn ouders altijd hebben benadrukt dat je zelf je weg moet vinden. Of ze straks op me gaan stemmen? Ik weet het echt niet.’ Ik vraag het ze daarom zelf. Moeder wil alleen kwijt dat ze erg trots is dat Rik het zo ver heeft geschopt, vader dat hij tot de jaren zeventig een overtuigd PvdA’er was.
Bij Rik zelf ontstond de politieke belangstelling al vroeg. ‘In groep 7 van de basisschool hadden we een jeugdgemeenteraad. Als 10-jarige leek het me mooi om burgemeester te worden, hoewel ik smid of valkenier ook wel aardig vond. Aan het einde van de middelbare school volgde ik al Kamerdebatten op tv. Tijdens mijn studie heb ik me aangemeld voor het opzetten van een jeugdraad voor Lopik. PvdA-wethouder Jan Kooijman nodigde me uit om twee dagen met hem mee te lopen. Dat was een ontzettend leuke ervaring. In 2010 heb ik me aangemeld als lid van de PvdA. Ik kwam in de WMO-raad, schreef stukjes voor de PvdA-jongerenkrant en werd schaduwfractielid. Voor de begroting van 2013 heb ik de PvdA-amendementen geschreven, die zijn bijna allemaal aangenomen. Als jurist houd ik ervan dingen nauwkeurig te formuleren en dat is bij amendementen natuurlijk belangrijk.’

Kleine fractie

In Lopik heeft de PvdA twee van de vijftien raadszetels. De zittende raadsleden Fien van Oostrom en Ilse Bergstra stoppen ermee om persoonlijke redenen. ‘Maar ze hebben me verzekerd dat ze me de komende periode zullen steunen. Ze lopen al heel lang mee. Ik heb veel van hen geleerd, net als van onze wethouder Wim Perlot.’ Het CDA is in Lopik met vijf zetels de grootste partij, gevolgd door de VVD met vier. ChristenUnie en SGP hebben ieder twee zetels. Het college bestaat behalve uit de PvdA nog uit CDA en ChristenUnie. Dat de christelijke partijen hun stempel op de politiek drukken, is duidelijk bij zaken als winkelsluiting op zondag en het ambtsgebed, maar ook bij de jeugdzorg. ‘De wethouder van de ChristenUnie wil bij het zoeken van professionele aanbieders en hulpverleners nadrukkelijk ook instellingen met een christelijke signatuur betrekken. Wij vinden dat als PvdA niet nodig. Ook over het ambtsgebed verschillen we van mening. In het verleden heeft de PvdA daar formeel bezwaar tegen gemaakt, maar in 2010, toen de ChristenUnie in het college kwam, is dat niet meer gebeurd. Hoe het de komende raadsperiode zal gaan, weet ik niet. Als het gebed wordt uitgesproken zal ik uit respect wel gaan staan, maar meebidden is niet aan de orde. Ik vind dat je godsdienst en politiek gescheiden moet houden.’ Op sociaal gebied kan de PvdA in Lopik rekenen op een onverwachte bondgenoot: de VVD. ‘Die richt zich hier in haar programma net als wij nadrukkelijk op zorg en welzijn. Ze wijken daarmee af van de landelijke VVD-campagneboodschap.’

Speerpunten

‘In de verkiezingscampagne hebben wij drie speerpunten. Kernzorg is voor ons het belangrijkste punt. We bedoelen daarmee: goede buurtzorg in de negen kernen van onze gemeente. We willen de bewoners zelf daar nadrukkelijk bij betrekken, zij weten immers het beste wat er speelt en wat er nodig is. Verder zetten we in op starterswoningen voor jongeren. Bij het gemeentehuis willen we graag een laagbouwflat met appartementen voor jongeren realiseren. Ons derde speerpunt is dat we de buurtraden in de kernen eigen budgetten willen geven waarmee ze bijvoorbeeld zelf de speeltuin kunnen onderhouden. Je vergroot op die manier de betrokkenheid en kunt mensen er ook beter op aanspreken.’ De PvdA Lopik is maar klein. ‘We hebben 23 leden. Samen met Oudewater en Montfoort vormen we Lopikerwaard, dat 93 leden telt. Het budget dat we voor de campagne hebben gekregen van ‘Amsterdam’, moesten we over de drie gemeenten verdelen. Ik vind dat niet eerlijk. Voor Lopik hebben we maar 400 euro in de campagnekas, daar kun je niet veel mee. Maar we zijn eind januari vol enthousiasme aan de campagne begonnen met een canvasactie in De Akker en De Weide, dat hier geldt als een achterstandswijk. De reacties van de mensen waren over het algemeen positief. Er zijn geen deuren dichtgesmeten. Maar je merkt ook wel dat sommige bewoners last hebben van de drie O’s: onverschilligheid, onzekerheid over hun baan en een onveilig gevoel door vandalisme in de wijk. Dat zijn wel punten waar we als PvdA meer aandacht voor moeten hebben.’

Ambitie

Riks ambitie is om van de PvdA Lopik een levendige afdeling te maken. ‘Daar ga ik me de komende vier jaar voor inzetten. Dit jaar hoop ik ook mijn studie af te maken. Daarna wil ik graag aan de slag als wetgevingsjurist op een Haags ministerie. Op termijn wil ik Tweede Kamerlid worden. Je kunt dan een bijdrage leveren aan het veranderen van de samenleving, en als jurist lijkt het me prachtig om bezig te zijn met het maken van wetten.’ Is er ook nog tijd voor hobby’s? ‘Sinds mijn veertiende ben ik jeugdvolleybalscheidsrechter geweest, maar daar ben ik vorig jaar mee gestopt. Ik kreeg steeds meer moeite met de spelverruwing. Nu concentreer ik me helemaal op die andere grote hobby: de politiek.’

Hendrik Jacob (Rik) Dekker
Geboren op 21 oktober 1990 te Utrecht
Opleiding: Atheneum CSG Willem de Zwijger Schoonhoven (2002-2008), studie rechten Universiteit van Amsterdam: bachelor Bèta-Gamma (2008-2011), master International and European Law (vanaf 2011), Staats- en Bestuursrecht (vanaf 2012)
Werk: zittingsgriffier Centrale Raad van Beroep (sinds 2012)
Politiek: Banningleergang (2010) en Jan Schaperleergang (2013), lid steunfractie PvdA Lopik (sinds 2010), bestuurslid/campagnecoördinator (sinds 2011), organisatie jeugddebatten (2010-2012), lijsttrekker PvdA Lopik (2014)
Overig: volleybalscheidsrechter (2003-2012), secretaris Wmo-raad Lopik/adviserend lid Adviesraad Sociaal Domein (2009-2013)  
Twitter: @Rik_Dekker    

TEKST EN FOTO: JAN DE ROOS        

Uit publicatie Lokaal Bestuur, Jaargang 38 nr. 3 Maart 2014
Reageer

Verder in deze uitgave van Lokaal Bestuur
Jaargang 38 nummer 3 maart 2014:

Lees deze artikelen in Lokaal Bestuur:

download pdf word nu abonnee