Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

Jong Talent: Münire Manisa (27)

Jan Erik Keman

Een betere democratie door de gekozen volksvertegenwoordiging in de Amsterdamse wijken defi nitief af te schaffen? Münire Manisa ziet het laatste plan van D66-wethouder Abdeluheb Choho met angst en beven tegemoet. ‘Hier in Nieuw-West wonen 152.000 mensen, meer dan in Maastricht,’ zegt de in Amsterdam-Oost en Nieuw-West opgegroeide juriste. ‘Het is misschien een jij-bak van heb ik jou daar, maar hun stem wordt in de Stopera lang niet altijd gehoord.’

‘En wat volgens het college voor de hele stad goed is, kan hier rampzalig uitpakken. De stad wilde de middenberm in Nieuw-Sloten inruilen voor een snelbusbaan. Dat leverde een paar seconden tijdwinst op. Op de tekentafel misschien een goed plan, maar er staan meerdere basisscholen in die straat. Het overstekende kinderen,’ zegt Münire. Zonder tussenkomst van de gebiedsgerichte commissie was die wijziging er gewoon doorheen gejast. ‘Nu konden we samen met de buurt op tijd protest aantekenen.’

Luisteren

Ja, er verscheen een vernietigend rapport over de bestuurscultuur in Amsterdam en vergeleken met de vroegere stadsdelen hebben de gebiedsgerichte commissies veel minder autonomie ten opzichte van het stadhuis, maar dat betekent niet overlaten. ‘Je moet de wijk kennen om erachter te komen wat er leeft. Met alle respect: vanuit de Stopera eens in de zoveel tijd hierheen fietsen, is niet genoeg. Je krijgt zo geen zicht op wat er hier speelt. Nee, daarvoor moeten de bewoners je kennen en vertrouwen.’

En dat lukt volgens Münire aardig. ‘Uiteraard begint het bij luisteren. Maar je zal wel eerlijk moeten zijn.’ Geen gouden bergen beloven dus. ‘Dat kan om hele praktische zaken gaan. Bij de parkeerplaats aan de Riekerweg werden bijvoorbeeld veel auto-inbraken gepleegd. Je kon je auto daar niet een nacht laten staan of er gebeurde iets: kentekenplaten of autobanden weg. Bewoners hebben toen in korte tijd duizend handtekeningen voor cameratoezicht verzameld. En wat denk je? Werd totaal genegeerd. Dus toen ben ik er maar mee aan de slag gegaan. Alleen: cameratoezicht is echt een verantwoordelijkheid van het college. Dus dat is niet één, twee, drie geregeld. Wat de gebiedsgerichte commissie wel kan en heeft gedaan is het snoeien van de heggen en het aanbrengen van sensor verlichting. Klinkt minimaal, maar hierdoor kunnen de dieven niet meer ongestoord hun gang gaan en is het aantal incidenten enorm afgenomen.’

Van de trap donderen

Depolitisering is een gevaarlijk iets, vindt Münire. Zeker in een kwetsbaar stadsdeel als het hare. ‘De mondige, brutale burger komt er wel. Maar het algemeen belang moet ook gediend worden. En dat kan de politiek het beste. Het bereiken van groepen die zich buitengesloten voelen en afkeren van de samenleving zie ik als mijn belangrijkste taak.’ Het begint bij de basis: werk en erbij horen. ‘Een vriendin van mij heeft twee masters, een uitstekend gemiddelde én een hoofddoek. Dus je raadt het al: tig advocatenkantoren aangeschreven, wel wat sollicitatiegesprekken, maar niet aangenomen als advocaatstagiair. Nu betaalt ze die opleiding maar uit eigen zak.’

‘Jongeren hier hebben het gevoel van de trap af te vallen. Solliciteren zich suf, maar worden om hun achternaam niet aangenomen. En dan hangen ze hier maar wat, op het randje van bestaanszekerheid.’ Racisme wil ze dit probleem niet meteen noemen. ‘Tuurlijk bestaat het, maar het is te gemakkelijk om het alleen daarop af te schuiven. Vanaf het begin leven we gescheiden. Dankzij het wethouderschap van Asscher zijn de scholen hier in Nieuw-West niet meer zwak. Maar divers zijn ze nog steeds niet. We leven steeds meer in gescheiden werelden. Dat is het ware probleem.’

Het antwoord komt niet van DENK. ‘Nee, juist niet. Soms leggen ze de vinger op de zere plek, hoor. Maar hun antwoord is er één van polarisatie. De linkse tegenhanger van de PVV, zeg maar: in plaats van daadwerkelijke maatregelen bedenken Youtube-fi lmpjes bij elkaar plakken. Laatst nog, zag ik zo’n filmpje waarin DENK een motie over een stagegarantie voor mbo’ers indiende. Volgens Kuzu steunde de PvdA zijn voorstel niet. Gek, dacht ik. Dus heb ik het verantwoordelijke PvdA-Kamerlid (Mohammed Mohandis, red.) gevraagd hoe het zit. Wat blijkt? De PvdA heeft exact dezelfde motie al een jaar eerder ingediend en minister Bussemaker voert die uit.’

Binden, binden, binden

Binden dus in tijden van toenemende polarisatie. ‘Juist nu is het sociaal-democratische verhaal belangrijk.’ ontmoet veel weerstand. Anonieme scheldpartijen op de sociale media, je kent het wel. Maar als je daadwerkelijk met mensen het gesprek aangaat, merk je dat die teleurstelling ergens vandaan komt: geen werk, schulden, een huurverhoging of het eigen risico dat in éénkeer opgehoest moet worden. Alleen los je die problemen niet op met het populisme, natuurlijk.’ Inzetten op binding betekent allereerst sturen op diversiteit op scholen. ‘Ja, ouders moeten kunnen kiezen waar hun kinderen naartoe gaan. Maar nu zie je dat witte scholen het beter doen dan zwarte. Veel kinderen van hoogopgeleide ouders fietsen de hele stad door om maar op die kwalitatief betere school terecht te kunnen, terwijl er dus een zwarte school om de hoek is. Op het moment dat je als gemeente actief beleid voert omdie kwaliteitskloof te dichten, denk ik, dat je veel van die ouders kan overhalen om hun kinderen op scholen in de buurt te doen.’

 

Afbeelding: Münire Manisa

Uit publicatie Lokaal Bestuur, Jaargang 40 nr. 4 December 2016
Reageer

Gerelateerde artikelen:

Kirsten Verdel

Een week na de aanslagen in Parijs

Lees artikel

Songül Mutluer, Hein Kuiken, Wimar Bolhuis, Diana van Loenen, Münire Manisa & Laurens van der Velde

Wat nu? Zes jonge lokale politici aan het woord

Lees artikel

Marjolein Wessels

Een wenkend sociaal-democratisch perspectief, ook voor jongeren

Lees artikel