Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

In de keuken van...Brabant

Peter Zwiers

peter zwiersVoor een kijkje in een andere provinciale keuken mocht ik 200 kilometer naar het zuiden. Van het mooie Drenthe naar het gastvrije Brabant, waar de PvdA acht van de 55 Statenzetels  heeft. De partij maakt geen deel uit van het college van Gedeputeerde Staten. Het dagelijks bestuur in Brabant wordt gevormd door VVD, CDA en SP.
Het gastvrije blijkt al bij binnenkomst. Waar ik in het provinciehuis in Assen al na 20 meter een poortje tegenkom waar niemand zonder pasje door komt, kan ik het provinciehuis in Den Bosch zo doorlopen naar de Statenzaal. Eigenlijk wel erg prettig!
Bij aanvang van de vergadering moet ik even schakelen. Waarom moeten we allemaal gaan staan? Opeens is me duidelijk dat er een gebed is voor de vergadering. Dat is in het Rode Noorden wat minder gebruikelijk.

Lege agenda

De vergadering zelf kent weinig agendapunten. Twee initiatiefvoorstellen zijn doorgeschoven naar de commissie, waardoor de agenda erg leeg is. Al snel heb ik een beeld gevormd van de Statenvergadering. Of eigenlijk toch niet, want het is voor een bezoeker bijna niet te volgen wie wie is. Wanneer iemand vanaf zijn of haar plaats spreekt, kun je niet zien wie het is en namens welke partij dat gebeurt. Ook als iemand achter het spreekgestoelte staat, is dat niet duidelijk. Continu moet ik het boekje met gezichten erbij pakken. In veel gevallen lukt het niet tijdig de spreker en de partij te vinden. Voor het goed volgen van het debat is dat toch wel een vereiste. Dat hebben wij in Drenthe beter geregeld. Daar komt op het scherm de naam en de partij onder in beeld.
In de pauze, die we in Drenthe niet kennen, krijgt de erkenning van Eindhoven als brainport volop aandacht. De Financial Times heeft Brabant en Eindhoven uitgeroepen tot één van de  aantrekkelijkste gebieden in West-Europa om te investeren. Om jaloers op te worden! Tevens een bewijs dat een provinciaal bestuur ook (mede) het verschil kan maken.

Topinkomens

Na de pauze komen mondelinge vragen van de PvdA aan de orde. De inkomens van de topfunctionarissen van energiebedrijf Enexis zijn volgens de PvdA te hoog en moeten daarom worden aangepast. De gedeputeerde geeft wel antwoord, maar niet tot tevredenheid van de fractie. Meteen wordt er een actuele motie ingediend om het college op te roepen in de aandeelhoudersvergadering hier een punt van te maken. Vóór me zie ik de SP koortsachtig overleggen. Vasthouden aan de coalitie of toch met een eigen standpunt komen? Uiteindelijk kiest de SP voor het laatste. D66 stemt wel tegen en vindt de te hoge inkomens blijkbaar goed. De motie wordt verworpen met 26 stemmen voor en 28 tegen. Jammer voor de PvdA, maar het punt is gemaakt: wij pakken in alle lagen topinkomens aan.
Uiteindelijk is de vergadering na drie uur voorbij. De PvdA-Statenfractie nodigt mij uit om mee te gaan voor een lunch. Daar praten we nog na over de vele stemverklaringen die worden gegeven. Bij bijna ieder agendapunt zijn er wel partijen die hun stem toelichten. Af en toe is het een herhaling van zetten.  
En dan is het weer tijd om terug te keren naar Drenthe. Hoe verder ik naar het noorden ga, hoe rustiger wordt het. Dat heeft toch ook weer zo zijn charme. 

Uit publicatie Lokaal Bestuur, Jaargang 38 nr. 4 April 2014
Reageer

Verder in deze uitgave van Lokaal Bestuur
Jaargang 38 nummer 4 april 2014:

Lees deze artikelen in Lokaal Bestuur:

download pdf word nu abonnee