Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

Hoe gaan we om met onze vluchtelingen?

Harriët van Domselaar

#1 Versnelde huisvesting in Weststellingwerf


Wonen, werken, onderwijs. Met de komst van vele vluchtelingen zorgen deze woorden bij mening gemeenteraadslid en wethouder voor ongerustheid. Want, hoe geef je hier invulling aan? Spreken we van wonen als vluchtelingen 72 uur doorbrengen in een sporthal? Is het schoonhouden van de speelruimte in een azc werken? Staat een lesje over de Nederlandse samenleving gelijk aan onderwijs?

Moeilijke vragen, waar waarschijnlijk ook moeilijk een antwoord op te vinden is. In plaats daarvan gaat Lokaal Bestuur de komende weken op zoek naar positieve verhalen. Waar is de PvdA op een optimistische en voortvarende manier aan de slag gegaan met deze vraagstukken en wat kunnen andere gemeenten hiervan leren? Te beginnen met Weststellingwerf, waar we in gesprek gingen met wethouder Cor Trompetter.

cor_trompetter1.jpg'Als gemeente kunnen en willen we onze ogen niet sluiten voor het grote vluchtelingenprobleem. Een van de belangrijkste dingen voor dit moment is de doorstroom vanuit de azc's, zodat daar ruimte ontstaat voor de huidige vluchtelingen.  Net als veel andere gemeenten hebben ook wij op korte termijn onvoldoende sociale huurwoningen beschikbaar. Op de middellange termijn ziet de situatie er echter heel anders uit en is er meer ruimte. Daarom willen we vanaf december enkele gezinnen gaan huisvesten in het voormalige schoolgebouw in Wolvega. Daar kunnen ze maximaal een half jaar blijven en dan hopen we een echte woning voor hen te hebben. Na een half jaar hebben ze daar namelijk ook recht op. Half oktober is vrijwel de gehele gemeenteraad akkoord gegaan met het voorstel om het leegstaande pand om te bouwen in woonunits voor twaalf gezinnen. Er zijn meer panden die zich hiervoor zouden lenen, maar dit gebouw staat al tien jaar leeg, dus iedereen is blij dat er nu eindelijk iets mee gebeurt. In principe worden de woonunits vijf jaar beschikbaar gesteld. Ondertussen doen we als gemeente, samen met de corporaties, onze uiterste best om voor voldoende woningen te zorgen. Uiteraard ook voor anderen gezinnen op de wachtlijst.'
'Directe betrokkenen reageerden positief. Op onze website zien we dat duidelijke antwoorden op vragen voor draagvlak zorgen. Soms moet je als gemeente ook durven zeggen "dat weten we niet". Eerlijkheid duurt het langst en creëert vertrouwen, ook in de politiek.'

Wil je meer lezen over de verruiming van de mogelijkheden  voor tijdelijke woningen? Lees dan ook het artikel: Maak gebruik van nieuwe regelingen voor tijdelijke woonvormen.

Op het bordje van...
'Een vervolgvraag is natuurlijk of er voldoende ruimte op onze scholen is, zodat de kinderen van de statushouders onderwijs kunnen krijgen. We zijn daarover in gesprek. En het gaat waarschijnlijk wel lukken, maar er blijft altijd een groot tekort aan geld. Er moet door de leerkrachten namelijk extra aandacht aan de kinderen gegeven worden. En wat te denken van extra leermiddelen? We kunnen als gemeente een kleine bijdrage leveren, maar financieel is het Rijk hier verantwoordelijk voor. De kinderen verblijven al geruime tijd in de azc’s en bezoeken daarom ook - ze zijn leerplichtig - een basisschool, maar dit kan niet altijd in onze eigen gemeente. Het is dus wéér veranderen voor hen. Dat vraagt om begeleiding en ik mag toch verwachten dat dat in Den Haag begrepen wordt.  Dat kan niet zomaar even als extra werk op het bordje van juffen en meesters gelegd worden. Het weghalen van die financiële perikelen zou het voor veel gemeenten een stuk eenvoudig maken. We proberen dat via de VNG, maar hebben ook contact gehad met PvdA-Kamerlid Attje Kuiken.'

'Oudere scholieren bezoeken overigens al de internationale schakelschool in Drachten. Voor de basisscholen geldt dat besturen samen tot een verdeling moeten komen. Uiteraard in overleg met de ouders. De volwassenen volgen vrijwel allemaal al inburgeringlessen, waarbij we ook werkgevers willen betrekken.'

Foto: Nationale Beeldbank

Uit publicatie Nieuwsbrief, 22 november 2015

Gerelateerde artikelen:

Attje Kuiken

Help elkaar bij opvang vluchtelingen

Lees artikel

Harriët van Domselaar

Van vluchteling tot buurtgenoot

Lees artikel

Jacqueline Kalk

Bang voor blond

Lees artikel