Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

Hard graniet

Jacqueline Kalk

Hard graniet, fase vier, onbemiddelbaar. Verschillende termen die regelmatig inbeleidsnotities staan. Je zou het misschien niet zeggen,maar we hebben het hier over mensen. Mensen die het niet lukt om op eigen kracht aan het werk te komen,om welke reden dan ook.Hard graniet is een kille term die aangeeft dater geen beweging mogelijk is en dat beleidsmakers geen brood meer zien in deze groep mensen.
Lange tijd werd er, binnen de gehele groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, ingezet op mensen die de meeste kans hadden op succes, die het beste bemiddelbaar waren en de kleinste afstand tot de arbeidsmarkt hadden. Gesubsidieerde arbeid was daarbijeen belangrijk middel. Veel mensen gingen aan de slag als conciërge op een school, hulpkracht in de klas, beheerder van het buurthuis of medewerker in het streekhistorisch centrum. Tot grote tevredenheid van henzelf en van de organisaties waarvoor zewerkten.
Mensen aan het werk houden op basis van gesubsidieerde arbeid werd niet langer op prijs gesteld.Al snel werden het instroom-, doorstroom en uiteindelijk ook uitstroombanen. Het liefst naar de reguliere arbeidsmarkt, maar dat was niet voor iedereen weggelegd. Uitstroomcijfers werden steeds belangrijker voor het succes van de wethouder werk en inkomen en dus werd uitstroom naar de sociale werkplaats een acceptabel alternatief voor de reguliere arbeidsmarkt. Met alle gevolgen van dien.
Anno 2015 bouwen we het aantal sociale werkplaatsen af.De Wajong is geschiedenis geworden en de Participatiewet en het doelgroepenregisterzijn ingevoerd. Zit je in dit register, dan behoor je tot de groep dievoorrang krijgt opde 125.000banen die het bedrijfsleven en de overheid gaan creëren voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het UWV bepaalt of je opgenomen wordt in het doelgroepenregister. Wilde je eerder misschien niet in het hokjearbeidsgehandicapte of Wajongere geplaatst worden, nu is het zaak zo snel mogelijk dit label te krijgen om kans te maken op één van die 125.000 banen. De wet was nog maar nauwelijks droog of de discussie over het openbreken van het doelgroepenregister begon. Moeten er niet meer mensen toegang krijgen tot het register?Hierbij duidt de term ‘meer mensen’ vaak vooral op mensen met betere kansen op de arbeidsmarkt. Maar daarmee schieten we het doel natuurlijk voorbij.
Tegelijk met deze ontwikkeling zien wegemeenten dieop een andere manier erg creatief kijken naar de arbeidsmarkt. Zij stellen vrijwilligerswerk gelijk aan betaald werk. Vrijwilligheid zou het risico op verdringing zelfs verkleinen, zo is de redenering. ‘Een werkgever die uit eigen beweging meer mensen met een beperking in dienst neemt, verdringt niet. Het is zijn eigen keuze. Een uitkeringsgerechtigde die vrijwillig meehelpt bij het vegen van de straat verdringt betaalde krachten niet. Hij is immers vrijwilliger. Als er een vrijwilliger voor te vinden isdie het wil doen, dan behoort het betreffende werk niet (meer) tot de betaalde arbeidsmarkt’.
Met deze visie is het natuurlijk dweilen met de kraan open. Aan de ene kant creëer je nieuwe banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en aan de andere kant verdwijnen betaalde banen omdat er ook mensen te vinden zijn die datwerk vrijwillig willen doen. Vrijwilligerswerk is zeker zinvol en nuttig, maarin dit geval is er sprake van onbetaalde arbeid en zijn de waarden goed werk en bestaanszekerheid in het geding.
Wanneer we het doelgroepenregister verbreden en van betaalde banen vrijwilligerswerk maken, ontnemen we de mensen met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt (de mensen uit het doelgroepenregister) opnieuw de kans op goed werk en bestaanszekerheid. Ongetwijfeld komen we deze mensen dan over een aantal jaar opnieuw tegen in beleidsnotities,wederom als hard graniet.

Foto: Nationale Beeldbank

Uit publicatie Lokaal Bestuur, Jaargang 39 nr. 4 November 2015
Reageer

Gerelateerde artikelen:

Marianne Poen, Petra van Amersfoort, Houkje Rijpstra

Verdringing of mensen afschrijven

Lees artikel

Jacqueline Kalk

Hoop in bange dagen

Lees artikel

Jacqueline Kalk

Column Jacqueline: Politiek correct meisjes bashen

Lees artikel

Verder in deze uitgave van Lokaal Bestuur
Jaargang 39 nummer 4 november 2015:

Lees deze artikelen in Lokaal Bestuur:

download pdf word nu abonnee