Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

Goed werk voor iedereen

Hans Spekman

hans spekmanGoed werk voor iedereen, de mogelijkheid om je in je werk, naast je werk en via je werk te ontplooien. Het klinkt zo vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Daarom ben ik blij dat dit is opgenomen als één van de vier kernbegrippen in het WBS-project Van Waarde.

Goed werk voor iedereen is makkelijk te vertalen naar het lokale bestuur: een wethouder zet zich in voor goed werk door in woord en daad helder te onderscheiden welke eisen we stellen aan welk type werk: iedereen werkt voor loon, vrijwilligerswerk is echt vrijwillig en doe je voor de samenleving  en de zorg is een vak.

Ik haal deze laatste opdracht letterlijk uit Van Waarde Lokaal, het gezamenlijke project van het CLB en de WBS. Een opdracht die ik graag nader beschrijf in vijf aanbevelingen aan onze wethouders in het land.

  • Wees niet bang om je doelen scherp te formuleren. Het doel van de sociaaldemocratie is immers niemand aan de kant te laten staan. Ieder mens kan iets en wil iets. Daar heb je als wethouder grote invloed op, maar je kunt het niet alleen. Ik pleit voor de samenwerking met het bedrijfsleven. Geef als gemeente ook ruimte aan ondernemerschap. Ondernemers creëren banen.
  • Meer werk is niet per definitie goed werk. Laag opgeleide werklozen die via een nul-urencontract aan de slag kunnen zijn slechter af dan hun collega's. Goed werk betekent ook dat collega's meer omzien naar elkaar.
  • Wethouders kunnen daarbij het goede voorbeeld geven. Neem mensen zelf in dienst in plaats van dat je ze via constructies inhuurt. Een goed voorbeeld is het Rijk dat 3500 schoonmakers weer in vaste dienst neemt. Maar ook bij het aanbesteden is nog een wereld te winnen. Let niet alleen op de laagste kosten, maar ook op sociaal verantwoord ondernemerschap. En net als bij de overheid zullen bedrijven ook moeten streven naar 5 procent gehandicapten in dienst. Tot slot mogen gemeenten nooit verdringing toestaan. Een stagiair of vrijwilliger mag niet het werk verrichten dat een gewone werknemers ook had kunnen doen.
  • Naast het goede voorbeeld geven zul je ook oog moeten hebben

voor de onzekerheid van dit moment die mensen voelen die in de WSW werken of wajongere zijn en de mensen die nu een gewone baan hebben voor een bescheiden salaris en bang zijn dat ze morgen vervangen worden door een gratis kracht. De veranderingen zijn nodig, zo als het nu gaat is het ook niet goed. Maar dat ontslaat ons niet van de plicht juist zorgvuldig om te gaan met de onzekeren.

  • En tot slot: Wees trots op het vangnet van de sociale zekerheid dat mensen niet door de bodem laat zakken en kinderen altijd de kans geeft om, ook als het de ouders niet lukt, mee te kunnen doen. De overheid is er altijd voor mensen die een extra steuntje nodig hebben.

Vijf aanbevelingen voor onze wethouders, die iedere dag weer onze idealen uitdragen. En dat doen ze in de regel buitengewoon goed, las ik onlangs nog in de monitor FNV Lokaal Sociaal. Zeg nou zelf, wie wil er  niet wonen in een gemeente waar een PvdA-wethouder werk en sociale zaken aan het roer staat?

Foto: Nationale Beeldbank

Uit publicatie Lokaal Bestuur, Jaargang 38 nr. 2 Februari 2014
Reageer

Gerelateerde artikelen:

Ton Langenhuyzen

Sluiting gevangenissen? Denk daar nog eens goed over na

Lees artikel

Diederik Samsom

Aan het werk!

Lees artikel

Jan Chris de Boer

Wensdenken langs de landsgrenzen

Lees artikel

Verder in deze uitgave van Lokaal Bestuur
Jaargang 38 nummer 2 februari 2014:

Lees deze artikelen in Lokaal Bestuur:

download pdf word nu abonnee