Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

EU sociaal=lokaal

Marit Maij

marit maijOp 22 mei gaan we naar de stembus om het nieuwe Europees
Parlement te kiezen. Een stembusgang na vijf turbulente jaren in Europa. Het zijn geen gewone verkiezingen, want de vraag waar we heen gaan met de Europese samenwerking dringt zich steeds sterker op.

De PvdA legt zich niet neer bij de status quo van dit Europa en staat voor een ander en socialer Europa, dat zekerheid biedt aan mensen. De veel geprezen interne markt is voor de PvdA geen doel op zichzelf, maar moet de welvaart van mensen dienen. Binnen het sociale Europa van de PvdA speelt het provinciale en lokale bestuur een grote rol: zij zitten het dichtst op de mensen en kunnen zo abstracte regels vertalen in concrete dingen. 

De rol van het lokale bestuur komt duidelijk naar voren in het Europese subsidiariteitsbeginsel. Dat beginsel betekent dat beslissingen moeten worden genomen op het laagst mogelijke bestuurlijke niveau. Een principe waar ook de PvdA zeer aan hecht en waar Europa ook de ruimte voor moet geven. Het lokaal bestuur wordt veelal direct geconfronteerd met de uitwerkingen van Europees beleid. Het vrij verkeer van goederen, diensten en personen bijvoorbeeld, biedt enerzijds veel kansen voor Nederland en voor lokale economieën.
Er zijn echter ook praktische uitdagingen voor de gemeenten of provincies. Een instroom van nieuwe arbeiders kan een impuls zijn voor bedrijven in de landbouwsector. Diezelfde instroom kan ook weer problemen opleveren met oneerlijke concurrentie door de risico’s op uitbuiting en problemen in wijken door overbewoning van huizen. Europa wordt niet sterker, noch wordt het draagvlak voor Europa breder als we onze ogen sluiten voor deze problemen. Juist door met een open vizier zaken op te pakken, kunnen we de aanzienlijke voordelen van de Europese samenwerking voor iedereen verzekeren. Het aanspreken van werkgevers op gelijke beloning voor gelijk werk, het tegengaan van huisjesmelkers die teveel mensen in een woning plaatsen of het aanpakken van schimmige schijnconstructies door nationale arbeidsinspecties beter te laten samenwerken zijn daarvan tastbare voorbeelden. De PvdA staat voor deze aanpak en ziet dat we door samen te werken in Europa juist verder kunnen komen.
De PvdA staat ook voor een Europa dat de economie aanjaagt om banen te scheppen. Europa kan banen creëren door te investeren in onderzoek en innovatie, door landen te helpen hun economie te hervormen of door met handelsakkoorden nieuwe markten aan te boren. Maar bovenal kan Europa door te investeren in de infrastructuur de regionale economie zo ondersteunen dat bedrijven weer kansen zien en willen investeren.
Europa levert al een reële bijdrage aan de Nederlandse economie: de Nederlandse regio’s ontvangen ongeveer een miljard aan structuurfondsen uit Europa. Daarmee worden concrete projecten gefinancierd die nieuwe banen opleveren. Ook van de sociale fondsen komt een groot deel bij de gemeenten terecht als aanvulling op en ondersteuning van de uitvoering van de Participatiewet. Hiermee kunnen gemeenten mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpen. In bredere zin pleit de PvdA voor een grotere rol van de Europese investeringsbank om projecten te financieren met extra aandacht voor regio’s waar de werkloosheid het hoogst is. Op deze wijze wordt Europa een project dat zekerheid biedt aan mensen en waar de welvaart voor iedereen kan stijgen.
Een sociaal Europa biedt dus zekerheid en kansen voor mensen. Het sociale Europa is het Europa waar de PvdA voor staat en waar het lokale bestuur een grote rol heeft. De PvdA werkt graag samen met het lokaal bestuur aan een beter Europa. De PvdA kiest niet voor de wensbeelden van dagdromers of de angstbeelden van doemdenkers. Wij kiezen voor een sterker en socialer Europa dat problemen aanpakt op het juiste niveau: lokaal als het lokaal kan,  landelijk als het nationaal moet en Europees als problemen onze landsgrenzen ontstijgen. Zo kiezen wij voor een Europa dat weer werkt voor mensen en dat is onze inzet voor de verkiezingen op 22 mei.

Marit Maij
lid PvdA-fractie Tweede Kamer

Uit publicatie Lokaal Bestuur, Jaargang 38 nr. 5 Mei 2014
Reageer