Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

Een kwestie van beschaving

Tjeerd van Dekken

tjeerd van dekkenDierenwelzijn is een kwestie van beschaving. Gandhi verwoordde dit ooit zo: de mate van beschaving is af te lezen aan de manier waarop men met dieren omgaat. Als woordvoerder dierenwelzijn en veehouderij van de Tweede Kamerfractie ben ik dan ook erg actief om een beter dierenwelzijn te bewerkstelligen. Inmiddels kunnen we zeggen dat we succesvol zijn in het verbeteren van het dierenwelzijn. Er is radicaal gebroken met de lijn van opeenvolgende kabinetten met het CDA en in het eerste jaar van de kabinetsperiode hebben we op veel punten het initiatief genomen om het dierenwelzijn te verbeteren. Zo zijn er sinds kort strengere regels van kracht geworden voor het houden en verzorgen van huisdieren en het fokken met dieren. Omdat niet alle dieren geschikt zijn om als huisdier te worden gehouden, treedt er in juli 2015 een lijst in werking met dieren die geschikt zijn om als huisdier te worden gehouden. Deze lijst was al jaren een wens van de PvdA. Overigens is de inzet van de PvdA in de Kamer alleen niet voldoende om het dierenwelzijn te verbeteren. Ik roep alle PvdA-fracties in de gemeenteraden dan ook op een initiatiefvoorstel voor een integraal gemeentelijk dierenwelzijnsplan in te dienen. Er is inmiddels een aantal gemeenten dat dankzij de PvdA een dierenwelzijnsbeleid voert.

Vooral in de intensieve veehouderij zijn er nog grote stappen te zetten als het gaat om dierenwelzijn. Het sterrensysteem van de Dierenbescherming is een goede start, maar nadrukkelijk een eerste stap om te komen tot een diervriendelijkere veehouderij. Kippen krijgen enkele dagen langer de tijd om te groeien, maar blijven plofkip. Varkens krijgen een ketting om mee te spelen, maar we worden natuurlijk nog steeds niet gelukkig van stallen waarin soms wel 10.000 varkens op elkaar zijn gepakt. Een andere zorg die we hebben is het vervoer van dieren. Het gesleep met dieren door heel Europa moet sterk worden teruggedrongen en daar waar nodig aan veel strengere eisen voldoen.

Naast het dierenwelzijn is ook de omgevingshinder een punt van aandacht als het gaat om de veehouderij. Ik ben voor werkbezoeken vaak in Brabant, waar de overlast die de veehouderij veroorzaakt de spuitgaten uitloopt. In sommige dorpen is sprake van 80 procent geurhinder en de luchtkwaliteit in Zuidoost Brabant is het slechtste van Nederland. Gelukkig heeft het kabinet onlangs voorgesteld om de Brabantse aanpak van de overlast die de intensieve veehouderij veroorzaakt onder de Crisis- en herstelwet te plaatsen. Hierdoor kunnen er in Brabant hogere fijnstof- en geurnomen worden gesteld voor veehouderijen. Dit is een absolute doorbraak. Wat ons betreft wordt dit in de nieuwe Omgevingswet voor alle provincies mogelijk gemaakt. Omdat het kabinet ervoor heeft gekozen om de besluitvorming over de omvang en overlast van veehouderijen bij de provincies neer te leggen, worden de Provinciale Statenverkiezingen belangrijk voor de toekomst van de veehouderij in Nederland. De PvdA-fracties in de Staten kunnen hierin het verschil maken!

De uitbraak van de Q-koorts in 2009 blijft een drama, waarbij de overheid duidelijk tekort is geschoten. 100.000 mensen zijn besmet geraakt, minimaal 25 mensen zijn aan Q-koorts overleden en nog steeds ondervinden enkele honderden mensen dagelijks de gevolgen van de Q-koorts. De PvdA wil nooit meer een dergelijke uitbraak van zoönose meemaken, maar de vraag is of dit lukt. In Nederland zijn zoveel dieren op een relatief kleine oppervlakte dat het eerder de vraag is wanneer dan of er een nieuwe zoönoseuitbraak komt. Om te zorgen dat de groei van het aantal dieren kan worden beperkt, krijgen gemeenten en provincies door het wetsvoorstel Dierenaantallen en volksgezondheid de mogelijkheid om de omvang van de veehouderij, en daarmee de impact op de volksgezondheid, te beperken. Het is mijn overtuiging dat er minder dieren moeten komen in Nederland. Een geheel duurzame veehouderij is een utopie als we dit op de huidige grootschalig manier doen in ons kleine land. Er is dus nog genoeg werk aan de winkel, in Den Haag, maar ook lokaal en provinciaal.

Tjeerd van Dekken
lid PvdA-fractie Tweede Kamer, woordvoerder dierenwelzijn en intensieve veehouderij 

Uit publicatie Lokaal Bestuur, Jaargang 38 nr. 9 September 2014
Reageer