Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

Drijfveren en ambities in herindelingsgemeenten

Jan de Roos

voorpaginafoto 1Op woensdag 19 november vinden er in zestien gemeenten herindelingsverkiezingen plaats. Daaruit ontstaan per 1 januari 2015 zes nieuwe gemeenten. Wat moet er in ’s-Hertogenbosch echt veranderen? Welke campagneacties kunnen we verwachten in Krimpenerwaard? Hoeveel zetels gaan we winnen in Oss? Maak kennis met de PvdA-lijsttrekkers in de herindelingsgemeenten.

Foto Nationale Beeldbank

 

’s-Hertogenbosch
(met deel van Maasdonk)  ca. 150.000 inwoners
Lijsttrekker Jeroen Weyers (39)


jeroen weyersWethouder sinds december 2011, daarvoor raadslid in Den Bosch(2010-2011) en Waalre (2002-2006). Was adviseur bij K2 (jeugdadviesbureau). Vader van twee dochters en een zoon. ‘Bourgondiër en sportliefhebber.’

Drijfveer in de politiek
Ik vind dat iedereen die in onze gemeente wordt geboren of zich hier vestigt, gelijke ontwikkelingskansen moet hebben. Dat is precies waar de sociaaldemocratie over gaat.

Titel verkiezingprogramma
Den Bosch, dat zijn we samen

Wat kan echt beter?
De werkgelegenheid, vooral voor de laagste inkomensgroepen en voor jongeren, in het bijzonder voor Marokkaanse Bosschenaren.

Wat gaan jullie doen?
Zorg:
Wij hanteren de Bossche Zorg Norm: zorg op maat voor iedereen die dat nodig heeft. Iedere wijk een verpleegkundige.
Werk:Bedrijven die werkloze Bosschenaren een baan bieden, worden beloond. 5 procent van de gemeentelijke formatie voor stageplekken.
Jeugd:Jongeren bepalen mede hoe de (jeugd)zorg vorm krijgt.
Wonen:Klussenpot voor bewoners om hun huis op te knappen, ruim baan voor wijkcoöperaties, meer zeggenschap voor mensen over hun leefomgeving.

Bijzonder in verkiezingsprogramma
Sport- en cultuurkaart voor studenten. Van oude fabrieksterreinen naar broedplekken. Een nieuwe bibliotheek 2.0 samen met het stadsarchief (Agora).

Opmerkelijke campagneactiviteit
Op 20 september hebben we ons Bossche banenplanin aanwezigheid van Diederik Samsom en Lodewijk Asscher gepresenteerd.

Prognose uitslag
We hebben nu vijf van de 39 zetels en zijn de derde partij. Onze ambitie is de grootste te worden.

Over vier jaar…
liggen de wijken er beter bij en hebben we meer zorg voor elkaar.

Twitter
@JeroenWeyers

Website
denbosch.pvda.nl

Krimpenerwaard
(Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist) ca. 54.000 inwoners
Lijsttrekker Rob Geleijnse (34)

rob geleijnseRaadslid in Nederlek sinds 2010. Marketeer bij Eneco. Gehuwd, een zoon. Houdt van hardlopen en investeert vrije tijd zoveel mogelijk in zijn gezin. ‘Sociaal, doortastend (soms te) en een bruggenbouwer.’

Drijfveer in de politiek
Het moet iedere dag een beetje beter worden.

Titel verkiezingprogramma
Nieuwe kansen!

Wat kan echt beter?
Nu zijn de vijf gemeenten (met elf kernen en enkele buurtschappen) vooral voor zichzelf bezig. Dat moet plaats maken voor samenwerking met een kerngerichte aanpak. Herindeling mag niet ten koste gaan van de bestaande voorzieningen.

Wat gaan jullie doen?
Zorg:
Op maat en in de buurt. Je moet oud kunnen worden in je eigen dorp. In de grote kernen komt een breed loket waar je terecht kunt voor zorg, je paspoort, een visakte en dergelijke.
Werk: Afspraken met scholen en bedrijfsleven over stageplekken, zodat schoolverlaters uitzicht hebben op een baan. Bedrijfskredieten tegen gunstige voorwaarden. Omscholingsmogelijkheden.
Jeugd: Scholen worden multifunctionele accommodaties (bijvoorbeeld school, bibliotheek en peuterspeelzaal). Voldoende speel- en sportgelegenheid. Veilige speeltoestellen, voetbalveldjes.
Wonen: Betaalbare woonruimte voor starters en gezinnen met een krappe beurs. Geen sloop van sociale huurwoningen. Bouw van levensloopbestendige huizen.

Bijzonder in verkiezingsprogramma
Behoud van bloem- en kruidenrijke weilanden en van voetveerverbindingen.

Opmerkelijke campagneactiviteit
We gaan stappen met jongeren, de kroeg in dus.

Prognose uitslag
Ik reken op drie tot zes zetels van de 31. Hangt er ook vanaf of SP en GroenLinks op 19 november meedoen. 

Over vier jaar…
vragen we ons af waarom we ons de afgelopen tien jaar zo druk hebben gemaakt over de herindeling.

Twitter
@Robgeleijnse

Website
krimpenerwaard.pvda.nl

Oss
(met deel van Maasdonk) ca. 95.000 inwoners
Lijsttrekker EhssaneGounou (30)

ehssane gounouWas al op 16-jarige leeftijd politiek actief als voorzitter van de Jongerenraad Oss. Van 2007-2011 Statenlid (portefeuille mobiliteit). Ze zorgde o.a. voor een landelijke proef met ‘platte’ ov-tarieven. Werkt nu als consultant bij energiebedrijf RWE. Gehuwd, zoontje van 8 maanden. ‘Ondernemend, actief, spontaan en gepassioneerd.’

Drijfveer in de politiek
Strijd tegen onrecht. Als ik onrecht signaleer, ontwaakt er een vlammetje in mij.

Titel verkiezingprogramma
Samen werken aan Oss

Wat kan echt beter?
Voorzieningen voor burgers, zoals zorg en onderwijs, moeten echt meer op de burgers worden toegesneden.

Wat gaan jullie doen?
Zorg:
Wijkverpleging terug in de wijk. Eén zorgregisseur per zorgbehoevende/gezin, zodat je niet van het kastje naar de muur wordt gestuurd.
Werk: Voor ons een hoofdpunt. Door het vertrek van Organon is veel werk verloren gegaan. Er moet meer samenwerking komen tussen onderwijs, bedrijfsleven en gemeente. Dat levert nieuwe banen op, zoals Pivotpark (campus voor innovatie en life sciences) heeft bewezen.

Jeugd: Meer stageplekken voor jongeren. In de jeugdzorg staan niet de regels maar de jongeren zelf centraal. 
Wonen:We maken oudere woningen energiezuiniger. Dat scheelt huurders straks een hoop geld.

Bijzonder in verkiezingsprogramma
Onze boodschap is, in tegenstelling tot die van de SP, positief. We zien de komende decentralisaties als een kans en willen daar samen met onze burgers een succes van maken.

Opmerkelijke campagneactiviteit
We gaan de markt op met Diederik Samsom. Ludieke acties? Die houden we nog even geheim.

Prognose uitslag
Wie niet ambitieus is, komt nergens. Daarom zet ik in op vijf of zes van de 37 zetels.

Over vier jaar…
heeft de PvdA weer bewezen dat we ertoe doen.

Twitter:
@egounou

Website:
oss.pvda.nl

 

Alkmaar
(met Graft-De Rijp en Schermer) ca. 110.000 inwoners
Lijsttrekker Paul Verbruggen (53)

Fractievoorzitter in Alkmaar sinds 2010, raadslid sinds 2008. Leidinggevende bij politie-eenheid Noord-Holland. Woont samen met Elly. Hobby’s: motorrijden, fotograferen, duiken. ‘Betrokken en geeft anderen graag de ruimte om hun talenten te ontplooien.’

Drijfveer in de politiek
Vormgeven aan solidariteit. Die is nogal afgebrokkeld door de privatiseringen.

Titel verkiezingsprogramma
Aan het werk! Sociaal, daadkrachtig en toekomstgericht

Wat kan echt beter?
We moeten echt verder kijken dan vandaag en morgen. Het huidige college van Alkmaar is redelijk visieloos.

Wat gaan jullie doen?
Zorg:
Iedereen die zorg nodig heeft, krijgt die. Betaalbare zorg die aansluit bij de wensen van mensen. De wijkverpleegkundige keert terug.
Werk:Alkmaarders die kunnen werken zijn aan de slag of worden daarop voorbereid. Gemeente heeft voorbeeldfunctie als het gaat om arbeidsgehandicapten.
Jeugd:15 procent heeft hulp nodig, daar moet altijd geld voor zijn. 
Wonen en voorzieningen:Woonruimte creëren voor studenten is hard nodig. Kan door onverhuurde kantoorruimte te benutten. Dorpsvernieuwingfonds waarmee bewoners zelf aan de slag kunnen. 

Bijzonder in verkiezingsprogramma
Armoede-aanpak voor kinderen. Wie naar school gaat en geen fiets kan betalen, krijgt die van de gemeente. Geldt ook voor arme gezinnen zonder computer

Opmerkelijke campagneactiviteit
Een gesprek met studenten van Inholland leverde 50 post-it’s met wensen en ideeën op.

Prognose uitslag
Ik ga uit van negen of tien van de 39 zetels.

Over vier jaar…
is Alkmaar een dynamische en zorgzame stad met minder kinderen in de armoede.

Twitter
@PaulPvdAAlkmaar

Website
pvdaalkmaar.nl

 

Millingen, Ubbergen, Groesbeek
Werknaam MUG, ca. 34.000 inwoners. Op 19 november kunnen de inwoners in een raadgevend referendum kiezen uit twee namen: Groesbeek en Berg en Dal.
Lijsttrekker Thieu Hoeken (64)

thieu hoeken(foto Henk Baron)

Raadslid in Ubbergen sinds 2008. Gepensioneerd. Was docent Engels op een scholengemeenschap in Venray. Gehuwd, geen kinderen. Hobby’s: wielrennen, moderne kunst, reizen. ‘Enthousiast, gretig, breed georiënteerd en inhoudelijk gericht.’

Drijfveer in de politiek
De oude leus van Joop Den Uyl: ‘Spreiding van kennis, macht en inkomen’

Titel verkiezingsprogramma
Iedereen telt en doet mee

Wat kan echt beter?
Landschap, toerisme en recreatie zijn belangrijk voor onze gemeente. Daar moeten we meer uithalen.

Wat gaan jullie doen?
Zorg:
Dat de zorg naar de gemeente komt, is voor ons als sociaaldemocraten een enorme kans en uitdaging. Eén zorgloket.
Werk:Regionale aanpak werkgelegenheid. Een goed functionerend Werkbedrijf waarin de sociale werkvoorziening is opgenomen.
Jeugd:Cliëntenorganisaties betrekken bij de jeugdzorg. Goed passend onderwijs. 
Wonen en voorzieningen:De fusie moet de dorpen versterken. Voorzieningen centreren en uitbouwen. Leefbaarheid versterken.

Bijzonder in verkiezingsprogramma
We zetten onder meer in op gezondheidstoerisme (wellness en bewegen). Ons landschap nodigt uit tot actief recreëren.

Opmerkelijke campagneactiviteit
We gaan het meer dan 40-jarige bestaan van onze afdelingen vieren. Wandel- en fietstochten met PvdA-leden door de huidige drie gemeenten.

Prognose uitslag
We zouden heel blij zijn als we de resultaten van de PvdA in onze buurgemeenten Mook en Middelaar en Heumen zouden evenaren!

Over vier jaar…
zijn onze bewoners nóg trotser op hun leefbare en vitale dorpen.

Twitter
Voorlopig @PvdA_MUG. Ik word binnenkort digitaal opgevoed en krijg dan een eigen twitteraccount.

Website
groesbeek.pvda.nl

 

Nissewaard
(Spijkenisse en Bernisse) ca. 85.000 inwoners
Lijsttrekker Wouter Struijk (26)

img 5102Raadslid in Spijkenisse sinds 2010. Studeert bestuurskunde (masterfase) aan de EUR. Heeft eigen bedrijfje IQuizzen. Lid partijbestuur PvdA. Relatie met Kim. Hobby: tennis. ‘Betrokken, vastberaden en fanatiek.’

Drijfveer in de politiek
Ik wil onrechtvaardigheid bestrijden en mensen helpen die het moeilijk hebben.

Titel verkiezingprogramma
Altijd in de buurt!

Wat kan echt beter?
Wij gaan voor meer prestatie en minder prestige. Grote projecten, zoals de Boekenberg (bibliotheek), hebben de afgelopen jaren erg veel geld gekost, daar lopen we nu tegenaan.

Wat gaan jullie doen?
Zorg:
Sociale wijkteams inzetten die problemen ‘aan de voorkant’ signaleren en voorkomen. Geen makkelijke slogans. Zorgdebat met andere partijen organiseren.  
Werk:We gaan in regionaal verband een Plan van de Arbeid maken. Met het bedrijfsleven in de havens aan tafel om afspraken te maken over werk. Sollicitanten helpen door Dress forSuccess te steunen.
Jeugd:Talentvolle jongeren voor onze gemeente behouden door hier een dependance van de Hogeschool Rotterdam te vestigen.
Wonen:Woningbouw in de kernen richten op ouderen en gezinnen. Kwaliteit en leefbaarheid staan voorop. 

Bijzonder in verkiezingsprogramma
Nisselab, een ontmoetingsplaats voor cultuur en creativiteit.

Opmerkelijke campagneactiviteit
Ansichtkaart met ‘Groeten uit…’, waarop concrete plannen voor de wijk staan. Buurtborrel als afsluiting van onze buurtonderzoeken.

Prognose uitslag
Ik ga uit van vijf tot zeven van de 37 zetels.

Over vier jaar…
is de PvdA Nissewaard een partij waar niemand omheen kan en zijn we weer terug in het centrum van de gemeentepolitiek.

Twitter:
@WouterStruijk

Website
nissewaard.pvda.nl

Uit publicatie Lokaal Bestuur, Jaargang 38 nr. 10 Oktober 2014
Reageer

Verder in deze uitgave van Lokaal Bestuur
Jaargang 38 nummer 10 oktober 2014:

Lees deze artikelen in Lokaal Bestuur:

download pdf word nu abonnee