Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

Directe invloed

Manon Fokke

Waarschijnlijk hebben niet veel mensen het meegekregen, maar op 20 januari jl. voltrok zich een belangrijke gebeurtenis in het kader van onze democratie: het raadgevend referendum werd door de Eerste Kamer aangenomen. Dit initiatiefwetsvoorstel werd in 2005 ingediend door PvdA, Groenlinks en D66.De laatste technische zaken rond het referendum worden nu door het kabinet geregeld, en na publicatie in het Staatsblad kunnen mensen voortaan een referendum organiseren om zich uit te spreken over een aangenomen wet of een besluit van de regering. Hiermee wordt de directe invloed van burgers op de politiek groter. Ik ben er ontzettend blij mee dat na jaren van voorbereiding het eindelijk gelukt is om deze belangrijke stap te zetten.

Te lang was de gedachte, dat Den Haag wel wist wat goed was voor het lokaal bestuur

Wat de PvdA betreft gaat de betrokkenheid van burgers verder dan eens per vier jaar bij verkiezingen je stem geven. Kiezers moeten wetten kunnen tegenhouden. Dat kan door een referendum te organiseren.

Als de Wet raadgevend referendum in werking treedt, kunnen burgers door 300.000 handtekeningen te verzamelen een referendum over een wet laten houden. Dat kunnen allerlei wetten zijn, ook wetten over de goedkeuring van Europese verdragen. De uitslag van het referendum is een advies aan de regering. Als een meerderheid zich tegen een wet uitspreekt, moet de regering laten weten wat zij met die wet gaat doen: intrekken of toch doorzetten. Het is dus een zwaarwegend, maar geen bindend advies. Voor het eerst krijgt de burger de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de democratie. Een belangrijke eerste stap.

Naast het raadgevend referendum heeft de PvdA ook een wet ingediend waarbij de uitslag wél bindend is. Dat betekent dat de regering een wet moet intrekken als de tegenstanders in de meerderheid zijn. De PvdA staat volledig achter dit streven, maar het wordt wel een zaak van de lange adem. Voor het mogelijk maken van het bindend referendum moet namelijk de Grondwet worden veranderd. Daardoor moet deze initiatiefwet tot twee keer toe door de Tweede en daarna door de Eerste Kamer worden behandeld. Daar gaat nog enige tijd (mogelijk jaren) overheen. Daarom is het des te meer van belang dat de burger in de tussentijd een raadgevend referendum kan houden.

Lokale Democratie

Ook zijn we erg blij met de agenda Lokale Democratie die minister Plasterk in januari naar de Tweede Kamer heeft gezonden (digitaal te vinden via www.rijksoverheid.nl ). Steeds meer mensen willen betrokken worden bij besluitvorming, en het is goed om na te denken over manieren om dat te doen. Wat mij betreft is het daarbij belangrijk om ook eens buiten de gebaande paden te kijken. Het is goed dat de minister initiatieven zoals de G1000 omarmt., waarbij burgers over allerlei onderwerpen hun mening kunnen geven. Ook juich ik het toe dat de minister meer luistert naar de behoeften die er in het lokaal bestuur leven. Te lang was de gedachte dat Den Haag wel wist wat goed was voor het lokaal bestuur. Die tijd is wat de PvdA betreft echt voorbij: laten we leren van alle goede initiatieven die er op het lokaal niveau worden ontplooid.

Maar voor het zover is, komt er eerst nog een ander democratisch hoogtepunt: de verkiezingen van de Provinciale Staten en de waterschappen op 18 maart. En in het kader van de diepe PvdA-wens dat de burger zijn groeiende invloed op de politiek actief aanwendt, roep ik iedereen op: laat je stem horen!

manon1Manon Fokke is lid van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer en woordvoerder binnenlands bestuur
m.fokke@tweedekamer.nl

 

Uit publicatie Lokaal Bestuur, Jaargang 39 nr. 1 Maart 2015
Reageer

Gerelateerde artikelen:

Jacqueline Kalk

Column Jacqueline: De bar is open

Lees artikel

Ton Langenhuyzen

Sporten op de zondagmorgen

Lees artikel

Jurjen Sietsema

Het verkiezingsprogramma langs de lokale meetlat

Lees artikel

Verder in deze uitgave van Lokaal Bestuur
Jaargang 39 nummer 1 maart 2015:

Lees deze artikelen in Lokaal Bestuur:

download pdf word nu abonnee