Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

De school van 2025

Joyce Vermue

afgevaardigde joyce vermueTien jaar geleden ging ik aan de slag als maatschappelijk werker in Zeeuws-Vlaanderen. Ik begeleidde mensen met uiteenlopende vragen en zorgen. Het ging om mensen met grote schulden die niet meer wisten hoe ze voldoende inkomsten konden verwerven, het ging om het begeleiden van mensen met grote psychosociale problemen en het voorkomen van huiselijk geweld. Deze mensen ondervinden direct de gevolgen van wetgeving waar de Kamer toe besluit. In de gesprekken die ik bij deze mensen thuis voerde, werd helaas vaak pijnlijk duidelijk dat de kansen die je hebt nog te veel worden bepaald door de plaats waar je wieg heeft gestaan. Het is van invloed op de mensen die je in je leven ontmoet, op je inkomen en je mogelijkheden op de arbeidsmarkt.
Bijzonder was het dan ook om in februari, na bijna tweehonderd dagen, Kamerlid te mogen worden. Om aan de slag te mogen als woordvoerder voortgezet onderwijs en de mogelijkheid te hebben om wet- en regelgeving te beïnvloeden die jongeren in staat stelt het beste uit zichzelf te halen!

Op zondag 1 mei presenteerde Diederik Samsom het PvdA-plan voor ‘De school van 2025’. De noodzaak voor dit plan werd begin april nog eens onderstreept. De onderwijsinspectie concludeerde in het rapport De staat van het onderwijs dat de verschillen in ons onderwijs zich voortzetten. De aanpak rond allesbepalende keuzemomenten moet veranderen en de achterstanden waarmee kinderen op school terechtkomen, moeten worden aangepakt. Er moet meer ruimte komen voor leerkrachten, de scholing moet beter en er moet voldoende tijd zijn om lessen voor te bereiden.

School met lef
De manier waarop kinderen zich ontwikkelen en het tempo waarin zij leren verschilt van kind tot kind. Daarom is er maatwerk nodig. Leerlingen, ouders en leraren bepalen samen wat in hun geval het beste is. Het is daarbij van belang dat leerlingen niet verplicht een vaste route door het onderwijssysteem moeten volgen.


Scholieren op het Lek en Linge in Culemborg kiezen bijvoorbeeld niet gelijk voor een specifieke techniekrichting. De docenten hebben een concept ontwikkeld waarbij leerlingen met alle techniekvormen kennismaken aan de hand van praktijkopdrachten. Op een later moment kiezen zij een specifieke richting. Het moet mogelijk zijn je route tijdens de schoolperiode aan te passen. Soms mag het wat sneller gaan en soms is het beter dat het wat langzamer gaat, daar kun je alleen rekening mee houden door maatwerk te bieden.
De Maarten van Rossemschool uit Arnhem is zo’n school met lef. Zij bieden hun leerlingen al de mogelijkheid om vakken op verschillende niveaus te volgen en zijn daarmee een voorbeeld voor veel andere scholen. We realiseren ons niet altijd dat er binnen de wet al heel veel mogelijkheden zijn. Het hangt van de school af in hoeverre deze mogelijkheden vervolgens benut worden. Een aantal zaken moeten in ieder geval geregeld worden. Met een meervoudig schooladvies aan het einde van de basisschool, brede brugklassen en maatwerk in het middelbaar onderwijs willen we gelijke kansen creëren voor alle jongeren.

Gezamenlijke opdracht
Maatwerk in het onderwijs komt tot stand in gemeenten en provincies. Daar worden, samen met de onderwijsinstellingen, visies ontwikkeld die rekening houden met de regionale context. Zo ondersteunt Limburg actief bij ‘De gezonde basisschool van de toekomst’. Door al vroeg te investeren in een goede gezondheid proberen zij klachten op een latere leeftijd te voorkomen. De strijd voor kansengelijkheid in het onderwijs voeren we samen!
Zelf ben ik afkomstig uit een krimpregio. De middelbare school waar ik op zat, heeft te maken met een forse leerlingendaling. De eerstvolgende middelbare school staat 35 kilometer verderop. Samenwerken is noodzakelijk maar we willen het onderwijs ook kleinschalig en dichtbij houden. Hoe gaat jouw regio om met de voorziene leerlingendaling in het voortgezet onderwijs? Ga je het gesprek aan over het behoud van brede scholengemeenschappen? Zijn de schoolbesturen in jouw gemeente open over hun onderwijsprestaties en wat zeggen deze gegevens over de kansengelijkheid? Is blijven zitten in jouw gemeente nog aan de orde of hoeven jongeren niet nogmaals te herhalen wat ze al kunnen? Zijn scholieren waarvan de ouders in jouw gemeente voor een examentraining betalen beter voorbereid op het examen dan jongeren die deze kans niet hebben? We hebben hier een gezamenlijke opdracht in. Leren doen we van én met elkaar! 

Afbeelding: Nationale Beeldbank

Uit publicatie Lokaal Bestuur, Jaargang 40 nr. 2 Juni 2016
Reageer

Gerelateerde artikelen:

Wouter van der Schaaf

Meer mensen mondig maken anno 2016

Lees artikel

Kirsten Verdel

10.000 kinderen thuis: gênant, en vooral onnodig

Lees artikel

Jan Erik Keman

Ongelijkheid in het onderwijs als politieke keuze

Lees artikel

Verder in deze uitgave van Lokaal Bestuur
Jaargang 40 nummer 2 juni 2016:

Lees deze artikelen in Lokaal Bestuur:

download pdf word nu abonnee