Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

'De PvdA is verdomme de VNG niet!'

Jan de Roos

‘Waarom ligt er nou een kleurenpotloodje op mijn stoel?’ vroegen velen zich af die op zaterdag 2 november naar Amersfoort waren gekomen voor de presentatie van de brochure De politiek terug in de lokale politiek. Pas aan het einde van de bijeenkomst, toen het boekje werd uitgereikt, viel het kwartje.

Achterop de brochure staat een kleurplaat van een man die een mensenmassa toespreekt. Het is de legendarische Amsterdamse SDAP-wethouder F.M. Wibaut (1859-1936), het boegbeeld van het wethouderssocialisme. Wibaut stond bekend om zijn uitgesproken opvattingen en durfde buiten de gebaande paden te treden om zijn idealen te verwezenlijken. ‘Dat moeten wij ook doen. Als PvdA’ers moeten we vooral buiten de lijntjes durven te kleuren’, aldus Gert-Jan Leerink van het CLB aan het slot van de bijeenkomst.
De politiek terug in de lokale politiek is een coproductie van WBS (Menno Hurenkamp en Michiel Emmelkamp) en CLB (Gert-Jan Leerink en Jacqueline Kalk). Het is de lokale invulling van het Van Waarde-project van de WBS.  De publicatie komt als geroepen. Nu de verzorgingsstaat op de schop gaat en de lokale overheid zich intensief gaat bezig houden met zorg en (arbeids)participatie, is het immers belangrijk te weten en uit te dragen hoe sociaaldemocraten hierover denken. De schrijvers van de brochure hebben daarvoor een ‘waardenvolle’ politiek geformuleerd. Ze schoven aan bij een reeks burgerinitiatieven, hielden enquêtes onder PvdA-politici en organiseerden bijeenkomsten met PvdA’ers in het land. Dit resulteerde onder meer in een profiel van de ‘waardengedreven politicus’. Die politicus ‘legt zich niet op voorhand neer bij blauwdrukken maar blijft altijd nadenken over de vraag wat dit beleid betekent voor de mensen in zijn stad of dorp, en neemt hier zonodig zelfstandig positie in.’ Hij markeert ook helder ‘wat in de gemeente het gegarandeerde minimum aan voorzieningen, inkomen en huisvesting is waar hij voor staat. Een minimum dat niet bij elk zuchtje tegenwind ter discussie wordt gesteld.’

Afgegleden

CLB-voorzitter Leen Verbeek noemde het verschijnen van het boekje ‘een moment om trots op te zijn’. De brochure zou volgens hem ‘leidend moeten zijn voor sociaaldemocraten in deze periode van transitie van de verzorgingsstaat naar de verzorgingsstad. Ik vind dat wij als PvdA’ers de randen van het mogelijke moeten opzoeken, mensen als Wibaut deden dat ook.’
PvdA-voorzitter Hans Spekman, die het eerste exemplaar kreeg, zei dat De politiek terug in de lokale politiek vol mooie lokale initiatieven staat en laat zien hoe PvdA’ers hun verantwoordelijkheid op lokaal niveau nemen. ‘We zijn afgegleden naar een samenleving waarin mensen eisen stellen in plaats van dat ze zich afvragen wat ze echt nodig hebben.’ Spekman vindt dat we ons als PvdA’ers ‘niet te snel moeten overgeven aan wat de VNG wil, maar onze eigen lijn moeten trekken en dingen lokaal onze eigen kleur moeten geven. Durf ook goede ideeën te jatten van elkaar.' Hij vindt het een goede suggestie van WBS/CLB om als het even kan te stoppen met voor burgers ongrijpbare stichtingen en NV’s en in plaats daarvan weer terug te gaan naar ‘oude’ vormen als de vereniging en de corporatie. Menno Hurenkamp vroeg zich na het betoog van Spekman af of We zijn verdomme de VNG niet misschien wel een betere titel voor het boekje was geweest. 

Radicale democratisering

Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken), die ook een exemplaar in ontvangst nam, vertelde dat hij de brochure ‘met veel herkenning’ had gelezen. Hij vond het tijd voor een ‘radicale democratisering’ waarbij initiatieven van onderop de ruimte krijgen. Als voorbeeld noemde hij bewoners die zelf de speeltuin runnen of energiebesparing aanpakken. ‘Dat soort initiatieven moeten we niet als een bedreiging zien. Het moet weer onderdeel worden van de sociaaldemocratie.’ Plasterk vindt verder dat de (lokale) overheid veel meer stukken openbaar moet maken. Bezorgd toonde hij zich over het verdwijnen van de lokale pers, waardoor de democratische controle minder wordt.

Alle leden en buitengewone leden van het CLB hebben de brochure inmiddels per post ontvangen. Een digitale versie staat op www.lokaalbestuur.nl, zie publicaties.

Uit publicatie Lokaal Bestuur, Jaargang 37 nr. 12 December 2013
Reageer