Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

Dag van de Mantelzorg: kijk verder dan klassieke mantelzorger

Gerda Postma, Dorien Zandvliet, Laurens Klappe

Dinsdag 10 november is het de Dag van de Mantelzorg. 2,6 miljoen mensen zorgen in Nederland meer dan acht uur per week of langer dan drie maanden voor een ander. 'Mantelzorgers zijn bijna de verpersoonlijking van een term als 'eigen kracht' geworden', aldus Dorien Zandvliet, PvdA-wethouder in Alblasserdam. Genoeg reden om ze in het zonnetje te zetten. Lokaal Bestuur vroeg aan drie wethouders hoe zij de mantelzorgers in hun gemeente ondersteunen.

gerda postmaGerda Postma, wethouder Achtkarspelen
'Geen producten op de plank, maar oprechte aandacht, luisteren en het gesprek aangaan'

De Dag van de Mantelzorg is een mooie manier om de waardering voor mantelzorgers te benadrukken. In Achtkarspelen is het de aftrap van een aantal weken waarin we het gesprek aangaan over dit onderwerp. We organiseren diverse koffieochtenden waarin mantelzorgers hun ervaringen met ons en met elkaar kunnen delen maar waar ze ook hun wensen kenbaar kunnen maken door middel van een wensboom. Daarnaast ga ik op bezoek bij een aantal gezinnen waar mantelzorg al jaren een vast onderdeel van het leven is.
Vorig jaar hebben we vanuit de afdeling een rondetafelgesprek georganiseerd over de zorg. Wietske, mantelzorger voor haar vroeg dementerende man Anne, was één van onze gasten. Haar verhaal was ontroerend maar ook confronterend. Daar waar ze de steun van vrienden heel hard nodig had, lieten zij het bijna allemaal afweten. Vorige maand heeft een actief lid van de afdeling Achtkarspelen voor hen gekookt. Ik mocht mee-eten. Bij het afscheid merkten we goed hoe het voor Wietske voelde dat er een keer voor haar gezorgd werd. En niet alleen voor Wietske, de tranen in de ogen van Anne bezorgden mij een brok in de keel.
Naast het kennismaken met de mantelzorgers in onze gemeente zijn er nog twee andere belangrijke sporen: erkenning en ondersteuning. Mantelzorgers moeten worden erkend in hun rol in de totale zorg. Te vaak worden ze niet geïnformeerd of bevraagd omdat ze geen ‘echte’ zorgverleners zijn. Met henzelf en de zorgaanbieders kijken we hoe we hen een vaste plek in het zorgnetwerk kunnen geven.
Voor de ondersteuning werken we vanuit versterken en verlichten. Wietske en Anne zijn mijn inspiratiebron. Geen producten op de plank, maar oprechte aandacht, luisteren en het gesprek aangaan.

Dorien Zandvliet, wethouder Alblasserdamdorien zandvliet
'We kijken verder dan het klassieke beeld van de mantelzorger'

‘Dichtbij’ en ‘eigen kracht’, twee termen die typeren hoe gemeenten de zorgtaken regelen. Mantelzorgers zijn soms bijna de verpersoonlijking van die woorden. Als gemeente, verantwoordelijk voor allerlei nieuwe taken rondom zorg en jeugd, moet je je mantelzorgers koesteren en hen ondersteunen en waarderen waar dat kan. Eigen kracht betekent dat je dingen samen doet, dat je als gemeente ervoor zorgt dat die eigen kracht niet afzwakt, maar steeds sterker wordt.
In Alblasserdam organiseert onze Welzijnsstichting in 2015 dan ook een week van de mantelzorger. Daarbij kijken we verder dan het klassieke beeld van de mantelzorger. Juist mantelzorgers die we voorheen niet zo in beeld hadden willen we bereiken. De Welzijnsstichting heeft bijvoorbeeld ook samen met het jongerenwerk een avond georganiseerd voor jongeren die veel doen in huis omdat een gezinslid zorg nodig heeft. Tijdens een avond met een pubquiz en muziek worden zij in het zonnetje gezet.
De week van de mantelzorg dient om onze waardering te uiten naar mantelzorgers, maar ook om in contact te komen. Vanuit deze contacten zoeken we naar manieren om mantelzorgers echt te helpen. Niet gedacht vanuit ónze ideeën, maar vanuit hun behoeften. Een mantelzorgster vertelde me dat ze het zo fijn zou vinden als iemand bij haar eens een keer het huis schoon komt maken. Dat kunnen we dan voor haar regelen. Zo versterken we ‘eigen kracht’ en ‘dichtbij’!


laurens klappeLaurens Klappe, wethouder Ermelo
'We moeten onze mantelzorgers koesteren'

Met een symposium hebben we vorig jaar in Ermelo gevierd dat we inmiddels meer dan 150 jaar zorgdorp zijn. Met een psychiatrische inrichting, een instelling voor (licht) verstandelijk gehandicapten, een landelijke jeugdinstelling, blindeninstituut en een astmacentrum hebben we al anderhalve eeuw een breed scala aan zorginstellingen binnen onze gemeentegrenzen. Veel van onze inwoners werken dus in de zorg of hebben een buur, familielid of partner die daarin werkzaam is. Zorgen zit daarmee in het dna van Ermelo en dat zien we terug in de opstelling van onze gemeenteraad.
Natuurlijk gaan ook wij het gesprek aan met onze mantelzorgers, wat hebben ze nodig? Daarop hebben we ingespeeld met een steunpunt, ondersteuning van organisaties, groepsbijeenkomsten, respijtzorg (het mogelijk maken dat mantelzorgers er even tussenuit kunnen) en het bieden van huishoudelijke hulp. Daarnaast gaat er extra aandacht naar mantelzorgers bij het verder uitbouwen van het armoedebeleid. Inwoners die anderen bijstaan, mogen daar financieel geen nadeel van ondervinden.
En we geven als gemeente de mantelzorgers ook een persoonlijke blijk van waardering. Ze ontvangen een cadeaubon en een Veluwse attentie. Hiermee zetten we de mantelzorgers (zo’n 500 op 26.000 inwoners) in het zonnetje zetten. We moeten onze mantelzorgers koesteren!

Uit publicatie Nieuwsbrief, 9 september 2015

Gerelateerde artikelen:

Harriët van Domselaar

Voorkom dat vrouwen kampioen zorgtaken worden

Lees artikel

Kirsten Verdel

Martin van Rijn: 'Zorg was en is gewoon goed geregeld in Nederland'

Lees artikel