Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

Bea van Beers (30)

Jong Talent

bea van beers p7177419Na het interview laat ze me nog even ‘het ei’ zien. Zo wordt de futuristisch ogende raadzaal genoemd, die is gebouwd in het nieuwe atrium van het Dongense raadhuis uit 1857. Op de eerste rij van de publieke tribune staat een stoel met het opschrift ‘Gereserveerd voor Bertus de Wit, 50 jaar trouw bezoeker van de raadsvergaderingen’. Waar vind je zo iemand nog? Daar dus, in Dongen. Maar als Bertus er straks weer zit, kijkt hij wel tegen de ruggen van de Dongense wethouders aan. ‘Tja, dat is natuurlijk niet zo'n gelukkige opstelling’, lacht Bea van Beers. In het college van deze Noord-Brabantse gemeente (25.000 inwoners, even ten noordwesten van Tilburg) is zij veruit de jongste én de enige vrouw. Tevens is zij sinds april dit jaar de jongste vrouwelijke PvdA-wethouder van ons land. 

Verrassing

Ik spreek Bea half juli, vlak voordat ze met vakantie gaat. Het wordt tevens haar huwelijksreis. ‘Vorige week ben ik in mijn eigen tuin getrouwd met Rob, die studiecoördinator is bij de Herman Brood Academie. Speciaal voor deze gelegenheid was mijn tuin door de gemeente tot trouwlocatie aangewezen. We hebben al onze vrienden en familieleden (de wederzijdse ouders uitgezonderd) gefopt, want ze waren slechts voor ‘een tuinfeest’ uitgenodigd.’
Het was niet de enige verrassing dit jaar. Op 19 maart zorgde de Dongense PvdA voor een geweldig verkiezingsresultaat. Terwijl vrijwel overal fors verlies werd geleden, won de PvdA in Dongen vier procent, wat een derde raadszetel opleverde. ‘Ik denk dat ons succes met vier dingen te maken heeft. We zijn een frisse, jonge en energieke afdeling die geweldig campagne heeft gevoerd, ons sociale programma spreekt de mensen aan, we hebben de afgelopen jaren op een positieve manier oppositie gevoerd en we hadden het geluk dat SP en D66 niet meededen.’ Dongen werd wel ‘het tweede Oss’ genoemd. De SP was hier altijd goed voor zo’n vier zetels. Maar in de afgelopen jaren ontstond er gedoe, hun wethouder moest aftreden en de fractie viel uiteen. Dat leidde uiteindelijk tot vier lege zetels in de raad. ‘Daar hebben wij van geprofiteerd. Er hebben zelfs enkele SP’ers input geleverd voor ons verkiezingsprogramma, dat ik samen met onze fractievoorzitter Eline van Boxtel heb geschreven. We wisten zeker dat we een goede uitslag tegemoet gingen; we hadden al een juichfoto klaarliggen vóór de stemmen geteld waren.’          

Wijkmanager

Bea kreeg op 19 maart 360 voorkeurstemmen. Van tevoren had ze duidelijk gemeld, dat ze alleen in was voor het wethouderschap. ‘Ik heb van 2006 tot 2010 in de raad gezeten, maar daar toen een punt achter gezet omdat ik het te druk kreeg met mijn werk als wijkmanager in Tilburg.’ Ze bleef de afgelopen vier jaar politiek actief als afdelingssecretaris in Dongen. De PvdA is haar al lang heel vertrouwd. ‘Mijn ouders (haar vader is fysiotherapeut, haar moeder werkt in het bedrijf van haar vader) zijn lang partijlid geweest, maar nu helaas niet meer. Mijn moeder, Astrid, heeft van 1998 tot 2006 voor de PvdA in de Dongense raad gezeten. Ik hielp haar destijds met campagnevoeren. Ze stimuleerde me om ook lid te worden. Op mijn zeventiende heb ik me bij de JS en bij de PvdA aangemeld. Het sociale karakter van de partij sprak me aan en ik kan niet tegen onrecht, dus de keuze was niet moeilijk.’ In het nieuwe college dat Dongen in april jl. kreeg, zijn drie partijen vertegenwoordigd: de Volkspartij Dongen (die van vier naar negen raadszetels ging) en de Dongense VVD en de PvdA (ieder drie raadszetels). Het CDA (vijf zetels) viel dit keer buiten de coalitieboot. Bea kreeg een goed gevulde portefeuille, waarvan alles wat met wonen te maken heeft de kern vormt. Met dat terrein is zij door haar werk in Tilburg zeer vertrouwd geraakt; zij gaf daar onder meer in de Vogeltjesbuurt, een van de ‘slechtste’ stadswijken, leiding aan een groot herstructureringsproject.

Samen kansen pakken

Bea is tevreden over de samenwerking met de andere collegepartijen. ‘Dat loopt goed. Het motto van ons collegeprogramma is ‘Samen kansen pakken’. Het was wel even slikken toen onlangs duidelijk werd dat we dit jaar 650.000 euro extra moeten bezuinigen (op een begroting van 40 miljoen). Maar we hebben dat samen goed opgepakt, daar komen we wel uit.’ Lof is er ook voor de driekoppige PvdA-fractie - behalve Eline van Boxtel-Pullens (28) zijn dat Maurice IJpelaar (42) en Tonny Dijck (48) - , die zij typeert als ‘energiek, enthousiast en betrokken’. Precies de indruk die zij zelf tijdens het gesprek ook maakt.

Frisse linkse wind

In de verkiezingscampagne beloofde de PvdA dat er in Dongen een ‘frisse linkse wind’ zou gaan waaien. Wat merken de Dongenaren daar concreet van? ‘Ik wil de sociale woningvoorraad in onze gemeente op peil houden. Hetzelfde geldt voor het peuterspeelzaalwerk en het leerlingenvervoer, voorzieningen die onder druk staan en die met name voor mensen met een kleine beurs belangrijk zijn. Verder wil ik een integraal Kindcentrum realiseren in de kern Dongense Vaart, met alle voorzieningen die daarbij horen. Aan bezuinigingen valt soms niet te ontkomen, maar we moeten wel oppassen dat die niet worden verkocht onder het mom van ‘zelfredzaamheid’. Hoewel ik de decentralisaties zelf niet in portefeuille heb, zal ik erop letten dat ook die zo sociaal mogelijk worden ingevuld.’ Mijn veronderstelling dat het er in de Dongense politiek gemoedelijk en dorps aan toe gaat, nuanceert ze: ‘Gemoedelijk zeker, dorps ook wel,  maar vergis je niet: transities zijn transities, jeugdzorg is jeugdzorg, daarbij maakt het weinig uit of je een grote of een kleine gemeente bent. De problemen worden er niet minder door. Gelukkig werken we als ‘Hart van Brabant’ heel goed samen met Tilburg en een aantal andere gemeenten.’
Als ik vraag wie ze in de PvdA een inspirerend voorbeeld vindt, noemt ze twee Tilburgse oud-wethouders die nu burgemeester zijn: Marieke Moorman (Bernheze) en Jan Hamming (Heusden). ‘Marieke omdat ze altijd van alles zo goed op de hoogte is en zich niet gek laat maken, Jan vanwege zijn erop-af-houding: hij springt op de fiets om te gaan kijken hoe het precies zit.’ Zelf gaat Bea er ook graag op uit. ‘Als ik een dag binnen heb gezeten, heb ik het idee dat ik het niet goed gedaan heb. Nu ik een beetje ingewerkt ben, ga ik bijvoorbeeld stage lopen bij het jongerenwerk, de woningcorporatie en op een basisschool. En in een gemeenschap als Dongen heb je natuurlijk ook veel te maken met verenigingen. Bereikbaar en aanspreekbaar zijn, dat is wat ik wil.’ Schuilt er - na het wethouderschap -  in haar misschien een burgemeester? Ik blijk er niet ver naast te zitten. ‘Op mijn achtste wilde ik al graag burgemeester worden’, bekent ze. ‘Dat heb ik nog niet losgelaten. Maar ik zou op termijn ook wel iets willen doen in de woningcorporatiewereld. In ieder geval wil ik vasthouden aan mijn rode draad: je vooral inzetten voor mensen die het moeilijk hebben. Mijn werk is nu niet meer in het grote Tilburg, maar hier om de hoek. De stad mis ik soms wel, maar ik zou er nooit willen wonen. Ik ben echt iemand van het dorp.’ 

Bea van Beers
Geboren op 15 maart 1984 te Breda
Opleiding en studie: St. Oelbert gymnasium Oosterhout (1996-2003), sociale geografie Universiteit  Utrecht (2003-2009)
Werk:
o.a. projectmanager vastgoedontwikkeling gemeente Tilburg (2007-2008), wijkmanager gemeente Tilburg in enkele wijken in zuid-oost (2008-2014
Politiek:  raadslid in Dongen (2006-2010), afdelingssecretaris (2010-2014), medeauteur verkiezingsprogramma, wethouder (o.a. leefbaarheid, inwonerparticipatie, onderwijs en educatie, jeugd- en jongerenbeleid, milieu, ruimtelijk beleid en woningbeleid, sinds april 2014)
Overig:
Oprichter/voorzitter IRIS wereldvrouwengroep Dongen (2011-2013), lid HartmansNetwerk (op het openbaar bestuur gericht netwerk van 21 young professionals, sinds 2012)
Twitter:
@BeavanBeers

TEKST EN FOTO: JAN DE ROOS

Uit publicatie Lokaal Bestuur, Jaargang 38 nr. 9 September 2014
Reageer