Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

3 D's: Drenthe, Duits, Domela

Jacqueline Kalk

 

Foto: Ferdinand Domela Nieuwenhuis (1846-1919), socialist en strijder tegen onrecht. Voor de Friese landarbeiders was hij 'ús ferlosser'. Uit De dageraad der volksbevrijding (1902) van W.H. Vliegen

Op 18 maart zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten en waterschappen. Door de electorale verhoudingen zijn deze verkiezingen belangrijker dan ooit. De hoofdrolspelers realiseren zich dat. Niet voor niets kondigde Rutte al heel vroeg aan dat hij actief de boer op zou gaan om zijn act op zoveel mogelijk plaatsen en voor zoveel mogelijk camera’s te laten zien. En dan gaat het hem niet alleen om de stemmen in Gelderland of voor het waterschap Hollandse Delta. Nee, het gaat hem om zoveel mogelijk zetels in de Eerste Kamer, want die krijgt een steeds belangrijkere rol in de politieke verhoudingen in Nederland. De Eerste Kamer is meer dan alleen een arena waar wetten worden goedgekeurd of verworpen.
Deze focus op de Eerste Kamer gaat ten koste van de aandacht voor de provinciale politiek en al helemaal voor de waterschappen. Dat is jammer, want die provinciale politiek is soms verrassender en belangrijker dan je op het eerste gezicht zou zeggen. Denk bijvoorbeeld aan het energievraagstuk: op landelijk niveau wordt bepaald hoeveel stroom er via windenergie opgewekt moet worden, maar de provincie bepaalt waar de windmolens komen te staan.  En je kunt als gemeente wel een aantrekkelijk gebied willen zijn met veel mogelijkheden voor recreatie en toerisme, maar als de provincie de deur opent voor varkensflats bij jou in de omgeving, dan blijven de toeristen natuurlijk weg. En denk eens aan de regionale arbeidsmarkt. Met alle respect voor de lokale overheid, maar als je echt werk wilt maken van arbeidsmarktbeleid, met kans op nieuwe banen, dan heb je elkaar nodig. Niet alleen de buurgemeenten maar ook het onderwijs, bedrijfsleven, werknemersorganisaties, werkgeversorganisaties en de provincie.

De PvdA is als enige partij in in staat haar woorden om te zetten in daden

Het concretiseren van je politieke doelen op het niveau van provincie of waterschap is lastiger dan landelijk of lokaal. Dat is ook logisch. De provincie en het waterschap zijn in de bestuurlijke organisatie van Nederland tussenlagen en niet in alle regio's belangrijk voor de identiteit van de inwoners. Veel van de verkiezingsprogramma’s zijn vlak of gaan uit van algemeenheden. Het CDA wil een goed rentmeester zijn van de landschappelijke kwaliteit, de ChristenUnie wil landbouwverkeer mogelijk maken op provinciale wegen, de VVD wil minder regels voor het buitengebied en de Partij voor de Dieren wil geen intensieve veehouderij. Standpunten die niemand zullen verbazen. Het zou vreemd zijn als politieke partijen in de ene provincie heel andere standpunten verkondigen dan in de andere. De kiezer stelt het immers op prijs als politici een beetje consequent zijn. We hebben ook gedeelde ambities, alle partijen in de grensgebieden willen grensoverschrijdende arbeid. Maar alleen de PvdA in Drenthe en Limburg concretiseren dit met een belangrijke voorwaarde: op basisscholen leren ze weer Duits! Hieruit blijkt maar weer dat de PvdA als enige partij in staat is haar woorden om te zetten in daden. En daarom is het verschrikkelijk belangrijk voor het land, de provincie, het waterschap en de PvdA om sterk te blijven in het rode noorden. Ons laatste bolwerk als je kijkt naar de kleurenkaartjes van de uitslagen in 2011 en 2014, de vorige Statenverkiezing en de laatste lokale verkiezingen.
Het noorden moet het rode bolwerk van de partij blijven. We zijn in 2014 onze koppositie in de grote steden kwijt geraakt. Laten we zorgen dat dit niet gebeurt in de kop van ons land, waar onze partij zijn wortels heeft met mensen zoals Pieter Jelles Troelstra en Domela Nieuwenhuis.

Uit publicatie Lokaal Bestuur, Jaargang 39 nr. 1 Maart 2015
Reageer

Gerelateerde artikelen:

Leonie Wildeman

Verlies en veerkracht op uitslagenavond

Lees artikel

Jacqueline Kalk

Hard, hard, hard...

Lees artikel

Jan de Roos en Leonie Wildeman

Lijsttrekkers: Na de dreun strijdbaar voorwaarts!

Lees artikel

Verder in deze uitgave van Lokaal Bestuur
Jaargang 39 nummer 1 maart 2015:

Lees deze artikelen in Lokaal Bestuur:

download pdf word nu abonnee