Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

*Wordt verplaatst naar een later moment* - Netwerkbijeenkomst Regionale Energie Strategie


*** Let op: vanwege de ontwikkelingen rondom het coronavirus en de maatregelen op verspreiding te voorkomen, zijn we genoodzaakt de netwerkbijeenkomst voor Statenleden over de RES te verplaatsen naar een later moment. Zodra de nieuwe datum bekend is, ontvangen jullie een uitnodiging. ***

Het drastisch verminderen van de CO2-uitstoot in 2030 en het bereiken van energieneutraliteit in 2050 zijn belangrijke doelen uit het Klimaatakkoord. Om deze doelen te bereiken onderzoeken de 30 energieregio's in Nederland - waarbinnen provincies, gemeenten, inwoners, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties samenwerken - onder andere waar en hoe het beste duurzame energie kan worden opgewekt, welke warmtebronnen er voorhanden zijn om wijken en gebouwen van het gas as te halen en wat de benodigde opslag- en energieinfrastructuur is. Antwoorden op deze vragen worden beschreven in de Regionale Energie Strategie (RES), die gemeenten, provincies en waterschappen uiteindelijk vastleggen in het omgevingsbeleid. Op 1 juni 2020 moeten de energieregio's een concept-RES af hebben. Een omvangrijk proces. 

Tijdens deze netwerkbijeenkomst voor Statenleden gaan we met elkaar en met experts in gesprek over de RES. Wat komt er voor Statenleden allemaal kijken bij de RES, welke kansen biedt de RES en welke politieke keuzes vallen er te maken? Natuurlijk is er ook genoeg ruimte om ervaringen uit te wisselen en met elkaar in gesprek te gaan. Hoe ver zijn de verschillende provincies en waar loopt iedereen tegenaan? Het precieze programma maken we nog bekend, maar het belooft een nuttige bijeenkomst te worden! Ook waterschappers, raadsleden en wethouders zijn van harte welkom bij deze bijeenkomst.