Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

*Wordt verplaatst naar een later moment* - Netwerk waterschappers: belastingen en bodemdaling in veenweidegebieden


*** Let op: vanwege de ontwikkelingen rondom het coronavirus en de maatregelen op verspreiding te voorkomen, zijn we genoodzaakt de netwerkbijeenkomst waterschappers te verplaatsen naar een later moment. Zodra de nieuwe datum bekend is, ontvangen jullie een uitnodiging. ***

De gevolgen van bodemdaling in veenweidegebieden zijn bekend: grond is niet langer geschikt voor landbouw en door veenoxidatie komt veel CO2 vrij. Tijdens deze netwerkbijeenkomst komen we bijeen om kennis op dit dossier uit te wisselen: hoe wordt dit probleem in jouw waterschap/provincie aangepakt? Wat zijn mogelijke oplossingen en successen? Douwe Hoogland (Gedeputeerde Friesland) verzorgt een inleiding over de Friese aanpak.

We starten de bijeenkomst met een vervolg op het gesprek over de hervorming van het belastingstelsel van het waterschap. Na een korte update over de laatste stand van zaken, kijken we of we kunnen komen tot een gezamenlijke PvdA-inzet in relatie tot de hervorming. Welke punten willen wij borgen, realiseren?

De netwerkbijeenkomst vindt plaats op vrijdagavond 27 maart van 17:00 uur tot 21:00 uur in de nieuwe opzet zoals we die in het najaar hebben afgesproken. Je kunt je aanmelden voor een van beide onderwerpen of voor de gehele bijeenkomst. Aanmelden kan onderaan deze pagina.

Programma:

 • 17:00 uur – Inloop met koffie en thee
 • 17:15 uur – Hervorming van het belastingstelsel
  • Stand van zaken
  • Standpuntbepaling
 • 18:30 uur – Pauze met soep en belegde broodjes
 • 19:00 uur – Bodemdaling in veenweidegebieden
  • Inleiding door Douwe Hoogland
  • Rondetafelgesprek: hoe staat het er voor met de aanpak in de verschillende waterschappen en provincies? Wat zijn best practices?
 • 21:00 uur – Afsluiting.

2020 (11)