Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

Werkconferentie 'De Groninger Aanpak': hoe verder met de Participatiewet?


Onlangs verscheen de eindevaluatie van de Participatiewet. Uit de evaluatie blijkt dat de doelstellingen van de Wet nauwelijks zijn behaald. De invoering van de Participatiewet heeft nauwelijks geleid tot verhoging van de baankansen, zoals beoogd met de wet. Voor de grootste groep, de klassieke bijstandsgerechtigden, is er amper een verschil. Voor mensen die het recht op toegang tot de sociale werkvoorziening verloren, daalde de kans op werk. Voor jonggehandicapten met arbeidsvermogen stegen de baankansen. Hun inkomenspositie verslechterde echter en het gaat vaker om tijdelijk werk.

Zeker voor onze partij is de uitkomst van de evaluatie erg onbevredigend omdat we mede aan de basis hebben gestaan van de ontwikkeling van deze wet en werk, werk en nog eens werk in ons DNA zit. Ondanks de teleurstellende effecten van de Participatiewet zien we wel goede voorbeelden in het land. Zo ook in Groningen waar naast een regionale aanpak ook fors is geïnvesteerd in nieuwe vormen van werkgelegenheid door de basisbanen. Tijdens deze werkconferentie georganiseerd door de Wiardi Beckman Stichting en het Centrum voor Lokaal Bestuur laten we ons inspireren door de Groninger aanpak en bespreken we de vraag hoe verder moet met de Participatiewet.

Programma

 • 09:30 uur - Inloop
 • 10:00 uur - Opening
 • 10:10 uur - De Groninger Aanpak, door wethouder Carine Bloemhoff
 • 10:30 uur - De evatualtie van de Participatiewet: bouwstenen voor de toekomst, door het SCP
 • 11:00 uur - Pauze
 • 11:10 uur - Workshops
  • 1. De basisbaan
  • 2. Regionaal plan voor werk
  • 3. Hoe verder met de Participtiewet/SW-infrastructuur
 • 12:15 uur - Wrap up
 • 12:45 uur - Lunch en rondleiding door Bie de Buuv

 

 

Aanmelden voor deze bijeenkomst