Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

Werkatelier: een arbeidsmarkt voor iedereen!


In 2015 is de Participatiewet ingevoerd. Het doel van de wet is meer mensen met een arbeidshandicap aan een baan te helpen bij een ‘gewone’ werkgever. Daarom is er afgesproken dat er voor deze groep garantiebanen zouden komen.

Eind 2018 hebben we de tussenbalans opgemaakt. De werkgroep arbeidsmarkt van de WBS, Tweede Kamerlid Gijs van Dijk, het partijbureau en het CLB hebben zich over dit vraagstuk gebogen en zijn met vele leden in gesprek gegaan hoe de wet beter kan. Als PvdA willen we dat mensen met een arbeidsbeperking volledig en midden in de samenleving mee kunnen doen. daarvoor zijn verdere stappen nodig. Extra investeren, meer budget is nodig. De bezuinigingen op de participatiewet waren te fors. Voor betere arbeidsmarktkansen is er meer geld nodig voor begeleiding van en ondersteuning van mensen met een arbeidsbeperking. En de uitvoering zal eenvoudiger moeten, zowel voor werkzoekenden als voor ondernemingen.

Hiervoor zijn voorstellen opgeschreven. Deze zijn:

  1. Voorkom tussen ‘wal en schip’ en ontbureaucratiseer de uitvoering
  2. Extra inzet voor jongeren
  3. Tijd voor echt aandacht
  4. Levenslange ondersteuning
  5. Versterk de regionale infrastructuur en samenwerking
  6. Zorg voor duurzaam en eerlijk werk
  7. Erken en faciliteer sociale firma’s

Deze voorstellen staan centraal op het werkatelier. Natuurlijk met de vraag: hoe maken we als lokale overheid nu toch eindelijk eens echt werk met de garantiebanen. Waarom realiseert het bedrijfsleven deze wel en wij niet?