Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

Werkatelier: een arbeidsmarkt voor iedereen!

Notitie_een_arbeidsmarkt_voor_iedereen.pdf downloaden

Hoe maken we als lokale overheid nu eindelijk eens echt werk met garantiebanen? Die vraag staat centraal tijdens het werkatelier op zaterdag 21 september 2019.

In 2015 is de Participatiewet ingevoerd. Het doel van de wet is meer mensen met een arbeidshandicap aan een baan te helpen bij een gewone werkgever. Eind 2018 hebben we met een grote groep partijgenoten de balans opgemaakt. Wat kan er beter? Hoe gaan we dit uitvoeren? In bovenstaande notitie zijn de conclusies te lezen.

Ton Heerts (oud-voorzitter FNV) trapt de dag af door de context van de Participatiewet te schetsen: hoe verhoudt de wet zich tot het onderwijs? En welke invloed hebben arbeidsmigratie en robotisering op de garantiebanen? Peter Wiechmann (bestuurder FNV overheid) gaat vervolgens in op de waarde van werk: zowel voor de samenleving als het individu. Desiree Curfs (directeur Stroomopwaarts MVS) vertelt meer over de praktijk bij sociale werkplaatsen. Gijs van Dijk (Tweede Kamerlid) sluit het ochtendgedeelte af.

Na de lunch gaan we in kleinere groepen uiteen. Tijdens verschillende workshopsduiken we de diepte in. Richard Moti (wethouder in Rotterdam) vertelt hoe je goede banen creëert. Peter Wiechmann (bestuurder FNV overheid) en Bert Otten (senior adviseur Radar Advies) bespreken het belang van goede arbeidsvoorwaarden. Klara Boonstra (directeur WBS) gaat in op het arbeidsrecht voor sociale werkvoorzieningen.

Programma (onder voorbehoud):

  • 9:30 uur – inloop met koffiedag_van_de_wmo.jpg
  • 10:00 uur – Ton Heerts
  • 10:45 uur – Peter Wiechmann
  • 11:30 uur – Desirée Curfs
  • 12:15 uur – reflectie door Gijs van Dijk
  • 12:30 uur – lunch
  • 13:15 uur – eerste workshopronde
  • 14:30 uur – tweede workshopronde
  • 15:45 uur – afronding en opbrengstverzameling

Aanmelden voor deze bijeenkomst