Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

Voedselzekerheid: landbouw in harmonie met mens, dier, natuur en klimaat

  • Zaterdag 28 maart 2020
  • 11.00 – 14.00
  • Noord-Brabant (precieze locatie volgt)

Van oudsher staat het thema voedselzekerheid niet heel hoog op de sociaal-democratische agenda. Ja, je had ooit Mansholt, maar sinds zijn omvangrijke plan-Mansholt in werking trad hebben we voedsel in overvloed en kunnen nagenoeg alle Nederlanders zich drie maaltijden per dag veroorloven. Gelukkig lijkt het er niet op dat die voedselzekerheid in Nederland de komende jaren in het geding komt.

Maar er is wel degelijk reden tot zorg. De grenzen van de landbouw zijn al even bereikt en ons voornamelijk op dierlijke eiwitten gebaseerde eetpatroon is op de lange termijn niet houdbaar. Om tot een gedegen en sociaal-democratische visie te komen heeft het CLB een werkgroep voedselzekerheid in het leven geroepen en een position paper geschreven. Daarin vertalen we de oude principes van Mansholt naar de 21ste eeuw. 

De derde bijeenkomst heeft als thema Landbouw in harmonie met mens, dier, natuur en klimaat. Centraal tijdens deze bijeenkomst staat hoe we snel richting een duurzame landbouw moeten gaan. De landbouw is over dertig jaar in harmonie met mens en natuur, stoot nauwelijks nog broeikasgassen uit en is diervriendelijk. We streven naar een landbouw die zuinig omgaat met grondstoffen en hulpmiddelen en maximaal gebruik maakt van ecologische principes en biologische kennis en waar de overgebleven boeren een fatsoenlijk inkomen hebben. Hoe komen we daar en welke dilemma’s dienen we te beslechten?

Tijdens vijf bijeenkomsten op locatie door het hele land heen komen de verschillende dilemma's rond het thema voedselzekerheid aan de orde en werken we de hernieuwde principes van Mansholt uit. Samen met burgers, boeren, natuurorganisaties en andere geïnteresseerde doen we inspiratie op voor een nieuw verhaal. De bijeenkomsten vinden plaats op:

Aanmelden voor deze bijeenkomst