Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

Studieconferentie Sociaal Economische Gezondheidsverschillen

Uitnodiging_2de_studieconferentie_gezondheidsverschillen_19_mei.pdf downloaden

De zorgnetwerken van GroenLinks en de PvdA hebben op 1 december 2018 een gezamenlijke studieconferentie georganiseerd over de Sociaal Economische Gezondheidsverschillen (SEGV) in ons land. Dit was een eerste bijeenkomst over dit onderwerp die vooral tot doel had de problematiek vanuit een gezamenlijk perspectief te onderzoeken en mogelijke oplossingsrichtingen te verkennen.

Op zondag 19 mei wordt een vervolgdag georganiseerd, waarbij we een verdiepingsslag gaan maken. Wij werken uit wat op het middenniveau in de samenleving gedaan kan worden om SEGV te voorkomen of de gevolgen voor mensen die hier de dupe van zijn te verminderen. We denken daarbij aan het niveau van gemeente-politiek, inrichting van de leefomgeving, arbeidsmarktbeleid, vakbeweging, onderwijs en lokale gezondheidzorg.

We nodigen voor deze tweede studieconferentie mensen uit met een beleids/management verantwoordelijkheid in dit maatschappelijk middenveld. Mensen die vanuit hun eigen positie en verantwoordelijkheid nadenken over te nemen maatregelen en over wat nodig is om deze ook daadwerkelijk te realiseren.

Programma:
Tijdens deze conferentie stellen we in twee discussierondes drie vragen centraal:
- Wat kun jij vanuit jouw positie doen om de gezondheidsverschillen te verkleinen?
- Wie of wat (andere maatschappelijke organisaties; landelijke politiek; decentrale politiek) heb je daarbij nodig?
- Wat is een goede vervolgactie voor dit initiatief?
Je krijgt voorafgaand aan 19 mei nog een voorbereidende notitie toegestuurd.

De bijeenkomst vindt plaats in het partijkantoor van GroenLinks, Oudegracht 312 in Utrecht.

  • 10.00 uur Inloop
  • 10.30 uur Aanvang programma
  • 15.00 uur Afsluiting

Voor een lunch wordt gezorgd.

Deelname aan de studieconferentie is gratis. Wel wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de lunch. Neem hiervoor svp contant geld mee.

Aanmelden:
Aanmelden voor de bijeenkomst kan via deze link. Voor vragen kun je mailen naar zorgnetwerk@groenlinks.nl