Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

Raadsledenvakschool wonen


Nederland kent een lange traditie als het om volkshuisvesting gaat. Vanaf de jaren negentig werd er echter steeds meer getornd aan het volkshuisvestingsbeleid, terwijl het ideaal van eigenwoningbezit zowel door links als rechts werd omarmd. Nu staat het onderwerp volkshuisvesting al helemaal laag op de politieke agenda van het kabinet. Huizenprijzen gaan over de kop en huurprijzen stijgen: er is een groot tekort aan betaalbare (huur)woningen. Daardoor wonen veel mensen te duur, te klein of met een tijdelijk contract. Tegelijkertijd worden corporaties onder druk gezet door de verhuurdersheffing. De woningmarkt wordt steeds meer de speler die het onderscheid maakt tussen de 'haves' en de 'have-nots'. Kortom, er gaat veel mis op de huidige woningmarkt en een progressief volkshuisvestingsbeleid kunnen we van dit kabinet niet verwachten. Maar er is ook reden tot optimisme. Daarom staat de raadsledenvakschool op zaterdag 21 maart in het teken van wonen.

Programma (onder voorbehoud):

 • 09:30 uur Inloop met koffie & thee
 • 10:00 uur Opening en welkom
 • 10:00 uur interactieve masterclass 'Volkshuisvesting en de woningmarkt' met Henk Nijboer en Cody Hochstenbach
 • 12:00 uur Lunch
 • 12:45 uur Workshopronde 1
 • 14:00 uur Koffiepauze
 • 14:15 uur Workshopronde 2
 • 15:30 uur Afsluiting

Workshops

 • Het vergunningenstelsel en bescherming van de huurder - Schimmel op de muren, verboden bemiddelingskosten en loshangende elektriciteitsdraden: gevaarlijke omstandigheden waar menig student mee te maken krijgt. Maar vaak durft een huurder niets te zeggen. Kamers zijn schaars en studenten zijn er genoeg. Hoe zorg je er voor dat kamerhuurders beter in hun recht staan? Roeland van der Schaaf (wethouder Groningen) voerde een vergunningensysteem in voor de verhuur van kamers. Hoe dat werkt? Daar vertelt hij alles over in deze workshop! 
 • De woonvisie als instrument: sturen op het woonbeleid en prestatieafspraken - Gemeenten hebben een sturende rol in het woonbeleid, met de woonvisie als belangrijk instrument met betrekking tot kwantiteit, kwaliteit, locaties, woonruimteverdeling, doelgroepen en de rol van woningcorporaties. Bovendien is het de basis voor de prestatieafspraken tussen gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties. Onder leiding van Yusuf Celik (fractievoorzitter Tilburg) gaan we over de woonvisie en prestatieafspraken in gesprek met Karin Schederhof (wethouder Delft) en Egbert de Vries (directeur Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties). 
 • Inclusief wonen - Kapitaalkrachtige beleggers kopen goedkope en middeldure huurwoningen op, om tegen hoge prijs te verhuren (het zogenaamde 'buy to let') en ook in de aankoop van gronden hebben ze vaak een dikke vinger in de pap. Starters en middeninkomens krijgen zo geen eerlijke kans op de woningmarkt en het komt de inclusiviteit van gemeenten niet ten goede. Welke instrumenten heb je als raadslid om hier iets aan te doen en welke rol spreelt grondpolitiek? Daar vertellen Yasin Torunoglu (wethouder Eindhoven) en Arnout van den Bosch (raadslid Amstelveen) meer over.
 • Wonen en leefbaarheid in krimpgebieden - Waar de bevolking in de Randstad toeneemt en er sprake is van verdringing op de woningmarkt, hebben andere delen van het land juist te maken met krimp en leegstand. Hoe zorg je er al gemeente in een krimpregio voor dat de voorzieningen op peil blijven en de woningvoorraad vitaal blijft? En welke partners kan je hierbij betrekken? Marianne Besselink (burgemeester Bronckhorst) neemt jullie hierin mee. 
 • Aan de slag in de raad - De woningmarkt is complex en de wooncrisis is niet zomaar op te lossen. Maar gelukkig heb je als raadslid verschillende lokale instrumenten om een vinger in de pap te houden. Welke instrumenten je allemaal hebt en hoe je deze kan inzetten komt aan bod tijdens deze workshop met Sofie Kuilman (medewerker CLB).  

Aanmelden voor deze bijeenkomst