Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

Raadsledenvakschool


raadsledenvakschool.jpgHet klimaatakkoord en de energietransitie: je kan er niet omheen. De thema’s domineren de Haagse agenda en de media, ook tijdens de laatste verkiezingen. En binnenkort ook de agenda in je eigen gemeente. Voor 2021 moet elke gemeente weten hoe je van het gas af gaat. Geen eenvoudige opgave, wel noodzakelijk. Daarom staat de raadsledenvakschool op zaterdag 11 mei in het teken van verduurzaming.

diederik_samsom.jpgDiederik Samsom trapt de dag af met een optimistisch verhaal. Het staat buiten kijf dat de omslag naar een duurzame energievoorziening er gaat komen. Nog even en duurzaam opgewekte wind- en zonne-energie zijn goedkoper dan de vuile kolencentrales. Maar dat neemt niet weg dat we voor een enorme opgave staan. Diederik neemt ons mee in wat de rol van de gemeenteraad hierin is. In de middag is er genoeg ruimte om met elkaar de diepte in de duiken tijdens de workshops.

Programma (onder voorbehoud):

 • 10:00 uur Inloop met koffie & thee
 • Opening en welkom
 • 10:30 uur interactieve masterclass Energietransitie met Diederik Samsom
 • 12:15 uur Lunch
 • 13.00 uur Workshopronde 1
 • 14:00 uur Koffiepauze
 • 14:15 uur Workshopronde 2

Workshops:

 • Van het gas af - Technisch en financieel kan het, maar zolang bewoners het niet zien zitten gaat ‘van het gas af’ niet lukken. Hoe creëer je draagvlak in de wijken, wat is de rol van de gemeente in de energietransitie en hoe ga je om met snelle technologische ontwikkelingen? Nicole de Koning (TNO) neemt ons mee in deze vragen.
 • De Omgevingswet – De Omgevingswet is de grootste hervorming van wet- en regelgeving ooit. Ook voor de gemeente verandert het nodige. Wat houdt de Omgevingswet in? Hoe stel je een goede omgevingsvisie op met een rode tint? Willem Heesen (adviseur ruimtelijke ontwikkeling bij Land-id) en Jeroen Niemans (Hiemstra en De Vries) geven hier antwoord op.
 • Laaghangend fruit/snelle energiewinst – Een energiecoach voor minima, waardoor de energierekening met wel €300,- per jaar naar beneden gaat. Of energiebesparende maatregelen meenemen in het meerjaren onderhoudsplan van een buurt. Slechts twee voorbeelden van laaghangend fruit om snelle energiewinst te behalen. Hoe zorg je er voor dat het laaghangende fruit ook daadwerkelijk geplukt wordt? Lobke Zandstra (algemeen bestuurslid van het Hoogheemraadschap van Delfland) en Anne Janssen (wethouder Wageningen) vertellen ons hier alles over.
 • Klimaatadaptatie – Klimaatverandering, niemand kan er meer omheen. Daarom is klimaatadaptatie van groot belang. In 2020 moeten klimaatbestendig en waterrobuust inrichten van de openbare ruimte onderdeel van beleid en handelen zijn. Maar veel gemeenten worstelen hiermee. Hoe kan jij in jouw gemeente slagvaardig aan de slag met klimaatadaptatie? Ben de Reu (gedeputeerde Zeeland en bestuurslid van het IPO) kan hier alles over vertellen. 
 • De Regionale Energiestrategie (RES) en burgerparticipatieJeroen Rooijakkers (wethouder van Veldhoven en lid van de gesprekstafel duurzaaheid in de metropoolregio Eindhoven) gaat aan de slag met het bestuurlijke proces van de totstandkoming van de RES en burgerparticipatie. Hoe creëer je draagvlak en kom je samen tot een zo goed mogelijk resultaat in de regio? 

Het wordt dus weer een dag die je eigenlijk niet mag missen. En ook niet hoeft te missen. Inschrijven kan hieronder. In samenwerking met het Centrum voor Lokaal Bestuur stelde ons Kamerlid William Moorlag Naar een sociaal en duurzaam Nederland op. Deze notitie kan als leidraad dienen voor sociaal-democratisch klimaatbeleid in jouw gemeente.

Aanmelden voor deze bijeenkomst

FunctieVoorkeur workshop ronde 1Voorkeur workshop ronde 2