Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

Masterclass jeugdzorg

  • Zaterdag 2 februari 2019
  • 10.00 – 17.00
  • De Observant, Stadhuisplein 7, Amersfoort

Als PvdA’er kom je op voor kwetsbare kinderen. We stellen hun problemen (en niet de bureaucratie centraal) om te komen tot politiek maatwerk. Misschien dat juist daarom de problemen in de jeugdzorg ons ook zo aan het hart gaan. Door de groeiende tekorten en wachtlijsten dreigen kinderen en jongeren in de kou te komen staan. En de oplossing daarvoor is met dit kabinet en de opstelling van de minister niet zo maar gevonden. Maar wat kunnen we dan wel?

Vanuit die vraagstelling organiseert het Centrum voor Lokaal Bestuur op zaterdag 2 februari in de Observant in Amersfoort een besloten masterclass over de uitdagingen van en de oplossingen in de jeugdzorg voor een select gezelschap van maximaal 40 raadsleden en wethouders. 

Samen met wetenschappers en jeugdhulpprofessionals gaan we 2 februari de diepte in. De knelpunten én de best practices staan in de ochtend centraal. Het Nederlands Jeugdinstituut, lector jeugdzorg aan de Hogeschool Leiden Peer van der Helm en voorzitter van Jeugdzorg Nederland Hans Spigt gaan ieder vanuit hun perspectief met ons in gesprek. In de middag werken we samen met wethouders Marleen DamenWouter Struijk en Theo Maas (e.a.) de vele dilemma’s uit en gaan we op zoek naar oplossingen die passen bij ieders specifieke lokale omstandigheden. Dat zal concrete ideeën opleveren, die PvdA-raadsleden en wethouders jeugdzorg door heel het land kunnen gebruiken.

Programma (onder voorbehoud)
10:00 – 12:00 Plenair gedeelte met masterclasses van het Nederlands Jeugdinstituut, Peer van der Helm & Hans Spigt
12:00 – 12:45 Lunch
12:45 – 14:15 Deelsessieronde 1: 1. Oplopende tekorten of wachtlijsten?
                                                      2. Toenemende hulpvraag, verwijzen huisartsen te snel door
                                                     3. Transformatie van zware naar lichte zorg maar moeizaam op gang
                                                    4. Het krachtenveld tussen raad, college en regio
14:30 – 16:00 Deelsessieronde 2 
16:00 - 17:00 Afsluiting en borrel