Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

De waarde van werk: bestaanszekerheid voor iedereen

Notitie_een_arbeidsmarkt_voor_iedereen.pdf downloaden

dag_van_de_wmo.jpg

21 september staat werk centraal: wat is de waarde van werk? Hoe verbeteren we de Participatiewet? Zijn de zeven voorstellen de goede? Is er een toekomst voor nieuw beschut of moeten de SW-bedrijven van weleer worden hersteld? En hoe zorgen we ervoor dat de mbo’ers die nu allemaal aan het werk zijn bij een volgende crisis niet weer de eersten zijn die aan de kant worden gezet? Voor elke PvdA-politicus onderwerpen waarop we van betekenis willen zijn. Niet voor niets zijn wij de Partij van de ARBEID.

ton_heerts.jpg

’s Ochtends schetst Ton Heerts (voorzitter MBO-raad en oud voorzitter FNV) de context van de Participatiewet. Waarom is de wet ook al weer ingevoerd? Wat zijn de resultaten? Speciale aandacht is er voor de relatie tussen onderwijs en werk. Hoe ziet die eruit op de verschillende niveaus? Waar gaat het nu mis? Wat moeten we veranderen?

Daarna gaat Peter Wiechmann (FNV Overheid) met ons in op de waarde van werk voor de samenleving en de waarde van werk voor het individu. Waarom is het belangrijk dat mensen werk hebben? En wat betekent het voor iemand om werkeloos te zijn? Desiree Curfs (directeur Stroomopwaarts MVS) vertelt over de praktijk bij sociale werkbedrijven. Wat is er voor deze bedrijven veranderd? En wat betekent de nieuwe situatie voor de werknemers?

In de middag staan er vier workshops op het programma die de relatie met de praktijk leggen. De centrale vraag voor alle workshops is: hoe komen we tot de bouwstenen voor een succesvolle regionale aanpak?

Gijs van Dijk zal de dag afsluiten met de verzameling van deze bouwstenen voor een regionale aanpak, een schets van het vervolg op deze dag en de ondersteuningsmogelijkheden voor jullie vanuit de expertisegroep. 

Het programma:

  • 10:00 uur – Inloop met koffie en thee
  • 10:30 uur – Ochtendprogramma met Ton Heerts, Peter Wiechmann en Desiree Curfs
  • 12:15 uur – Lunch
  • 13:15 uur – workshops (twee rondes)
  • 15:45 uur – Reflectie door Gijs van Dijk: hoe gaan we verder?

Deze miniconferentie is bedoeld voor raadsleden, wethouders, Statenleden, gedeputeerden, deskundigen, betrokkenen en geïnteresseerden. Je kunt je aanmelden via dit formulier. Neem ook iemand uit je eigen achterban mee met expertise op dit onderwerp!

We zien je graag op zaterdag 21 september in Utrecht.

 

Workshops:

1. “Zorg voor duurzaam en eerlijk werk” met Peter Wiechmann (FNV Overheid) en Bert Otten (werkgroep Arbeid WBS).

Er bestaat nog steeds geen CAO voor beschut werk. Veel (garantie)banen zijn slechts voor een korte duur. Duurzaam werk is juist zo belangrijk voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Hoe gaan we dit realiseren? En hoe zorgen we voor goede arbeidsvoorwaarden voor deze kwetsbare doelgroep? Wat kun je als gemeente doen? We gaan ook in op het opleiden van mensen met een beperking. Hoe zorgen we er voor dat deze groep goede scholing krijgt?

2. “Eens graniet, altijd graniet?” met Richard Moti (wethouder Rotterdam).

Er wordt weinig aandacht besteed om mensen die langdurig in de bijstand zitten aan een baan te helpen. Onterecht, vindt Richard Moti (wethouder Rotterdam). Juist deze groep heeft hulp nodig bij het (weer) vinden van een toegang tot de arbeidsmarkt. Tijd voor verandering dus, maar hoe brengt hij dit in Rotterdam in de praktijk? En wat kun je daarvan meenemen naar andere gemeenten?

3. “Hoe houd je mbo’ers bij een volgende crisis aan het werk oftewel leven lang leren ook voor mbo’ers?” met Arjan Kampman (wethouder Enschede).

Hoe zorgen we er voor dat ook mbo’ers zich naast hun werk blijven bijscholen en blijven ontwikkelen? Om te voorkomen dat mbo’ers in een veranderende arbeidsmarkt het eerste aan de kant staan. In de regio Enschede wordt hier volop aan gewerkt. Onder andere door de aansluiting van het mbo-onderwijs op de arbeidsmarkt te verbeteren en leven lang leren weer te introduceren. Is dit een van de sleutels voor een succesvolle regionale aanpak?

4. “Sociale firma’s en het maatschappelijk speelveld” met Desiree Curfs (directeur Stroomopwaarts MVS).

Het sociaal ondernemen in Nederland groeit. Bijna de helft van deze ondernemingen richt zich op de arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking. Hoe geven we sociale firma’s ruimte voor hun ontwikkeling? Hoe maak je afspraken met de verschillende partijen (sociale firma’s, gemeente, onderwijs, werkgevers en werknemers)? Desiree Curfs (directeur Stroomopwaarts MVS) is ervaringsdeskundige en deelt haar kennis graag.

 

Deze miniconferentie is bedoeld voor raadsleden, wethouders, Statenleden, gedeputeerden, deskundigen, betrokkenen en geïnteresseerden. Je kunt je aanmelden via dit formulier. Neem ook iemand uit je eigen achterban mee met expertise op dit onderwerp!

We zien je graag op zaterdag 21 september in Utrecht.