Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

De diepte in: jeugdzorg, inburgering en werk


Op vrijdag 24 januari organiseert het CLB drie verdiepende sessies voor wethouders. Samen met Kamerleden en experts gaan we het hebben over de jeugdzorg, de P-wet en de nieuwe Wet inburgering. Van 14.00 tot 16.00 uur komen we samen in Utrecht bij Seats2meet. Na afloop is er de mogelijkheid om onder het genot van een hapje en drankje nog even na te praten en ervaringen uit te wisselen. Onderstaand lees je meer over de sessies en kan je je opgeven. 

Sessie 1: jeugdzorg, hoe nu verder?


Oplopende wachtlijsten, jeugdzorgorganisaties die failliet dreigen te gaan en nauwelijks extra geld, maar wel weer nieuwe stelselwijzigingen van het kabinet. Het is niet niets wat je de laatste tijd als wethouder jeugdzorg voor de kiezen krijgt. Toch biedt deze onrustige periode ook kansen om veranderingen te realiseren en om sociaal-democratische waarden als goede en voor iedereen toegankelijke zorg lokaal beter neer te zetten.

Hoe doe je dat en waar kunnen we elkaar versterken? Wat zijn de lokale consequenties van de wijzigingen die eraan komen en wat onze reactie daarop is? Hierover gaan we graag met jullie in gesprek, onder leiding van Marianne Kock. Ook Tweede Kamerlid Attje Kuiken is aanwezig. Met haar bespreken we de actualiteit en vooral welk standpunt de PvdA in Den Haag moet innemen om de problemen te lijf te gaan en het kabinet wakker te schudden.

Sessie 2: de Participatiewet, evaluatie en vervolg

De Participatiewet voldoet niet aan de verwachtingen en moet fundamenteel op de schop. Die conclusie mogen we trekken uit de eindevaluatie van het SCP dat in november verscheen. Ondanks de economische groei is het nauwelijks gelukt om meer mensen uit de bijstand aan een baan te helpen. Voor mensen die voorheen terecht konden bij de sociale werkvoorziening is het perspectief op blijvend werk zelfs verminderd.

Staatssecretaris Tamara van Ark onderschrijft de belangrijkste conclusies en wil de problemen ferm aanpakken door het verplicht stellen van de dwingende tegenprestatie voor mensen in de bijstand. Een maatregel waarvan SCP-directeur Kim Putters stelt dat deze niet bijdraagt aan het vinden van werk. De maatregel is een blijk van wantrouwen richting een kwetsbare groep mensen, die voortkomt uit de stigmatiserende en ideologische misvatting dat bijstandsgerechtigden niet willen werken. Niet willen werken is niet aan de orde, nog niet kunnen werken wel.

Tijdens deze bijeenkomst met Bert Otten bespreken we deze evaluatie en kijken we hoe het nu verder moet. Wat kunnen we lokaal betekenen? Welke gevolgen heeft het dwingend verplicht stellen van de tegenprestatie en hoe gaan we daarmee om? 

Sessie 3: de nieuwe Wet inburgering

De gemeenten krijgen er een nieuwe verantwoordelijkheid bij: het inburgeringsbeleid. En dat betekent dat de lokale overheid keuzes kan maken hoe zij hier invulling aan geeft en dat jij kunt bijdragen aan een goede integratie gebaseerd op onze sociaaldemocratische waarden.  

De nieuwe Wet Inburgering gaat in 2021 in en dan moet het nieuwe inburgeringsbeleid in praktijk worden gebracht. Dat lijkt ver weg, maar is het niet. Er verandert namelijk veel. Waar vluchtelingen nu nog zelf verantwoordelijk zijn voor het regelen van de inburgering – iets dat vaak niet lukt omdat ze de taal nog niet spreken – ligt die verantwoordelijkheid in het nieuwe beleid bij gemeenten. En dat betekent nog al wat. 

Tijdens de wethoudersworkshop over de nieuwe inburgeringswet neemt Anton Revenboer je mee in het nieuwe inburgeringsbeleid. Hij gaat onder andere in op de inhoud van de nieuwe Wet inburgering, de brede intake en verschillende leerwegen, hoe de invoering wordt voorbereid, welke dilemma’s spelen (o.a. tussen Rijk en gemeenten), de bekostigingssystematiek en waar je op moet letten bij de voorbereiding. Ook de samenwerking tussen gemeenten komt aan de orde. Daarnaast hebben we het over de uitvoeringsvragen en waar de beleidsmatige keuzes zitten. En natuurlijk: welke politieke keuzes zijn er te maken? 

De workshop over de nieuwe Wet inburgering is ook toegankelijk voor fractievoorzitters

Aanmelden voor deze bijeenkomst

Ik geef me op voor de sessie