Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

Conferentie toegankelijkheid Drenthe

  • Woensdag 14 februari 2018
  • 19.30 – 22.00
  • Karspelhuis, Beilen

Op 14 februari 2018 vindt een conferentie plaats over de verbetering van de toegankelijkheid van de samenleving in Drenthe voor mensen met een beperking. Er wordt teruggeblikt op wat er tot stand is gebracht. En gesproken over wat er op dit gebied nog te doen valt. Speciale aandacht is er voor mensen die lijden aan dementie en hun mantelzorgers. 

De Drentse Werkgroep Toegankelijkheid ijvert voor verbetering van de toegankelijkheid in Drenthe voor mensen met een beperking. Voor zowel inwoners van Drenthe als toeristen en recreanten. Doel is dat Drenthe in 2020 de meest toegankelijke provincie is.

Doel van de conferentie

Op 14 februari 2018 vindt een conferentie plaats waar wordt teruggeblikt. Er is ontegenzeggelijk verandering op gang gebracht. Op de conferentie zal nagegaan worden wat er verbeterd is en welke belemmeringen nog overwonnen moeten worden.

Er moet inderdaad nog veel gebeuren. De recente rapportage van het College voor de Rechten van de Mens over één jaar ervaring met de uitvoering van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap getuigt daarvan. Daarom is de conferentie óók op de toekomst gericht. De werkgroep kiest er voor om aan één groep extra aandacht te besteden. Namelijk aan mensen met dementie. Wat kan de samenleving doen om het voor deze mensen beter mogelijk te maken aan de samenleving deel te nemen? En niet te vergeten aandacht voor hun mantelzorgers.

Bijkomend doel van de conferentie is ook het contact te bevorderen tussen volksvertegenwoordigers en organisaties die als spreekbuis fungeren voor de mensen met een beperking in de betreffende gemeente.

Presentatie

Mevrouw Els van der Veen en mevrouw Joke Sanders zullen een presentatie geven, die handelt over mensen met dementie. Els van der Veen is coördinator van het Netwerk Dementie Drenthe. Joke Sanders is voorlichter van de afdeling Drenthe van Alzheimer Nederland.

Meer informatie

https://onbeperktmeedoen.pvda.nl/nieuws/14-februari-conferentie-verbetering-toegankelijkheid-drenthe/