Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

ALV Centrum voor Lokaal Bestuur


Op zaterdag 9 november vindt de jaarlijkse ALV van het Centrum voor Lokaal Bestuur plaats. De vergadering start om 09.30 uur en duurt uiterlijk tot 10.30 uur, zodat we op tijd kunnen aansluiten bij de opening van het Festival van het Binnenlands Bestuur. De agenda van de ALV is als volgt:

  1. Opening en mededelingen
  2. Vaststellen verslag ALV 2018 (bijlage)
  3. Vaststelling jaarverslag 2018 (bijlage )
  4. Vaststelling financieel jaarverslag 2018 (bijlage en toelichting ) en verslag van de kascommissie (mondeling)
  5. Benoeming van de kascommissie ten behoeve van de controle jaarrekening 2019
  6. Vaststelling jaarplan 2020 (bijlage )
  7. Vaststelling begroting 2020 (bijlage)
  8. Rondvraag

Wil je de vergadering bijwonen? Meld je dan even aan via onderstaand formulier. 

Aanmelden voor deze bijeenkomst