Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

Algemene Ledenvergadering

 • Zaterdag 14 november 2020
 • 10.00 – 11.30
 • Digitaal

Op zaterdag 14 november vindt de jaarlijkse ALV van het Centrum voor Lokaal Bestuur plaats. De digitale vergadering start om 10.00 uur en duurt tot uiterlijk 11.30 uur. De agenda van de ALV is als volgt:

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen verslag ALV 2019 (bijlage)
 3. Vaststelling jaarverslag 2019 (bijlage)
 4. Vaststelling financieel jaarverslag 2019 (bijlage) en verslag van de kascommissie (mondeling)
 5. Benoeming van de kascommissie ten behoeve van de controle jaarrekening 2020
 6. Vaststelling jaarplan 2021 (bijlage)
 7. Vaststelling begroting 2021 (bijlage )
 8. Rondvraag

Wil je de vergadering bijwonen? Aanmelden kan via het onderstaande formulier. 

Aanmelden voor deze bijeenkomst