Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB
 • Noodmaatregelen vanuit het Rijk

  26 maart 2020

  Om de coronacricis het hoofd te bieden, heeft het kabinet verschillende maatregelen en nood- en steunpakketten aangekondigd. Wij hebben ze voor je op een rijtje gezet. De lijst wordt regelmatig geactualiseerd: Richtlijn voor opvang van dak- en thuislozen tijdens de coronacrisis vastgesteld (27 maart): in samenwerking met Valente, de VNG en...

  Lees meer
 • In Memoriam: Harry van den Bergh

  24 maart 2020

  Op vrijdag 20 maart bereikte ons het droevige bericht dat Harry van den Bergh, voormalig lid van onze fractie in de Gemeenteraad van Amstelveen, is overleden.  Harry was lid van de Tweede Kamer van 1977 tot 1987. Hij nam die ruime ervaring mee toen hij werd gekozen in de gemeenteraad van 2006-2010 en vervolgens van 2014-2018. Hij was een...

  Lees meer
 • Continuïteit van het openbaar bestuur

  23 maart 2020

  Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kreeg de afgelopen dagen veel vragen binnen over de continuïteit van het openbaar bestuur tijdens de coronacrisis. Moeten raadsvergaderingen al dan niet doorgaan, is digitale besluitvorming mogelijk en hoe zit het met collegevergaderingen? Om deze en andere vragen te beantwoorden...

  Lees meer
 • Lokaal woonbeleid

  13 maart 2020

  Dat er een wooncrisis gaande is, is niemand ontgaan. Hoe ga je deze crisis lokaal te lijf?  Welke instrumenten heb je tot je beschikking en hoe pakken andere gemeenten het lokale woonbeleid aan? De CLB-handreiking lokaal woonbeleid geeft onder andere antwoord op deze vragen. Je tref de handreiking hier . De handreiking kwam tot stand met...

  Lees meer
 • De CLB-bijeenkomsten en corona

  12 maart 2020

  De laatste dagen heeft het CLB de ontwikkelingen rondom het coronavirus nauwlettend in de gaten gehouden. Naar aanleiding van de persconferentie op donderdag 12 maart en de daarin aangekondigde aanvullende maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen, heeft het CLB besloten de bijeenkomsten tot en met 31 maart af te gelasten. Wordt...

  Lees meer
 • Lokale progressieve partijen en de PvdA

  3 maart 2020

  Bij de gemeenteraadsverkiezingen is de afgelopen jaren een toename te zien van verschillende vormen van samenwerking in gemeenten: van lijstcombinaties - bijvoorbeeld PvdA/GroenLinks of PvdA/GroenLinks/D66 - tot nieuwe lokale partijen waar de PvdA in is opgegaan. In 2018 heeft het CLB een onderzoek uitgevoerd naar de verschillende vormen van...

  Lees meer
 • Afdracht CLB bij belastingaangifte

  28 februari 2020

  Het CLB en de PvdA hebben een ANBI-status (algemeen nut beogende instelling). Daardoor kunnen zowel de aanvullende contributie aan het CLB, als de contributie aan de PvdA onder voorwaarden worden afgetrokken van de inkomstenbelasting, als zogenaamde gewone gift.    Algemene informatie  over deze mogelijkheden voor het aftrekken van giften...

  Lees meer
 • Loden leidingen en de kraanwatercrisis

  21 februari 2020

  Beste raadsleden, De afgelopen weken is de Kraanwatercrisis volop in het nieuws. Ongeveer 200.000 woningen die gebouwd zijn voor 1960 hebben mogelijk nog loden leidingen en ook in openbare gebouwen zoals scholen, ziekenhuizen en kinderdagverblijven is dit het geval. Water met hoge concentraties lood is giftig en veroorzaakt hersenschade bij...

  Lees meer
 • In Memoriam: Jos van Kemenade

  21 februari 2020

  Spreiding van inkomen, kennis en macht. Het kabinet den Uyl draaide er niet om heen. Jos van Kemenade werd in dat kabinet in 1973 minister van Onderwijs & Wetenschappen. Hij ging dus over de kennis. En hij had er, zoals Wim Kan in een oudejaarsconferentie zei, ook voor doorgeleerd. Joop den Uyl haalde de jonge hoogleraar onderwijssociologie...

  Lees meer
 • Aan de slag met de nieuwe Wet inburgering

  17 februari 2020

  Per 2021 treedt de nieuwe Wet inburgering in werking. Daarmee krijgen gemeenten er een nieuwe verantwoordelijkheid bij: het inburgeringsbeleid. En dat betekent dat de lokale overheid keuzes kan maken hoe hier invulling aan gegeven wordt en dat jij als raadslid of wethouder kunt bijdragen aan een goede integratie gebaseerd op onze...

  Lees meer