Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB
 • Wet HOF geeft ruim baan voor investeren

  13 mei 2013

  Onlangs heeft de Tweede Kamer de wet Houdbare Overheidsfinanciën (wet HOF) goedgekeurd.  Over de wet is veel te doen geweest bij provincies, gemeenten en waterschappen.  Gevreesd werd dat deze wet de investeringen van de lagere overheden op slot zou zetten. Dat zou in deze barre economische tijden een ramp zijn. Gelukkig heeft minister...

  Lees meer
 • CLB gesloten tijdens komende feestdagen

  26 april 2013

  In verband met Koninginnedag en de Dag van de Arbeid is het Centrum voor Lokaal Bestuur gesloten van maandag 29 april t/m woensdag 1 mei. Vanaf donderdag 2 mei kunt u ons weer via de mail en telefoon bereiken.

  Lees meer
 • Gemeente Assen gaat zelf sociale huurwoningen bouwen

  26 april 2013

  Enige tijd geleden werd bekend dat Assen als eerste gemeente in Nederland zelf sociale huurwoningen wil gaan bouwen. Als gevolg hiervan kunnen wachtlijsten worden ingekort, gronden in het Grondbedrijf kunnen weer een opwaardering krijgen en het probleem van de verplichting tot schatkistbankieren in 2014 kan worden verminderd. Bovendien krijgt...

  Lees meer
 • Vijf vragen aan...Henk Leenders (58), fractievoorzitter PvdA Brabant

  24 april 2013

  Henk Leenders uit Breda is gekozen tot fractievoorzitter van de PvdA in Brabant. Hij volgt Annegien Wijnands op, die wethouder in Nuenen wordt. In het dagelijks leven is Leenders werkzaam als directeur van een adviesbureau voor de gezondheidszorg. Van 2006 tot 2010 was hij lid van de gemeenteraad van Breda. Sinds 2011 is hij Statenlid en tevens...

  Lees meer
 • Jeugdzorg en de lokale PvdA

  24 april 2013

    De jeugdzorg wordt gedecentraliseerd. Vanaf 1 januari 2015 is de lokale overheid verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Het Centrum voor Lokaal Bestuur heeft een pamflet gemaakt voor PvdA-raadsleden om zich goed te kunnen voorbereiden op deze nieuwe situatie. In het pamflet komen onder meer de volgende punten aan de orde: - Waar gaat het om...

  Lees meer
 • De gemeenteraad en de nieuwe Jeugdwet

  17 april 2013

  Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp en jeugdzorg in Nederland. Zij gaan dan over alle ondersteuning en hulp aan jeugdigen en ouders, omdat gemeenten dit beter en efficiënter kunnen doen. In het artikel 'Er is een gemeente nodig om een kind te op te laten groeien' gaan PvdA-wethouder Ben Plandsoen en...

  Lees meer
 • Vijf vragen aan...Elmar Theune (56), wethouder in Wageningen

  9 april 2013

  Elmar studeerde milieuhygiëne aan de Universiteit van Wageningen en promoveerde op een sociaal-filosofisch proefschrift. Zij was van 1997 tot 2005 raadslid in Wageningen en werkte daarna in diverse functies bij het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en vervolgens bij het ministerie van Economische Zaken. Ook was zij voorzitter...

  Lees meer
 • Vijf vragen aan...Bernadette Wolters (53), wethouder in Rijnwoude

  21 maart 2013

  Bernadette heeft voorafgaand aan haar aantreden als wethouder, op 7 februari jl., gewerkt als manager bij Calibris, een kenniscentrum voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven, en bij een woningcorporatie. Zij is geen onbekende in de Rijnwoudse politiek, want van 2002 tot 2008 was ze raadslid in deze gemeente. Bernadette is autodidact. Zij heeft...

  Lees meer
 • Steun voor plannen Plasterk op Regiodag

  19 maart 2013

  Er was natuurlijk ook kritiek , maar wat vooral opviel was dat Ronald Plasterk op de Regiodag van de PvdA Noord-Holland afgelopen zaterdag veel bijval kreeg voor zijn plannen om Noord-Holland, Utrecht en Flevoland samen te voegen. Ook zijn pleidooi voor schaalvergroting van gemeenten werd positief ontvangen. Plasterk maakte overigens duidelijk...

  Lees meer
 • Profielschets dijkgraaf Waterschap Zuiderzeeland

  19 maart 2013

  Het waterschap Zuiderzeeland is op zoek naar een nieuwe dijkgraaf. Hieronder is de profielschets voor de betreffende functie te vinden. Vanaf zaterdag 23 maart is op de website van Zuiderzeeland ( www.zuiderzeeland.nl ) informatie te vinden over de sollicitatieprocedure. Profielschets dijkgraaf Waterschap Zuiderzeeland Het waterschap...

  Lees meer