Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB
 • Dag van Natuur & Landbouw

  26 september 2013

  Afgelopen zaterdag kwam een kleine vijftig PvdA-politici – Statenleden, waterschapsbestuurders, wethouders, raadsleden en een gedeputeerde – bijeen in Zwolle voor de Dag van Natuur & Landbouw van het CLB. Hoewel natuur en landbouw onderwerpen zijn waar de PvdA niet direct mee wordt geassocieerd, bleek dat er veel partijgenoten zijn met...

  Lees meer
 • Rectificatie motie

  25 september 2013

  Vorige week hebben alle raadsleden van de PvdA een motie ontvangen over het budget voor armoedebeleid. In deze motie is helaas een fout geslopen: Gemeenten voor culturele, maatschappelijke en sportvoorzieningen nu ook weer passen kunnen verstrekken aan huishoudens die een inkomen hebben boven 110% van het sociaal minimum Het woord 'boven'...

  Lees meer
 • Routekaarten decentralisaties

  23 september 2013

   De komende jaren zal het lokaal bestuur in belangrijke mate in het teken staan van de op handen zijnde decentralisaties. Gemeenten krijgen er een omvangrijk takenpakket bij op het gebied van jeugdzorg, langdurige zorg en (arbeids-) participatie. Een pakket dat in omvang 40% tot 45% van de huidige gemeentebegroting zal beslaan. ‘Den Haag’...

  Lees meer
 • Aanbevelingen werkgroep sociaal ondernemen

  13 september 2013

  Onlangs is een werkgroep sociaal ondernemen in de PvdA van start gegaan die de binnen de PvdA de kennis op het gebied van sociaal ondernemen wil bundelen en met aanbevelingen wil komen om het sociaal ondernemen te bevorderen.  De komende gemeenteraadsverkiezingen bieden een mooie kans om het sociaal ondernemen een flinke impuls te geven. De...

  Lees meer
 • Vijf vragen aan Annemiek Jetten, burgemeester van Sluis

  7 augustus 2013

  Annemiek Jetten (49) is sinds 1 juli jl. burgemeester van de gemeente Sluis (24.000 inwoners) in Zeeuws Vlaanderen. Zij studeerde rechten en Publiek Management aan de universiteit van Nijmegen en Tilburg. Vanaf 1988 bekleedde zij diverse juridische/bestuurlijke functies op het gebied van milieu, calamiteitenplannen en handhaving, o.a. bij de...

  Lees meer
 • Motie mantelzorgvriendelijke werkgever

  7 augustus 2013

  Motie mantelzorgvriendelijke werkgever In april 2011 heeft de PvdA de motie “Voorbeeld voor Amstelveen” in de Raad gebracht die tot doel had dat de Gemeente Amstelveen een mantelzorg vriendelijk personeelsbeleid zou ontwikkelen voor de werknemers van de gemeentelijke organisatie. De Raad heeft deze motie unaniem aanvaard. Uitvoering...

  Lees meer
 • Stadsakkers inspireren lokale PvdA-politici

  16 juli 2013

  Op 10 juli organiseerde het Centrum voor Lokaal Bestuur samen met de Wiardi Beckman Stichting en de PvdA Apeldoorn een bijeenkomst in het kader van Van Waarde Lokaal. De bijeenkomst maakt onderdeel uit van een reeks bijeenkomsten waarin het CLB en de WBS op zoek gaan naar manieren waarop het Van Waarde-onderzoek in de lokale praktijk kan worden...

  Lees meer
 • Vijf vragen aan Dominic Schrijer, burgemeester van Zwijndrecht

  5 juli 2013

  Dominic Schrijer (46) is sinds 27 mei burgemeester van Zwijndrecht.  Hij was tot mei 2011 wethouder in Rotterdam voor de PvdA. Schrijer studeerde bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en werkte daarna bij een commercieel adviesbureau. In 1994 werd hij deelraadslid in de Rotterdamse deelgemeente Charlois, vier jaar later kwam hij...

  Lees meer
 • Gevarieerde burgemeestersdag in Sittard Geleen

  23 juni 2013

  Gastheer Sjraar Cox, burgemeester van Sittard-Geleen, verwelkomde op vrijdag 21 juni jl. vijftien PvdA-collega's, een aantal genodigden en de medewerkers van het CLB in zijn gemeente op de jaarlijkse burgemeestersdag. Het was voor het eerst dat de PvdA-burgemeesters zich in CLB-verband in het Limburgse land vertoonden. Ze werden in Sittard...

  Lees meer
 • Vijf vragen aan Marieke Moorman, wethouder in Tilburg

  17 juni 2013

  Marieke Moorman (43) is sinds 2006 wethouder voor de PvdA in Tilburg, met als kernportefeuille onderwijs en studentenzaken, water, natuur en landschap, welstand, monumenten en architectuur. Ze is ook wijkwethouder oude stad. Marieke studeerde beleid- en organisatiewetenschap aan de Universiteit van Tilburg, waar ze ook enige tijd als...

  Lees meer