Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB
 • Vijf vragen aan...Anco Sesselaar, raadslid in Delft

  25 oktober 2013

  Vijf vragen aan Anco Sesselaar (45), raadslid in Delft Anco is sinds september 2013 raadslid in Delft. Hij is in het dagelijks leven beleidsadviseur bij de politie in Rotterdam. Anco studeerde politicologie aan de Universiteit Leiden. 1. Wat wil je de komende periode concreet bereiken als raadslid in Delft? Delft zo goed...

  Lees meer
 • Jonge politici dreigen uit te sterven in Drenthe

  10 oktober 2013

  Uitsterven jonge politici dreigt in Drenthe Jonge PvdA-politici in Drenthe maken zich zorgen over de vergrijzing van de lokale en provinciale politiek. In een brief roepen zij de afdelingsbesturen en het gewest Drenthe op om ervoor te zorgen dat het voor jongeren aantrekkelijker wordt om politiek actief te worden.  Hierbij de tekst...

  Lees meer
 • Motie armoedebestrijding

  7 oktober 2013

  Onlangs heeft het Centrum voor Lokaal Bestuur onder alle PvdA-fracties een motie uitgezet om de extra gelden die beschikbaar zijn gesteld ten behoeve van armoedebestrijding ook echt daar in te zetten waar ze voor bedoeld zijn en waar ze het hardst nodig zijn: armoedebestrijding onder kinderen. In een aantal gemeenten is de motie inmiddels...

  Lees meer
 • Vijf vragen aan Ankie Beenen (61), wethouder in Assen

  1 oktober 2013

  Ankie Beenen (61), wethouder van Assen Ankie Beenen is sinds 18 september jl. parttime wethouder van Assen. Zij volgde Jaap Kuin op, die opstapte nadat rumoer was ontstaan omdat hij in een bouwmarkt een paar boortjes had meegenomen zonder die af te rekenen. Ankie is sinds 2011 Statenlid in Groningen. Zij blijft dat combineren met haar...

  Lees meer
 • Dag van Natuur & Landbouw

  26 september 2013

  Afgelopen zaterdag kwam een kleine vijftig PvdA-politici – Statenleden, waterschapsbestuurders, wethouders, raadsleden en een gedeputeerde – bijeen in Zwolle voor de Dag van Natuur & Landbouw van het CLB. Hoewel natuur en landbouw onderwerpen zijn waar de PvdA niet direct mee wordt geassocieerd, bleek dat er veel partijgenoten zijn met...

  Lees meer
 • Rectificatie motie

  25 september 2013

  Vorige week hebben alle raadsleden van de PvdA een motie ontvangen over het budget voor armoedebeleid. In deze motie is helaas een fout geslopen: Gemeenten voor culturele, maatschappelijke en sportvoorzieningen nu ook weer passen kunnen verstrekken aan huishoudens die een inkomen hebben boven 110% van het sociaal minimum Het woord 'boven'...

  Lees meer
 • Routekaarten decentralisaties

  23 september 2013

   De komende jaren zal het lokaal bestuur in belangrijke mate in het teken staan van de op handen zijnde decentralisaties. Gemeenten krijgen er een omvangrijk takenpakket bij op het gebied van jeugdzorg, langdurige zorg en (arbeids-) participatie. Een pakket dat in omvang 40% tot 45% van de huidige gemeentebegroting zal beslaan. ‘Den Haag’...

  Lees meer
 • Aanbevelingen werkgroep sociaal ondernemen

  13 september 2013

  Onlangs is een werkgroep sociaal ondernemen in de PvdA van start gegaan die de binnen de PvdA de kennis op het gebied van sociaal ondernemen wil bundelen en met aanbevelingen wil komen om het sociaal ondernemen te bevorderen.  De komende gemeenteraadsverkiezingen bieden een mooie kans om het sociaal ondernemen een flinke impuls te geven. De...

  Lees meer
 • Vijf vragen aan Annemiek Jetten, burgemeester van Sluis

  7 augustus 2013

  Annemiek Jetten (49) is sinds 1 juli jl. burgemeester van de gemeente Sluis (24.000 inwoners) in Zeeuws Vlaanderen. Zij studeerde rechten en Publiek Management aan de universiteit van Nijmegen en Tilburg. Vanaf 1988 bekleedde zij diverse juridische/bestuurlijke functies op het gebied van milieu, calamiteitenplannen en handhaving, o.a. bij de...

  Lees meer
 • Motie mantelzorgvriendelijke werkgever

  7 augustus 2013

  Motie mantelzorgvriendelijke werkgever In april 2011 heeft de PvdA de motie “Voorbeeld voor Amstelveen” in de Raad gebracht die tot doel had dat de Gemeente Amstelveen een mantelzorg vriendelijk personeelsbeleid zou ontwikkelen voor de werknemers van de gemeentelijke organisatie. De Raad heeft deze motie unaniem aanvaard. Uitvoering...

  Lees meer