Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB
 • Motie coronalasten buiten de begroting

  7 mei 2020

  Motie Lobby coronalasten buiten de begroting   De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch, in vergadering bijeen op dinsdag 12 mei 2020, gehoord de beraadslagingen in de commissie bestuur van 7 mei jongstleden,   Overwegende dat: De coronacrisis niet alleen verschrikkelijke gevolgen heeft voor de volksgezondheid maar eveneens voor...

  Lees meer
 • Wonen, welzijn en zorg voor ouderen

  14 april 2020

  De afgelopen maanden hebben de PvdA werkgroep Handicap en Beleid , het Ouderen Netwerk en het Netwerk Zorg zich beziggehouden met het vraagstuk 'wonen, welzijn en zorg voor ouderen'. Tijdens conferenties, werkgroepen en discussiebijeenkomsten zijn de netwerken hier gezamenlijk over in discussie gegaan. Dit heeft geleid tot een...

  Lees meer
 • Motie scenario's steunpakket corona

  7 april 2020

  Motie vreemd Scenario´s steunpakket Corona   De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch, in vergadering bijeen op dinsdag 7 april 2020,   Overwegende dat: De coronacrisis niet alleen verschrikkelijke gevolgen heeft voor de volksgezondheid maar eveneens voor economie en samenleving; Inmiddels ondernemers in de bouw, detailhandel,...

  Lees meer
 • Faillissement Hulpmiddelen Centrum

  3 april 2020

  Vandaag is het Hulpmiddelen Centrum (HMC) failliet verklaard. HMC is een van de grootste leveranciers van hulpmiddelen – variërend van krukken tot scootmobiel en rolstoelen tot aangepaste bedden – van Nederland. Ruim 50.000 Nederlanders maken gebruik van hulpmiddelen van HMC, die veelal werden verstrekt door gemeenten in het kader van de...

  Lees meer
 • Spoedwet digitale besluitvorming een stap dichterbij

  30 maart 2020

  Vorige week vrijdag stemde de ministerraad er mee in de spoedwet digitale besluitvorming voor advies naar de Raad van State te sturen. Gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van het waterschap kunnen beraadslagende- en informatieve vergaderingen online beleggen, maar digitale besluitvorming is juridisch niet mogelijk. De...

  Lees meer
 • Noodmaatregelen vanuit het Rijk

  26 maart 2020

  Om de coronacricis het hoofd te bieden, heeft het kabinet verschillende maatregelen en nood- en steunpakketten aangekondigd. Wij hebben ze voor je op een rijtje gezet. De lijst wordt regelmatig geactualiseerd: Richtlijn voor opvang van dak- en thuislozen tijdens de coronacrisis vastgesteld (27 maart): in samenwerking met Valente, de VNG en...

  Lees meer
 • In Memoriam: Harry van den Bergh

  24 maart 2020

  Op vrijdag 20 maart bereikte ons het droevige bericht dat Harry van den Bergh, voormalig lid van onze fractie in de Gemeenteraad van Amstelveen, is overleden.  Harry was lid van de Tweede Kamer van 1977 tot 1987. Hij nam die ruime ervaring mee toen hij werd gekozen in de gemeenteraad van 2006-2010 en vervolgens van 2014-2018. Hij was een...

  Lees meer
 • Continuïteit van het openbaar bestuur

  23 maart 2020

  Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kreeg de afgelopen dagen veel vragen binnen over de continuïteit van het openbaar bestuur tijdens de coronacrisis. Moeten raadsvergaderingen al dan niet doorgaan, is digitale besluitvorming mogelijk en hoe zit het met collegevergaderingen? Om deze en andere vragen te beantwoorden...

  Lees meer
 • Lokaal woonbeleid

  13 maart 2020

  Dat er een wooncrisis gaande is, is niemand ontgaan. Hoe ga je deze crisis lokaal te lijf?  Welke instrumenten heb je tot je beschikking en hoe pakken andere gemeenten het lokale woonbeleid aan? De CLB-handreiking lokaal woonbeleid geeft onder andere antwoord op deze vragen. Je tref de handreiking hier . De handreiking kwam tot stand met...

  Lees meer
 • De CLB-bijeenkomsten en corona

  12 maart 2020

  De laatste dagen heeft het CLB de ontwikkelingen rondom het coronavirus nauwlettend in de gaten gehouden. Naar aanleiding van de persconferentie op donderdag 12 maart en de daarin aangekondigde aanvullende maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen, heeft het CLB besloten de bijeenkomsten tot en met 31 maart af te gelasten. Wordt...

  Lees meer