Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB
 • Oriëntatie politiek bestuurder

  31 maart 2017

  Er zjn nog drie plaatsen beschikbaar voor ‘jonge politici met ambitie’! Meld je uiterlijk 30 april aan. Voor jonge politici met ambitie organiseert het CLB in mei en juni 2017 een reeks bijeenkomsten ter oriëntatie op een politiek-bestuurlijke carrière. Zou het fractievoorzitterschap wat voor jou zijn? Zie jij jezelf al zitten achter...

  Lees meer
 • Functieprofielen raadslid en wethouder

  31 maart 2017

  Op 21 maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De eerste voorbereidingen worden nu al getroffen. Te beginnen met de scouting van (nieuwe) kandidaten voor op de lijst. Maar waar moet je naar zoeken? Wat voor competenties moeten de kandidaat-raadsleden of wethouders in huis hebben? Het CLB heeft in samenwerking met de PvdA twee...

  Lees meer
 • Is mijn contributie aftrekbaar?

  17 maart 2017

  Voor de inkomstenbelasting kan de contributie die aan het CLB en de PvdA is betaald, worden meegenomen als aftrekbare gift (via een gewone gift, hiervoor geldt een drempel). Het CLB heeft sinds 1 januari 2010 de ANBI-status. Hiermee zijn wij officieel een algemeen nut beogende instelling. Ook de PvdA heeft de ANBI-status. De...

  Lees meer
 • Banning Conferentie: Democratisch Nederland? Geloven in de democratie.

  18 februari 2017

  Op 15 maart zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer. Maar wat een hoogtijdag moet zijn voor onze democratie lijkt een verplicht nummer geworden. Een moment waarop we, na een campagne vol ruzie en retoriek, mogen onze keuze moeten maken. De vraag of we nog geloven in onze democratie wordt steeds vaker en met steeds meer nadruk gesteld. Op 27...

  Lees meer
 • Tweede Kamerfractie: gemeenten, zorg dat ieder kind echt mee kan doen!

  3 februari 2017

  Dit jaar is er dankzij de PvdA 100 miljoen extra uitgetrokken voor de bestrijding van kinderarmoede. Nu moeten we zorgen dat dit geld niet op de plank blijft liggen maar zo snel mogelijk bij kinderen terecht komt. De Tweede Kamerfractie van de PvdA roept via het Centrum voor Lokaal Bestuur nogmaals alle PvdA-fracties op om hiervoor te zorgen....

  Lees meer
 • Het CLB zoekt nieuwe bestuursleden!

  6 januari 2017

  Als bestuurder of volksvertegenwoordiger ben je lid van de bestuurdersvereniging van onze partij: het Centrum voor Lokaal Bestuur (CLB). Het CLB stelt zich ten doel de toepassing van de sociaaldemocratische beginselen te bevorderen in gemeenten, provincies, waterschappen en andere publiekrechtelijke lichamen. Het CLB wil de leden zo goed...

  Lees meer
 • Wat is de waarde van “hoe willen we oud worden” voor lokale politici?

  15 december 2016

  Uitgesproken door Jacqueline Kalk, directeur Centrum van Lokaal Bestuur, 10 december 2016 tijdens bijeenkomst 'Hoe willen we oud worden?' van de Wiardi Beckman Stichting en het Centrum voor Lokaal Bestuur. Wat is de waarde van “hoe willen we oud worden” voor lokale  politici? Voor de lokale politiek zijn alle aanbevelingen uit het...

  Lees meer
 • Gelukkig nieuwjaar!

  10 december 2016

    Het Centrum voor Lokaal Bestuur wenst je een gelukkig 2017 met veel mooie momenten, politieke successen en een goede gezondheid toe! Afbeelding: Shutterstock

  Lees meer
 • Kerstsluiting

  1 december 2016

  Vanaf maandag 26 december tot maandag 9 januari is het Centrum voor Lokaal Bestuur telefonisch slecht bereikbaar. Je kunt altijd mailen naar  clb@pvda.nl .  Vanaf maandag 9 januari kun je ons weer gewoon bereiken via de telefoon. Afbeelding: shutterstock

  Lees meer
 • 16 tips om het overschot in de Wmo- en jeugdhulp te besteden

  12 november 2016

  Tegen alle verwachtingen in hebben veel gemeenten in 2015 geld uit het gemeentefonds, dat bestemd was voor de Wmo en jeugdhulp, niet uitgegeven. De Haagse fractievoorzitter Martijn Balster geeft tips hoe zij hun overschot verstandig kunnen inzetten:  1. Zorg ervoor dat de basis op orde is. Als fatsoenlijke huishoudelijke hulp,...

  Lees meer