Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB
 • Afdracht CLB bij belastingaangifte

  28 februari 2020

  Het CLB en de PvdA hebben een ANBI-status (algemeen nut beogende instelling). Daardoor kunnen zowel de aanvullende contributie aan het CLB, als de contributie aan de PvdA onder voorwaarden worden afgetrokken van de inkomstenbelasting, als zogenaamde gewone gift.    Algemene informatie  over deze mogelijkheden voor het aftrekken van giften...

  Lees meer
 • Loden leidingen en de kraanwatercrisis

  21 februari 2020

  Beste raadsleden, De afgelopen weken is de Kraanwatercrisis volop in het nieuws. Ongeveer 200.000 woningen die gebouwd zijn voor 1960 hebben mogelijk nog loden leidingen en ook in openbare gebouwen zoals scholen, ziekenhuizen en kinderdagverblijven is dit het geval. Water met hoge concentraties lood is giftig en veroorzaakt hersenschade bij...

  Lees meer
 • In Memoriam: Jos van Kemenade

  21 februari 2020

  Spreiding van inkomen, kennis en macht. Het kabinet den Uyl draaide er niet om heen. Jos van Kemenade werd in dat kabinet in 1973 minister van Onderwijs & Wetenschappen. Hij ging dus over de kennis. En hij had er, zoals Wim Kan in een oudejaarsconferentie zei, ook voor doorgeleerd. Joop den Uyl haalde de jonge hoogleraar onderwijssociologie...

  Lees meer
 • Aan de slag met de nieuwe Wet inburgering

  17 februari 2020

  Per 2021 treedt de nieuwe Wet inburgering in werking. Daarmee krijgen gemeenten er een nieuwe verantwoordelijkheid bij: het inburgeringsbeleid. En dat betekent dat de lokale overheid keuzes kan maken hoe hier invulling aan gegeven wordt en dat jij als raadslid of wethouder kunt bijdragen aan een goede integratie gebaseerd op onze...

  Lees meer
 • Twee jaar onderweg... Pak je winst!

  6 februari 2020

  Nog twee jaar en er zijn alweer gemeenteraadsverkiezingen. In deze periode is een pas op de plaats, een tussentijdse evaluatie, een goed middel om samen de agenda op te maken voor komende twee jaar. Wat ging er goed en wat kan er beter, hoe is de samenwerking in de fractie, op welke onderwerpen gaan jullie je focussen, welke punten wil je nog...

  Lees meer
 • Extra geld voor gemeenten door Klimaatakkoord

  3 februari 2020

  Met de decembercirculaire 2019 ontvangen gemeenten extra financiële middelen voor het opstellen van de Transitievisies warmte en de versterking van de energieloketten, zoals afgesproken in het Klimaatakkoord. Als ondersteuning bij de realisatie van de Regionale Energie Strategiën en de Transitievisies Warmte is in de periode 2019-2021 een...

  Lees meer